00:48 - 19/08/2021

Οί Προεμβολιασμένοι είναι «αήττητοι»… Είς τό Βατοπέδιον Διχάστηκαν!… Μέρος 6

Οί Προεμβολιασμένοι είναι «αήττητοι»… Είς τό Βατοπέδιον Διχάστηκαν!… Μέρος 6

Άκουσα από πηγή που γνωρίζει πράγματα καί είναι προσκυνητής τής Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου ότι οί Πατέρες διχάσθηκαν…

Αρχικά όπως μού λέγει η πηγή εάν αληθεύει, ό Ηγούμενος Εφραίμ ήταν ανένδοτος εναντίον τών εμβολίων… Μετά όμως ασθένησε από κορωνοϊόν καί άλλαξε γνώμη, ενώ τώρα ευρίσκεται σέ οίκον ευγηρίας Πατέρων είς τήν Λάρισσα… Δέν μπορεί νά περιπατήσει καί τού κάνουν φυσιοθεραπεία μέ τό μπαστούνι Π!…

Δέν διευκρίνησα εάν αρρώστησαν τά πόδια τού πρίν ή μετά τόν κορωνοϊόν….

Αλλά! Επειδή αρρωστάς αλλάζεις γνώμη;….

Επειδή αρρωστάς τά εμβόλια είναι εμπιστευώμενα καί καλά καί όντως σέ κάνουν καλά καί κανένας ενβολιασμένος δέν ξαν’ αρρωστά; Χαχαχα!…

Επειδή αρρωστάς, ό κορώνας λακκούβας δέν είναι απάτη μέ συναπάτη τόν εμβολιασμόν;…. χαχαχαχα!….

Γιά ποίον λόγον τότε αρνείσουν έξ’ αρχής τόν εμβολιασμόν; Μέ τήν ιδέα ότι δέν υπάρχει;…. Καί ύστερα επειδή υπάρχει δέν είν’ απάτη; Καί επειδή υπάρχει τό εμβόλιον είναι καλό στήν απάτη που πρίν αρρωστήσεις ήταν απάτη καί μετέπειτα δέν ήταν απάτη, δι’ εσένα τόν οίον δή ποτέ;…

Καί άν ακόμη αρρωστήσουν όλοι δέν θά είναι απάτη;…. Καί άν ακόμη αρρωστήσουν όλοι καί εμβολιαστούν όλοι καί υγειάνουν μέ τά εμβόλια ασπούμε όλοι δέν είναι απάτη νά γίνει έτσι γιά νά σού πάρουν τήν εμπιστοσύνη καί γιά τά θυσιάσματα παιδιών καί ζώων καί στοιχεία εντοπισμού που έχει μέσα;… Μά τόση ΘρησκοΠίστη Διόρασης έχεις καί είχες καί δοκιμάστηκες καί επαληθεύτηκε Ό Χριστός εί δυνατόν πλανήσαι καί τούς εκλεκτούς μού;….

Η μεγαλύτερη απάτη είναι νά επαληθευτεί η απάτη ότι δέν είναι απάτη…. Αυτήν τήν ρήση κόλλα τήν στό μέτωπο καί τό δεξί σού χέρι ….

Μακάρι νά υγειάνει ό Ηγούμενος Εφραίμ καί νά σωθεί η ψυχή τού καί ν’ αγιάσει, μαζύν καί πάν άλλος Φιλεμβολιακός καί Μισεβμολιακός Πατέρας καί Τεκνολαϊκός καί πάν άλλος άνθρωπος….!

Μήπως θυμώνετε ότι μπορεί ν’ αγγίζουμε τόν πόνο τής αλήθειας;…

Μήν ακούσω βλάσφημους νά μού λένε γιά τούς Πατέρες ανάρμοστα πράγματα, διότι καί στά δικά τούς τά μετερίζια έτι χειρότερα σύν οί άλλες βλασφημαμαρτίες τούς!… Εί δυνατόν πλανήσαι καί τούς εκλεκτούς μού, συνεπώς καί ανέκλεκτοι θά πλανηθούν!… Καί εξ’ αμφοτέρων δέν θά πλανηθούν…

Αλλά άμα δέν Πιστεύεις σέ αιώνια έν Χριστώ ζωή, ή σέ αιώνια ψυχή, ή σέ κόλλαση, ή σέ ψυχή καί ζωή μετά θάνατον, καί σέ καταδιώξουν καί σ’ αρπάξουν καί σού ειπούν ή εμβόλιον ή θάνατον, δέν θά Διαλογιστείς καί νά πείς: «βρέ κάτσε νά βάλουμε κάτω τήν λογική, καί νά βλάπτει τό εμβόλιον, όσον ζήσω θά είναι κέρδος, ενώ άν πώ όχι θά πεθάνω από τώρα. Συνεπώς, γιατί νά μήν ζήσω ακόμη μία ημέρα ή δύο έτη ή μέ υποβιβασμένα δικαιώματα; Ό,τι κερδίσω κέρδος, έτσι δέν είναι η Λογική έξω από τήν Πίστη διά Κόλλασιν;»….

Μετά τήν απόφαση τού Ηγουμένου Εφραίμ Βατοπαιδίου νά εμβολιαστεί, ακολούθησαν όλοι οί εκεί Μοναχοί που είναι πολλοί πλήν 40…! Ό αριθμός αυτός είναι σπουδαίος καί μαλλώνουν ανά μεταξύ τούς εμβολιασμένοι καί ανεμβολιασμένοι Μοναχοί….

Καί ερωτώ εγώ ό Παναμαρτωλός… Πού είναι η Πίστη σάς η διαλαλημένη ότι άμα έχουμε Πίστη κόκκου σινάπεως μετακινούμε καί βουνά; Ολιγόπιστοι είπε Ό Χριστός! Λέγατε λέγατε, αλλά «όποιος είναι απ’ έξω τού χορού πολλά τραγούδια ξέρει»… Τώρα που μπήκατε στόν χορό τού Φόβου τού κορωνοϊού καί Φόβου τόν κορωνοϊόν, χαζοχαστήκατε…. Καί πιέζετε τά Πνευματικά σάς Αδέλφια νά εμβολιαστούν, παρακούωντας τήν εντολήν καί τήν ουράνιαν ευλογία διά Ελευθέραν Βούλησιν!… Έ ρέ τί κάνει ό Κορώνας Ό Θεού Δοκιμαστής! Χαχαχαχα!… Ούτε κάν αρρωστήσατε καί άν αρρωστήσετε σάς πταίνε οί 40 που δέν αρρώστησαν ότι σάς αρρώστησαν (άν τό κάνετε); Έ ρέ παραλογία μεγίστη!…

Από φόβον αρρωστάτε… απ’ Ολιγοπιστία καί Αμφιβολία!… Καί ασπούμε ότι αρρωστάτε καί ότι ό κόρωνος υπάρχει καί ότι τό εμβόλιον ιάθει, αλλά πώς λαμβάνετε φαρμακεία από τούς σατανοσιωνιστές καί δέν είστε έν αμαρτία;… Πώς λαμβάνετε φαρμακεία από τόν σατανά; Τί λέγει διά τάς φαρμακείας η Αποκάλυψη, που βεβαίως μεταφράζεται καί μαγεία, αλλά εδώ έχουν ακουστεί πράγματα καί «θαύματα» γιά τά περιεχόμενα τού εμβολίου, πώς λαμβάνετε πράγματα τελετουργημένα μέ σατανοτελετές καί ποιημένα από σατανιστές καί μέ σωματίδια από έμβρυα καί θυσιάσματα παιδιών καί ζώων; Καί μία πιθανότητα στό τρισεκατομμύριο νά υπάρχει ότι ισχύουν αυτά, εσείς δέν έπρεπε νά εμβολιαστείτε!… Θυμάστε τό θαύμα Τού Αγίου Θεοδώρου τού Τήρων; Που ειδοποίησε τόν Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως νά μήν αγοράσει κανείς νηστήσιμα φαγητά τήν Παραμονή τών Χριστουγέννων διότι είναι ραντισμένα από θυσιάσματα κατ’ εντολήν τού Ιουλιανού τού Παραβάτου; Δέν είναι όμοια αμαρτία καί ψυχολέρωση εάν τά εμβόλια φέρουν μέσα σωματίδια από θυσιάσματα καί έμβρυα ανθρώπων; Μήπως δέν ακούσατε μία απ’ τές δύο ή αμφότερες τές πιθανές πληροφορίες;…

Όπως όταν νηστεύετε φαγητά καί μία πιθανότητα στό τρισεκατομμύριο νά ρίχθηκε λίπος ή κρέας στήν φασολάδα δέν τήν τρώς! Ή τήν τρώς;…. Δέν τρώς τήν φασολάδδα μέ κρέας αλλά τρώς τήν φασσολλάδδα μέ σωματίδια από έμβρυα καί θυσιάσματα, μά τί νηστεία κάνεις εσύ; Δέν τρώς τήν φασολλάδδα τού κρέατος αλλά τρώς τήν φφασολάδδα τής σατανοσιών;… Ωμνύεις στό θυσίασμα που αγιάζεται από τόν βωμό καί όχι στόν βωμό που αγιάζει τό δώρον, είπε στούς ραββίνους Ό Χριστός!…

Ιδού:

Ματθ. 23,16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.
Ματθ. 23,16 Αλλοίμονό σας, οδηγοί τυφλοί, που λέγετε· Αν τυχόν ορκισθή κανείς στον ναόν, δεν είναι τίποτε, όποιος όμως ορκισθή στο χρυσάφι του ναού, οφείλει να τηρήση τον όρκον του.

Ματθ. 23,17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;
Ματθ. 23,17 Είσθε μωροί και τυφλοί! Διότι ποιός είναι μεγαλυτέρας τιμής άξιος και σεβασμού ο χρυσός η ο ναός που αγιάζει τον χρυσόν;

Ματθ. 23,18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει.
Ματθ. 23,18 Και πάλιν λέγετε· όποιος τυχόν ορκισθή στο θυσιαστήριον, είναι σαν να μη έχη κάμει όρκον, όποιος όμως ορκισθή στο δώρον, που έχει προσφερθή επάνω στο θυσιαστήριον, οφείλει να τηρήση τον όρκον του,

Ματθ. 23,19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;
Ματθ. 23,19 Μωροί και τυφλοί! Τι είναι ανώτερον και ιερώτερον, το δώρον η το θυσιαστήριον που αγιάζει το δώρον;

Ματθ. 23,20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·
Ματθ. 23,20 Μαθετε λοιπόν, ότι εκείνος που ορκίζεται στο θυσιαστήριον, ορκίζεται εις αυτό και εις όλα όσα υπάρχουν επάνω εις αυτό.

Ματθ. 23,21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν·
Ματθ. 23,21 Και εκείνος που ορκίζεται στον ναόν, ορκίζεται όχι μόνον εις αυτόν, αλλά και στον Θεόν που τον έχει κάμει κατοικίαν του.

Ματθ. 23,22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.
Ματθ. 23,22 Και εκείνος που ορκίζεται στον ουρανόν, ορκίζεται συγχρόνως στον θρόνον του Θεού και στον Θεόν, που κάθεται επάνω εις αυτόν.

Ματθ. 23,23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.
Ματθ. 23,23 Αλλοίμονο σε σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι δίδετε στον ναόν δια τους ιερείς το δέκατον από τον δύοσμον και τον άνηθον και το κύμινον, τηρείτε δηλαδή τας επουσιώδεις διατάξστου Νομου, και αφήσατε τα βαρύτερα και σπουδαιότερα, δηλαδή την δικαίαν κρίσιν και την ευσπλαγχνίαν και την αληθινήν πίστιν· και αυτά έπρεπε να εφαρμόσετε και εκείνα δεν έπρεπε να αφίνετε.

Ματθ. 23,24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!
Ματθ. 23,24 Οδηγοί τυφλοί, που περνάτε από λεπτό σουρωτήρι το κρασί και το νερό, μήπως καταπιήτε κανένα κουνούπι, ενώ καταπίνετε ολόκληρη γκαμήλα. (Τηρείτε τα μικρά και ασήμαντα και αδιαφορείτε δια τα μεγάλα και σπουδαία).

Ματθ. 23,25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.
Ματθ. 23,25 Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι καθαρίζετε το έξω από το ποτήρι και το πιάτο, μέσα δε αυτά είναι γεμάτα από τροφάς, που προέρχονται από αρπαγές και αδικίες.

Ματθ. 23,26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.
Ματθ. 23,26 Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα αυτό που υπάρχει μέσα στο ποτήρι και το πιάτο, ώστε να μη προέρχεται από αδικίαν, αλλά από την τιμίαν εργασίαν σου, δια να γίνη και το απ’ έξω καθαρόν. (Μη προσπαθείτε, δηλαδή, εξωτερικώς μόνον να φαίνεσθε ευσεβείς, αλλά προσπαθείτε να αποκτήσετε και την εσωτερικήν καθαρότητα και αγιότητα).

Κατάλαβες τώρα ότι άλλον νά σέβεσαι τόν ιερωμένον καί μή ιερωμένον καί άλλον νά γίνεσαι Παπαδολάτρης χωρίς νά μελετάς ή χωρίς νά εννοείς Τόν Νόμον!

Εσείς που λατρεύατε τούς Πατέρες τών Μοναστηριών καί δέν είχατε καμμία αμφιβολία διά τήν ορθότητα παντός λόγου τούς, τώρα διατί διαφωνείτε είτε επειδή εισίν υπέρ είτε επειδή εισίν εναντίον τών εμβολίων;

Καί εάν αγαπούσατε μέ πάσα αφοσιώση τά λόγια δύο Πατέρων καί τώρα είς έξ’ αυτών είναι μέ τούς 40 ανεμβολίαστους καί είς’ εξ’ αυτών μέ τούς εμβολιασμένους, ποίος είναι ό σωστός καί ποίος εμπνευσμένος έξ’ Αγίου Πνεύματι;… Μώροι, είς τό ίδιον καζάνι βράζουμε όλοι… Μώροι η έμπνευση τής σοφίας έρχεται μέ τήν έρευνα συνοδευόμενη μέ Προσευχή… Διότι η έρευνα είναι Λόγος Θεού!…

Μώροι η πλάνη καί η δοκιμασία ευρίσκεται εντός Δοκιμασίας τής Ελευθερίας καί τής Ελευθέρας Βουλήσεως! Πώς διαψευσθήκατε όσοι μέ καταδιώξατε δι’ όσα τέτοια μέ Αγάπη έλεγα, ουχί αγάπη Παπαδολατρείας καί Αυταγάπης Αυταρέσκειας αλλά Αγάπης Ταπεινότητος ότι μηδέν εστίν ό άνθρωπος καί μηδέν η γνώσις τού καί δύναμις τού καί η διάκρισις τού εάν δέν ερευνήσει, εάν δέν Μάθει πώς καί τί σημαίνει Έρευνα! Μώροι σάς έλεγα ότι ό καθένας μπορεί νά σφάλλει καί ότι είναι αμαρτία νά θεωρείς ότι άνθρωπος θρήσκος, αλλόθρησκος, άθεος, Πιστός καί οίοι άλλοι εισίν αναμάρτητοι καί ανάσφαλτοι! Καί όμως εσείς ό καθένας από τήν πτέρυγα καί τήν παράταξη σάς πιστεύατε πώς δέν σφάλλετε… Καί όμως σφάλλετε, όλοι σφάλλουμε καί μόνον εάν τό παραδεχθείτε αυτόν θά ιδείτε έστω μία ακτίδα Αλήθειας ασφαλλίας… Σφαλλέτε σ’ όλα επειδή νομίζετε ό καθένας από τήν πλευρά σάς ότι δέν σφάλλετε σέ τίποτε…

Τό σφάλμα νά νομίζεις ότι δέν σφάλλεις ποτέ, εσύ ή τό είδωλον σού κάνει νά σφάλλουν όλα, σαπίζει καί τό χρυσάφι… Τό γνωρίζει η Απάτη καί επαληθεύεται δι’ απάτης ότι είναι σωστή επειδή επαληθεύει ότι σφάλλεις οικτρά…

Μώροι, ψάχνετε μέ σχόλια νά τεκμηριώσετε ότι δέν σφάλλετε σέ μία απάτη η οποία έγινε μέ τέτοιον τρόπον τινά ώστε νά σάς κάνει νά σφάλλετε… Ολιγόπιστοι, η απάτη αυτή ήρθε καί επιτράπηκε έκ Θεού ώς εξέταση Μαθηματικής Πίστης, Έρευνας καί Διεξακρίβωσης… Καί άν ακόμη καταλάβετε τά σωστά απ’ αυτά, τό τί θά κάνετε καί τί άλλον κάνετε θά κρίνει πόσον σφάλλετε ή δέν σφάλλετε είς τά επί μέρους καί τά γενικά τού Ισοζυγίου τής Ευδιάκρισης τής Αυτοψυχοποιότητος σάς…./μάς….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (17)

