22:19 - 22/11/2020

Τό παράπονο τού αποτυχημμένου καί η απάντηση τής Φωνής Μέρος 2

Τό παράπονο τού αποτυχημμένου καί η απάντηση τής Φωνής Μέρος 2

Τό διήγημα αυτό τό έγραψα γιά τούς μεγάλους φίλους μού είτε τούς γνωρίζω είτε δέν τούς γνωρίζω καί ξέρουν ποίοι είναι είτε έχουν αποθάνει από αιώνων είτε όχι ακόμη πού δέν «κατάλαβαν» γιατί απότυχαν στήν ζωή, που δέν κατάλαβαν ότι οί διδάσκαλοι είναι αποτυχημμένοι επειδή είναι διδάσκαλοι καί είναι διδάσκαλοι επειδή είναι αποτυχημμένοι σ’ αυτά οπού εάν δέν ήταν αποτυχημμένοι δέν θά ήσαν καί δέν θά μπορούσαν καί δέν θά είχαν χρόνο γιά νά μπορούν νά είναι καί νά γίνουν διδάσκαλοι. Σ’ αυτούς που η επαγγελματικότητα τής κοινωνίας «τούς» ήταν σφιγκτή θηλειά στόν λαιμό τούς. Σ’ αυτούς που ανατρέπονται τά υπερπρογνωστικά εναντίον τούς καί τήν ώρα τής εσχάτης στιγμής ξανά ανατρέπονται τά υπερπρογνωστικά νικώντας μέ τόν μοναδικόν τρόπον που μπορείς ώς άνθρωπος νά νικάς!

Παραπονιούνται μεγάλοι φίλοι μού ότι στάθηκαν άτυχοι στήν ζωή καί απ’ έξω μού μέ σοβαρότητα τούς παρηγορώ καί από μέσα θέλω νά γελώ μέ τήν μωρία τούς νά μήν κατανοούν πόσον επιτυχημμένοι είναι. Νά μήν κατανοούν καί απευθύνομαι σ’ όλους όσους κατάλαβαν τί σημαίνει συχνότητες καί συναρτήσεις συνειρμών δονήσεων κραδασμών, πώς άμα ό νούς σού τείνει πρός τό καλόν, τό μεγάλον, τό σπουδαίον, τήν ανωτέρα γνώση δέν σ’ αφήνει ό ίδιος μέ αυτές τίς συχνότητες νά επιτύχεις σ’ άλλες συχνότητες καί δή αυτές που έρχονται σέ αντιδιαστολή μέ τό μεγάλο πνεύμα τούς.

Δέν μπορείς νά έχεις καί τόν σκύλλο χορτάτο καί τό ψωμί γερό. Ή τό ένα κανένα…. Εάν είσαι φίλος τής ψυχής καί ταϊζεις τόν σκυλλόψυχο μέ τροφή γιά νά γίνει ανθρωπόψυχος γιά νά κατανοήσει τήν ψυχή τού τό ψωμί σού θά είναι λειψό, θά είσαι φτωχός, αποτυχημμένος στό νά έχεις τό ψωμί γερό. Εάν είσαι επιχειρηματίας καί κοσμικός τότε θά αφήσεις τόν σκύλλο φίλο σού καί σύ σκύλλος είσαι έναντι Τού Θεού, νηστικό γιά νά μεγαλώσεις τό ψωμί σού. Αλλά όσον καί άν φάεις καί άν τό φάεις δέν θά σού χαρίσει τήν αιώνια ευλογημένη ζωή. Άν ταϊζεις τούς σκύλλους συμπεριλαμβανομένων όλων ΜΑΣ τότε ναί μπορείς μέ αυτά που έδωσες νά πάρεις επί απείρω πολλαπλάσια εφόσον τό έκανες από αγάπη ψυχής καί όχι από ματαιοδοξία εγωκεντρισμού!

Συνεπώς ένα μεγάλο χαμόγελο καί ψυχικό αγάπης γέλιο γιά τούς μεγάλους φίλους μού που ενώ είναι επιτυχημμένοι φορούν αλλότριους φακούς, αλλότριας νοοφθαλμοκρίσεως φακούς που τούς παρουσιάζουν αποτυχημμένους! Βρέ αφού είσαι διδάσκαλος γιατί φοράς τά μυαλά τού κοσμικού; Χαχαχαχα!

Σέ λέγω διδάσκαλο εσύ που τηρείς έστω κάποιες εντολές Τού Θεού σέ υπέρμετρο βαθμό καί δέν λέω αναμάρητο καί ανασφάλματο, τέτοιος δέν είσαι, αλλά είσαι διδάσκαλος επειδή μέ τήν στάση σού διδάσκεις έστω μία εντολή Τού Θεού!

Γνώρισα κάποιον που ήταν απατεώνας αλλά δέν έκρινε ποτέ. Τί νά κρίνει ό καϋμένος αφού γνώριζε τί ήταν, αλλά είδα απατεώνες νά κρίνουν. Είδα όχι μερικές φορές αλλά πολλές ανθρώπους νά κατηγορούν άλλους γιά αμαρτήματα που οί ίδιοι ήσαν «καθηγητές» ήτοι έν μέρει ή πλήρως έν αγνοία τούς ή καθηγητές ήτοι έν γνώσει τούς.