 1. ΕΓΡΑΦΑ ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΕΛΟΥΣΑΝ,ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΛΕΥΑΖΑΝ.ΟΤΙ ΤΡΕΜΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΦΥΛΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ.Ο ΕΛΛΗΝ,Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ,ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΩΖΕΤΑΙ ΟΥΔΕΙΣ?ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΝΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ??ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ Ν ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ.
  ΙΣΧΝ

 2. Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 08/19/2021 @ 10:37 ΠΜ

  Συνεχισε να τους ξεφτυλιζεις ΜΕΓΑ και η στυση δεν θα αργησει να τους αφανισει.

 3. Ερευνητής 08/19/2021 @ 11:22 ΠΜ

  Ματθ. Κεφ. 23
  “Υμείς δε μη κληθήτε ραββί· εις γαρ υμών εστιν ο διδάσκαλος, ο Χριστός· πάντες δε υμείς αδελφοί εστε. Και πατέρα μη καλέσητε υμών επί της γης· εις γαρ εστιν ο πατήρ υμών, ο εν τοις ουρανοίς. Μηδέ κληθήτε καθηγηταί· εις γαρ υμών εστιν ο καθηγητής, ο Χριστός.”

 4. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2021 @ 2:03 ΜΜ

  Φίλε Κρόϊφ,μεγάλη κουβέντα άνοιξες. Πολλές φορές διαλογίζομε καί παρακαλώ νά μήν γεννώμουνα, εάν ισχύουν κάποια άλυτα καί δυσοίωνα μυστήρια. Είς τήν Αρχαία Ελλάδα, υπήρχε η τραγωδία τού Άδη όπως καί είς τόν Χριστιανισμόν, αλλά καί τά Ηλύσια Πεδία, αντίστοιχα μέ τόν Παράδεισον. Οί Εβραίοι πίστευσαν όσοι πίστευσαν πρώτη φορά σέ μετά θάνατον ζωή, επηρεάστηκαν από τόν Πλάτων ή τό έκαμαν διά νά μήν αγανακτεί ό λαός καί αργότερα νά ασπάζεται τόν Χριστιανισμόν, πάμε πάρακατω…

 5. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2021 @ 2:06 ΜΜ

  Ό Ινδουϊσμός τάζει τήν επανάληψη τής δοκιμασίας μέχρι νά γίνεις δίκαιος καί κατά κάποιον τρόπον άγιος ώστε νά μήν επανασαρκωθείς. Μέ βεβαιότητα η επανενσάρκωση είναι μία καλύτερη προοπτική δι’ ημάς από τήν αιώνια κόλλαση καί καταδίκη τού Άδη Αρχαίων καί Χριστιανών. Παραδείγματα Κόλλασης είς τήν Αρχαία Ελλάδα υπάρχουν αρκετά σέ μύθους καί σ’ άλλες Ιστορίες.

 6. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2021 @ 2:08 ΜΜ

  Η πεποίθηση τών άθεων ή τών θρήσκων οίτινες δέν πιστεύουν σέ μεταθάνατον ζωή, είναι καλύτερη από τήν Κόλλαση. Σέ άρθρα μού παρουσίαστα τές 4 πεποιθήσεις τής ανθρωπότητα διά τό άμα τό θανάτι: α) νεκρός χωρίς συνέχεια β) επανενσάρκωση γ) κόλλαση δ) παράδεισος. Δέν υπάρχει άλλη καί άν Ζή Θεός τότε δύναται νά αποφασίσει οίον από αυτά ή διδαδοχικά αυτά μέ οία σειρά.

 7. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2021 @ 2:10 ΜΜ

  Η Αποκάλυψη στό 14ον κεφ. γράφει δι’ όσους θά νικήσουν τό θηρίον, καί αυτοί είναι Χριστιανοί ή όσοι δέν δεχθούν τό χάραγμα ανεξαιρέτου καταγωγής. Επίσης είς τήν Νέα Ιερουσαλήμ στήλοι τής είναι οί 12 Αποστόλοι, αυτοί προσηλύτισαν τούς Χριστιανούς άρα τέ θά σωθούν μαζύν τούς. Αναφέρεται τακτικά ό όρος από όλα τά έθνη καί φυλές, μέ λόγια που υποδεικνύουν ότι θά σωθούν.

 8. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2021 @ 2:13 ΜΜ

  Ό όρος Εβραίος καί Ιουδαίος δέν είναι φυλετικός αλλά θρησκευτικός ήτοι Ευραίος κα΄Υιουδέος. Κατά συνέπεια, όσοι σωθούν καί πιστεύουν θά είναι Ευραίοι καί Υιουδαίοι. Είς τήν υπόλοιπη Καινή Διαθήκη τάσσεται από τούς Αποστόλους σωτηρία σέ όσους πιστεύσουν είς Τόν Χριστόν καί αναρίθμητα θαύματα τό επιβεβαιώνουν. Είναι μία ψευδαίσθηση μάς ότι δέν συμπεριλαμβανόμαστε είς τήν σωτηρία μέ όσα γράφει η Αποκάλυψη ή μία πραγματικότητα ότι οί Αποστόλοι είναι στρατιώτες διά νά μάς καταστρέψουν; Αλλά διατί νά

 9. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2021 @ 2:16 ΜΜ

  θέλει νά καταστρέψει τό Δίκαιον τούς δίκαιους; Υπάρχει κάποια άγνωστη παράγραφος αντίληψης Θεού που δέν τήν κατανοήσαμε. Γράφει η Αποκάλυψη ότι θά σώσει όσους θυσιάστηκαν τόσον διά Τόν Θεόν όσον καί διά τό Αρνίον = Χριστόν, συνεπώς είναι σαφές ότι οί Μάρτυρες Χριστού θά σωθούν καί όσοι αφοσιώθηκαν σ’ αυτόν σέ ικανοποιητικόν βαθμόν κατά τήν κρίσιν Θεού καί κατά τών αντίξοων συνθηκών που αντιμετώπισαν.

 10. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2021 @ 2:19 ΜΜ

  Υιέ ανθρώπου, ένας μικρούλης είμαι κ’ εγώ αμαρτωλός που μάχομαι νά μήν βυθιστεί από τήν συνείδηση τών ανθρώπων τό δίκαιον. Ό Θεός μαζύν σού!

 11. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2021 @ 2:21 ΜΜ

  Ερευνητή, όντως ό βιολογικός πατέρας είναι έναν σκεύος έκ τού οποίου μεταγεννούμαστε ώς μετατέκνα Τού Θεού. Η ψυχή είναι έκ Θεού, τό σώμα έκ Θεού καί διαιωνίζοντε πνεύμα καί σώμα… Ό Θεός μαζύν σού κ’ εσένα Κρόϊφ.

 12. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2021 @ 5:13 ΜΜ

  Κρόϊφ ιδού η απάντηση από τήν Αποκάλυψη: Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.
  7-9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς,
  ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ
  παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ
  γλωσσῶν, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ
  ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους
  στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν
  αὐτῶν·

 13. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 08/19/2021 @ 7:51 ΜΜ
 14. Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ,ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΜΟΥ.ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΛΥΘΗ ΠΑΝΤΕΛΩΣ,ΑΛΛΑ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΘΕΛΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Η ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΛΑΒΟΥΝ ΚΑΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΟΥΣ,ΤΟ ΠΟΙΟΙ??ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΙΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.ΑΦΟΥ ΑΥΤΗ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ,ΚΑΙ ΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ,ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ,ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ.ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ

 15. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ Η ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ!!ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΒΑΠΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ,ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΥΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ,Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΜΑΣ ΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΩΣ ΥΙΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ!!
  ΟΙ ΔΕ ΥΙΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΕΚΒΛΗΘΗΣΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΟΝ!!
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΑΚΑΡΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΛΥΠΗ,ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ Ν ΑΠΑΡΝΗΘΟΥΝ

 16. ΤΟΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΑ ΣΑΤΑΝΑ,ΔΙΑΒΟΛΟΝ!!!(ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ,ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ),ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΠΑΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΡΙΝ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΥ!!!ΑΡΑ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΡΙΞΕΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ,ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΚΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΝ ΙΚΑΝΟΙ.
  ΛΥΠΑΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ,ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ,ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ.ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ,ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ,ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΒΛΑΣΤΗΜΟΥΝ.ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,ΑΛΛΑ ΜΙΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*