Γνώρισα αμαρτωλούς που τούς ήθελαν όλες οί γυναίκες αλλά αρνήθηκαν τήν μοιχεία παρότι μέ τήν άρνηση τούς κατηγορήθηκαν από τίς γυναίκες αυτές πρός τούς άνδρες τούς ότι τούς πρότειναν οί αρνητές τής μοιχείας τήν μοιχεία. Αυτή δέν είναι διδασκαλία έν πράξει Χριστού; Αυτός δέν είναι Σταυρός άδικης κατηγορίας μέ πολλαπλές συνέπειες καί μετακατηγορίες.

Προσωπικά μπορεί νά σέ υβρίσω, μπορεί νά είσαι εχθρός μού καί νά σέ αντιμετωπίσω αλλά τήν άλλη ημέρα ή μέ τήν πρώτη ευκαιρία πάω «κρυφά» στήν Εκκλησία καί σού γράφω παράκληση υπέρ υγείας καί κερί υπέρ ψυχικής σωτηρίας. Ούτως ώστε νά μήν είμαι άδικος στό άδικο ή μή άδικο που μού έκανες, νά μήν παρεκκλίνω τής αγάπης αλλά τουναντίον νά τήν πλησιάσω μέ πείσμα καί θάρρος ακόμη περισσότερο καί συνάμα όταν ό διάβολος ειπεί Κύριε Δικαστά ό τάδε.., τήν τάδε ημέρα…, εξύβρισε ή έκαμε αυτό στόν εχθρόν τού ή φίλο τού…. Νά πεταχτεί ό άγγελος καί νά αντιειπεί έσταση Κύριε Δικαστά, τήν επομένη ή μέ τήν πρώτη ευκαιρία προσευχήθηκε υπέρ τής ψυχής τού εχθρού τού καί Μετανόησε, ιδού Κύριε Δικαστά τά απτά μαγνητοεικονοφωνημένα στοιχεία οπού τόν συνέλαβαν επ’ αυτοφόρω επί τή πράξει από τά Αχασικά Αρχεία. Καί τότε λίγο ή πολύ άν η Μετάνοια δέν κάνει τό 2-1 υπέρ μού θά μέ φέρει σέ κάθε άτυχο ζήτημα σέ ισοπαλία 1-1 ή άλλο ισόπαλο αποτέλεσμα.

Αυτά δέν σού τά λέγω γιά νά αυτοδιαφημιστώ, εάν νομίζεις αυτό λυπάμαι γιά τήν κατάντια. Ό λογισμός εάν έχει λογισμικό κακού καί αφού συνεχώς επηρεάζεται από ιούς καί κορωνοϊούς ακαθάρτων σατανικών πνευμάτων παίρνει τόν νούν σού στό κακό, επειδή εκεί είναι τό νύν λημέρι τού ή εκεί θέλει νά σέ καταλήξει. Αυτά σού τά λέγω από αγάπη γιά νά μέ μιμηθείς, όχι γιατί είμαι σπουδαίος εγώ, κανένας σπουδαίος δέν είμαι εγώ, ένας υπερασήμαντος καί υπεραμαρτωλός είμαι, τό νά μέ μιμηθείς εδώ δέν σημαίνει νά μέ δοξάσεις, ούτε νά τό σκέπτεσαι νά μού κάνεις τέτοια άδικη τιμή, θά μέ κολλάσεις καί θά κολλαστείς. Τό νά μέ μιμηθείς εδώ σημαίνει ν’ αναγνωρίσεις Τόν Θεόν μέσα από τά φυλλοκάρδια σού καί νά ξέρεις πώς καί σύ καί εγώ θά συνεχίσουμε νά είμαστε αμαρτωλοί αλλά πρέπει συνεχώς νά ανατρέπουμε τό σκώρ μέχρις ότου ό αγώνας τελειώσει υπέρ ΗΜΩΝ εφ’ όλης τής ύλης.

Λοιπόν, αναδιοργανώθου καί ανάτρεψε τό είς βάρος σού σκώρ, μέ αυτά καί μέ άλλα καί μέ Εξομολόγηση σύν τήν Θεία Μετάληψη! Εάν είσαι εγωιστής θά παραμείνεις μέ ψηλά τό κεφάλι ηττημένος!

Αναδιοργανώθου καί συνέτριψε τόν εχθρόν τόν πραγματικό εχθρό, τόν εχθρό τής ψυχής, τόν εγωισμό καί τόν σατανισμό ώς γύν/γιάνγκ, ώς δύο όψεις τού ίδιου νομίσματος.

Καλή αποσατανοποίηση καί άν σού λέγω μήν κάνεις αυτό καί τό άλλο δέν σημαίνει ότι δέν τό έχω κάνει εγώ. Τό έκανα καί Μετανόησα ή τό παλεύω ακόμη ή, αφού έκανα άλλα διέκρινα πώς είναι σφάλμα καί τό άλλο ή επειδή έμαθα, διάβασα, διδάκτηκα. Ποίος διδάσκει χωρίς νά διδακτεί; Ποία ευφυία γίνεται σοφία χωρίς νά διακρίνει τήν Άκτιστη Ηθική;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. γιωργος τιμπολης 11/22/2020 @ 10:28 ΜΜ

    ωραιο.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh