09:10 - 01/12/2022

Ἡ κοινωνική προεργασία τῆς παιδεραστίας

Διαφημίσεις

(Εστία Πατερικών Μελετών)

Τό ἀποτρόπαιο ἔγκλημα στόν Κολωνό καὶ οἱ συνεχεῖς περιπτώσεις βιασμῶν, δικαὶως ἔχουν σοκάρει τήν κοινωνία. Δέν μπορεῖ νά χωρέσει ἀνθρώπου νοῦς, ὅτι συνάνθρωποί μας ἔχουν φθάσει σέ τέτοιο σημεῖο διαστροφῆς νά βιάζουν ψυχές καὶ σώματα ἀθώων παιδιῶν.

Πρόκειται γιά κεραυνό ἐν αἰθρίᾳ;

Ἡ προεργασία τοῦ ἐγκλήματος εἶναι ἔκδηλη καὶ ἡ ἀδιαφορία μας σέ αὐτή τήν προεργασία, παράγοντας διευκόλυνσής του. Πλέον οἱ περιπτώσεις παιδεραστίας ἔχουν γίνει πάρα πολλές· ἐμεῖς ὅμως διαπράττουμε ἕνα μεγάλο λάθος. Ἀναζητοῦμε τά αἴτια μόνο στήν κακότητα τῶν δραστῶν καὶ καθόλου στήν κοινωνία καὶ

όν τρόπο πού μεγάλωσαν καὶ μεγαλώνουν οἱ Ἕλληνες τίς τελευταῖες δεκαετίες. Χωρίς τόν ἐντοπισμό τῆς αἰτίας, ὅμως, δέν θά ὑπάρξει καμμία ἀναστροφή τῆς κακῆς πορείας. Παρακάτω, γίνεται μία προσπάθεια ἐντοπισμοῦ τῶν πραγματικῶν αἰτίων καί πρόταση γιά τήν ἀλλαγή.

Τηλεόραση καὶ κινητό τηλέφωνο

Μία πρώτη πικρή διαπίστωση πού ὀφείλουμε νά παραδεχτοῦμε, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, εἶναι ὅτι οἱ «παιδεραστές» ἔχουν μπεῖ στά σπίτια μας, διότι ἐμεῖς μέ ἀδιαφορία καὶ ἀφέλεια τούς ἀνοίξαμε. Καὶ αὐτοί οἱ «παιδεραστές» εἶναι ἡ τηλεόραση καὶ ἐσχάτως τό κινητό τηλέφωνο. Ἀμφιβάλλει κανείς ὅτι τά παιδιά ἀπό τήν τηλεόραση καὶ ἀπό τό κινητό τους μαθαίνουν ἀπό τήν ἀθώα παιδική τους ἡλικία γιά τό σέξ; Ἄν κάποιος μιλήσει πρόστυχα ἤ συνευρεθεῖ ἐρωτικά μπροστά σέ ἕνα παιδί, δέν τό κακοποιεῖ; Ὅποια ὥρα καὶ νά ἀνοίξει κάποιος τήν τηλεόραση, θά δεῖ προστυχιές, αἰσχρότητες, ἐρωτικές σκηνές, μοιχεῖες, βίντεο κλίπ μέ ἡμίγυμνες τραγουδίστριες νά χορεύουν προκλητικά. Σέ πολλά σπίτια οἱ τηλεοράσεις μένουν ἀνοιχτές ὅλη μέρα, ἀκόμα καὶ ὅταν δέν βλέπει κανείς. Ἔτσι ὅλα τά σεξουαλικά μηνύματα περνοῦν στά νήπια καὶ αὐτά ἀρχίζουν νά σκέφτονται τόν ἔρωτα σέ μία ἡλικία ἀθωότητας καὶ μάλιστα νά μιμοῦνται αὐτά πού βλέπουν. Καὶ ἄν δέν τά δοκιμάσουν μέ παιδιά τῆς ἡλικίας τους, πιθανόν νά βρεθεῖ κάποιος μεγαλύτερος νά τά ἐκμεταλλευτεῖ, μεγαλωμένος καὶ αὐτός μέ τίς ἴδιες ἀρχές τῆς σαρκολατρείας πού ἀφειδῶς μᾶς προσέφερε ἡ τηλεόραση τίς τελευταῖες δεκαετίες.

Τήν ἴδια ὥρα πολλοί, ἄν ὄχι οἱ περισσότεροι γονεῖς, γελᾶνε καὶ ἐπιβραβεύουν μέ χειροκροτήματα τά παιδιά τους, ὅταν ἀπό νήπια μιμοῦνται ἄσεμνους χορούς πού βλέπουν στήν τηλεόραση καὶ τραγουδοῦν τραγούδια πρόστυχα καὶ ἀπαράδεκτα ὄχι μόνο γιά παιδιά ἀλλά καὶ γιά κάθε ἄνθρωπο μέ ἀξιοπρέπεια.

Βλέποντας αὐτή τήν κατάντια, διαπιστώνουμε τήν πικρή δικαὶωση ὅσων «ὀπισθοδρομικῶν» πνευματικῶν καλοῦσαν τούς χριστιανούς νά μήν ἔχουν τηλεοπτική συσκευή μέσα στό σπίτι. Ἀλήθεια, πόσες παιδικές ψυχές θά εἶχαν διατηρήσει τήν ἁγνότητα πού ἁρμόζει στήν ἡλικία τους, ἄν δέν μάθαιναν ἀπό τήν τηλεόραση τήν ἄκρατη σεξουαλικότητα καὶ μάλιστα τίς παραχρήσεις τοῦ σώματος;

Ἀκόμη πιό βαρύνουσα εἶναι ἡ ἐπιρροή τῆς βιομηχανίας πορνό στίς σεξουαλικές διαστροφές τῶν ἀνθρώπων. Τό ἐλεύθερο διαδίκτυο, ἐκτός ἀπό τά θετικά του σημεῖα, ὅπως ἡ ἐναλλακτική καὶ ἀνεξάρτητη πληροφόρηση, προσφέρει εὔκολη πρόσβαση σέ ὑλικό – νόμιμο ἤ παράνομο – πορνογραφικοῦ καὶ διαστροφικοῦ περιεχομένου στούς χρῆστες, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας. Αὐτή ἡ πρόσβαση εἶναι εὔκολη στά παιδιά πού ἀπό πολύ μικρή ἡλικία χειρίζονται μέ ἄνεση τίς ἠλεκτρονικές συσκευές καὶ ἔχουν κινητό τηλέφωνο μέ σύνδεση στό διαδίκτυο καὶ μάλιστα ὡς προσωπικό ἀντικείμενο, εἶναι ἀνεξέλεγκτο ἀπό τούς γονεῖς, σέ ἀντίθεση μέ τούς σταθερούς ἤ φορητούς ὑπολογιστές, ὅπου ὑπάρχει πρόσβαση στό ἱστορικό καὶ δυνατότητα ἀποκλεισμοῦ ἀκατάλληλων ἱστοσελίδων. Τό δέ κινητό τηλέφωνο παρέχει ἀνέλεγκτη ἐπικοινωνία καὶ ἀνταλλαγή φωτογραφιῶν, μεταξύ παιδιῶν καὶ ἐπίδοξων παιδεραστῶν.

Ἡ σχολική ἐκπαίδευση

Στήν πρόωρη σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν δέν εἶναι ἄμοιρο εὐθυνῶν τό σύγχρονο σχολεῖο. Ὁ «προοδευτικός» προσανατολισμός τῆς ἐκπαίδευσης, περιλαμβάνει τή χαλάρωση τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ἐγκρατείας καὶ φυσικά τήν ἐξαφάνιση τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας ὡς παράγοντα ἀσφαλοῦς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν. Αὐτό επηρεάζει ἀρνητικά, ὄχι μόνο τά παιδιά τοῦ σήμερα, ἀλλά καὶ τούς αὐριανούς ἐνήλικες.

Μερικά ἀπό τά πιό προκλητικά παραδείγματα «προοδευτικότητας» εἶναι τά ἀκόλουθα: Ἀπό τό 2006 ἕως καὶ τό 2021 σέ παιδιά Α΄Γυμνασίου, δηλαδή 12 ἕως 13 ἐτῶν (τραγική σύμπτωση!) μέσα ἀπό τό σχολικό βιβλίο τῆς γλώσσας, παρουσιαζόταν ἡ παιδεραστία ὡς κάτι φυσιολογικό! Ἐκεῖ βλέπουμε τήν ἤδη μακροχρόνια σχέση τοῦ «Σάκη τοῦ ἠλεκτρολόγου»[1] μέ τήν 15χρονη (χωρίς νά διευκρινίζεται καὶ ἡ ἡλικία της στήν ἀρχή τῆς παρουσιαζόμενης σχέσης), κάτι πού ἐγκαὶρως ἔχει ἐπισημάνει ὁ ἀγωνιστής δάσκαλος ἀπό τό Κιλκίς, Δημήτρης Νατσιός, χωρίς οἱ δημοσιογράφοι νά ἐξανίστανται, χωρίς οἱ εἰσαγγελεῖς νά παρεμβαίνουν, χωρίς τό ὑπουργεῖο (μέ ὅλες τίς κυβερνήσεις πού πέρασαν) νά ἀποσύρει αὐτό τό ἀπόσπασμα, παρά μόλις πέρυσι, μετά ἀπό σκάνδαλα παιδεραστίας πού ἄγγιζαν πρόσωπα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καὶ μοιραῖα ἔφερναν τό συγκεκριμένο ἀπόσπασμα στό προσκήνιο.

Στό δέ βιβλίο τῆς γλώσσας τῆς Γ΄Γυμνασίου, ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ δρ. διδακτικῆς γλωσσῶν, Ἑλένη Παπαδοπούλου[2], ὑπάρχει κείμενο τοῦ Peter Dalglish, ἱδρυτῆ τῆς ΜΚΟ Street Kids International Charity καὶ ἐκπροσώπου τοῦ ΟΗΕ στό Ἀφγανιστάν, πού προσκαλεῖ τούς νέους νά ἐνταχθοῦν σέ ΜΚΟ, καθώς ἔτσι κάνουν κάτι σημαντικό στή ζωή τους. «Μπορεῖ νά μή γίνουν πλούσιοι, ἀλλά οἱ συγκινήσεις πού τούς προσφέρουν τά ἄστεγα παιδιά τῆς Ἀφρικῆς τούς ἀποζημιώνουν γιά τήν ἐπιλογή τους». Τό γεγονός ὅτι τό 2018 οἱ ἀρχές τοῦ Νεπάλ τόν συνέλαβαν ἔπειτα ἀπό ἕφοδο στό σπίτι του γιά τόν βιασμό δυό ἀγοριῶν, 12 καὶ 14 ἐτῶν, δέν πτοεῖ τό ὑπουργεῖο ἀπό τό νά διδάσκει τά παιδιά γιά τήν ἔνταξη σέ ἀμφιβόλου προέλευσης ὁμάδες, μέσα ἀπό τά κείμενα ἑνός παιδεραστῆ.

Ἅς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἐδῶ καὶ δεκαετίες, διάφοροι ἐξωσχολικοί ὀργανισμοί, «εἰσχωροῦν» στή σεξουαλική ζωή τῶν ἐφήβων μαθαίνοντάς τους πῶς θά φοροῦν τό προφυλακτικό, πῶς θά ἀποφύγουν τά ἀφροδίσια καὶ τίς ἀνεπιθύμητες ἐγκυμοσύνες κ.λπ. Καὶ ὅλα αὐτά μέ τήν ἄδεια καὶ ἐνθάρρυνση τοῦ ὑπουργείου παιδείας καὶ μερίδας τῶν ἐκπαιδευτικῶν.

Ἀλλά σάν νά μήν ἔφταναν αὐτά, ἤδη ἀπό τήν περυσινή χρονιά, σέ πανελλαδικό ἐπίπεδο, στό νηπιαγωγεῖο τά παιδιά μυοῦνται ἐπίσημα καὶ ἐντός σχολικοῦ προγράμματος στή σεξουαλική ἀγωγή!!! Τί νά μάθει γιά τό σέξ ἕνα παιδάκι 4, 5 ἤ 10 ἐτῶν; Ποιοί εἶναι αὐτοί πού τούς ἐπιτρέπουμε νά μιλοῦν γιά τόσο σοβαρά πράγματα στά ἀνήλικα παιδιά μας ὅλων τῶν τάξεων; Ἔχουν τά μικρά παιδιά τήν ὠριμότητα νά ἀκούσουν γιά τό σέξ καὶ νά μήν ἀναζητήσουν τρόπους νά ἐφαρμόσουν αὐτά πού ἀκοῦνε; Καὶ μάλιστα μέ τό ἀντίστροφο ἐπιχείρημα ὅτι ἔτσι δῆθεν προστατεύονται ἀπό τή σεξουαλική κακοποίηση!!! Φυσικά στά πλαίσια ἄλλων μαθημάτων θά πρέπει νά γίνεται μέ τήν ἁρμόζουσα σεμνότητα πρός τήν ἄωρη ἡλικία τῶν παιδιῶν, ἐνημέρωση γιά τρόπους προστασίας ἀπό τήν σεξουαλική κακοποίηση καὶ ὄχι γιά τρόπους ἀντισύλληψης ἤ γιά τή «φυσιολογικότητα» τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν σχέσεων. Τό τελευταῖο, εἶναι ὁ πραγματικός λόγος γιά τόν ὁποῖο μπῆκε οὐσιαστικά ἡ σεξουαλική ἀγωγή στά σχολεῖα, ὅπως δήλωσε καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός στή βουλή, κάνοντας λόγο γιά σεβασμό στή διαφορετικότητα[3]. Σέ κάθε περίπωση, δέν ἔχουν καμμία θέση στήν ἐκπαίδευση τῶν παίδων, διότι δέν ἁρμόζουν στήν ἡλικία τους καὶ τά ἀποπροσανατολίζουν ἀπό ἐποικοδομητικές γιά τήν ἡλικία τους ἀσχολίες πού εἶναι πρός ὄφελός τους.

Ἀντίστοιχα καὶ στά μεγαλύτερα παιδιά τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου, ἐξάπτεται ἡ φαντασία τους καὶ τό ἴδιο τό μάθημα μέ τίς ἀναφορές σέ παράκαιρα πράγματα, εἶναι φυσικό νά ἀποσποῦν τήν προσοχή τους καὶ νά τά εἰσάγουν σέ σκέψεις πού τά σπρώχνουν στήν ἀνώριμη ἀναζήτηση σαρκικῶν ἀπολαύσεων, χωρίς νά παρουσιάζεται καὶ ἡ ἄλλη ὄψη τοῦ νομίσματος, δηλαδή ἡ ψυχική καταρράκωση πού ὁδηγεῖ ἡ ἄκρατη σεξουαλικότητα καὶ ἡ «ἀντικειμενοποίηση» τοῦ σώματος.

Ἀνήλικοι ΛΟΑΤΚΙ

Ἀποτελεῖ νόμο τοῦ Κράτους ἡ νομική ἀναγνώριση τῆς ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου ἀπό τήν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν! Ἕνα παιδί 15 ἐτῶν, γιά νά ζητάει νά ἀλλάξει τό φύλο του, σημαίνει ὅτι ὄχι μόνο ἔχει αἰσθανθεῖ ἐρωτική ἕλξη ἀπό ἀνθρώπους τοῦ ἰδίου φύλου, ἀλλά πιθανόν ἤδη νά ἔχει «μυηθεῖ» σέ σεξουαλικές πράξεις, εἴτε ἀπό συνομηλίκους εἴτε ἀπό μεγαλύτερους ὁμοφυλόφιλους. Ἄν τολμοῦσαν οἱ ἀκτιβιστές ἤ ἁπλοί ὁμοφυλόφιλοι νά κάνουν ἕνα ἄλλο εἰλικρινές «outing» καὶ νά μιλήσουν γιά τίς πρῶτες τους σεξουαλικές ἐπαφές, θά βλέπαμε ὅτι πολλές, ἄν ὄχι οἱ περισσότερες περιπτώσεις, θά ἔγιναν ὅταν ἦταν ἀνήλικοι μέ κάποιον «προχωρημένο» ἐνήλικο.

Ἀποτελεῖ δέ θλιβερή καὶ ἀποτρόπαια εἰκόνα ἡ παρουσία μικρῶν παιδιῶν στά gay prides, ντυμένα μέ ροῦχα τοῦ ἄλλου φύλου (!), ὅπου γύρω τους ἡμίγυμνοι διαδηλωτές μέ προκλητικά ἐσώρουχα ἐρωτοτροποῦν μεταξύ τους. Ἐκεῖ ὑπάρχει «πρόοδος» καὶ ὄχι ἐξώθηση στήν παιδεραστία!

Ἀπό τήν ἄλλη, διαπιστώνουμε καθημερινά περιπτώσεις ἀνηλίκων πού σχεδόν πιέζονται ἀπό τούς “εἰδικούς” νά κάνουν χειρουργική ἀλλαγή φύλου καὶ σέ μεγαλύτερη ἡλικία τό μετανοιώνουν. Ποιός θά πάρει τήν εὐθύνη γιά τήν καταστροφή αὐτῶν τῶν παιδιῶν σέ μία μή ἀντιστρέψιμη κατάσταση διά βίου;

Θεοποίηση τοῦ σέξ

Ἀφοῦ ἐπικράτησε ἡ πορνική νοοτροπία στήν καθημερινότητα τῶν Νεοελλήνων, ἡ σαρκική ἀγαπητική ἕλξη ἔπαψε νά εἶναι μέσο ψυχοσωματικῆς σύνδεσης τῶν συζύγων καὶ πραγματώσεως τοῦ «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε» καὶ ἔγινε φυσική ἀνάγκη, σπόρ, θέαμα, μέσο ταπείνωσης τῆς γυναίκας πού ἐνίοτε βιντεοσκοπεῖται «γιά πᾶν ἐνδεχόμενο» καὶ «λόγος» γιά νά προβληθεῖ ὁ ἄνδρας στίς παρέες του. Σέ μία τέτοια πορνική κοινωνία, εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο νά ἐκπαιδεύονται τά παιδιά νά ζοῦν μέ αὐτή τή νοοτροπία καὶ νά τή βιώνουν στόν ἐπέκεινα βίο τους, σάν κάτι φυσιολογικό.

Ἀπό τή νεαρή ἡλικία μαθαίνουν νά ἔχουν προτεραιότητα στή ζωή τους τό σέξ, ἔτσι ὥστε ὅταν μεγαλώσουν νά μήν μποροῦν νά ζήσουν χωρίς αὐτό, νά τό βάζουν στήν κατηγορία τῶν ἀπαραίτητων φυσικῶν ἀναγκῶν, νά τό θεοποιοῦν ὡς αὐτοσκοπό τῆς ζωῆς, νά τό θεωροῦν παράγοντα εὐτυχίας ἤ δυστυχίας! Ἔτσι, ἄν γιά κάποιο λόγο δέν τούς προσφέρεται εὔκολα, γιά νά ἱκανοποιήσουν τή «φυσική ἀνάγκη» τους, νά καταφεύγουν ἀκόμα καὶ στό βιασμό. Ἤ μήπως ἡ σημερινή ἑλληνική κοινωνία δέν ἀντιμετωπίζει ὅποιο νέο δέν ἔχει τακτικές σεξουαλικές ἐπαφές, ὡς «καθυστερημένο»; Ἐκεῖνοι πού σήμερα κατακρίνουν τούς παιδεραστές, πῶς ἀντιμετωπίζουν τά παιδιά πού ἐνηλικιώνονται διατηρώντας τήν παρθενία τους;

Ἡ νεοελληνική κοινωνία ἀπεδοκίμασε καὶ ἀπέρριψε τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περί προγαμιαίων καὶ γενικά ἐξώγαμων σχέσεων. Δαιμονοποίησε τήν ἁγνότητα καὶ στοχοποίησε τούς ἁγνούς νέους! Καὶ τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἀκόμα καὶ κληρικοί, θεολόγοι, ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας[4], συνήργησαν στήν ἀποκαθήλωση τῆς διαχρονικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀκολούθησαν τό κοσμικό φρόνημα, ἀπέναντι στή σωτήρια καὶ δοκιμασμένη γιά αἰῶνες ἀντιπρόταση τῆς Ἐκκλησίας, παρασύροντας χριστιανούς νέους στή σαρκολατρεία. Ἀποτέλεσμα νά ἀσκοῦν τή σεξουαλική τους δραστηριότητα ἀπό μικρή ἡλικία ἐκτός πλαισίου τοῦ εὐλογημένου γάμου, θεωρώντας ὅτι δέν διαπράττουν κάποιο ἁμάρτημα, ἐνῶ παράλληλα ἐπιβαρύνουν ἐν ἀγνοίᾳ τους τήν ψυχή τους καὶ δέν ἱκανοποιοῦνται ἀπό τίς συχνές «συμβατικές» συνευρέσεις, ψάχνοντας «παρηγοριά» σέ ἐναλλακτικές σεξουαλικές συμπεριφορές. Ἡ ἁγνότητα ὡς παράγοντας ψυχικῆς ἰσορροπίας, ὄπως τήν ὅρισε ἡ πατερική παράδοση, θεωρήθηκε τό ἀκριβῶς ἀντίθετο καὶ ἡ ψυχική ἀνισορροπία τῶν ἐλεύθερων σχέσεων θεωρήθηκε κάτι ὑγιές. Παράλληλα, ἡ ἁγνότητα ἔπαψε νά θεωρεῖται τό γερό θεμέλιο γιά τή δημιουργία ὑγιοῦς οἰκογένειας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναζητοῦνται ἀλλοῦ τά αἴτια τῆς κρίσης τοῦ θεσμοῦ.

Ἡ θεοποίηση τοῦ σέξ ἔχει καὶ ἕνα ἄλλο ἀρνητικό ἐπακόλουθο. Ὅτι τά παιδιά μεγαλώνουν παραμερίζοντας τά ὄντως σημαντικά τῆς ζωῆς, διοχετεύοντας ὅλη τη ζωντάνια καὶ τό δυναμισμό τους, στίς σεξουαλικές ὁρμές τους. Πῶς λοιπόν, ὁ νέος θά μάθει γιά ἀρετές πού γεμίζουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὅπως ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ αὐτοθυσία, ἡ ταπείνωση; Καὶ ἀφοῦ ἀποξενώνεται ἀπό τίς ἀρετές, παραδίδεται στά πάθη καὶ μεγαλώνοντας ἀποκτηνώνεται, ἀντικαθιστώντας τά σημαντικά τῆς ζωῆς μέ τίς εὐχαριστήσεις τοῦ σώματος, πού μπορεῖ νά καταλήξουν σέ ποικίλες διαστροφές, ἀκόμα καὶ εἰς βάρος ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν.

Ἐν ὀλίγοις, ἡ ἐπικέντρωση τῆς ἐκπαίδευσης στίς δοκιμασμένες ἀπό τούς Ἁγίους μας ἀρετές τῆς ἁγνείας καὶ τῆς ἐγκρατείας, θά μποροῦσε νά περιορίσει κατά πολύ τό πρόβλημα καὶ νά δημιουργήσει προσωπικότητες ἰσχυρές, ἰσορροπημένες καὶ ἐνάρετες, χωρίς διαστροφές καὶ ἐμπάθειες.

Θεοποίηση τοῦ οἰκονομικοῦ κέρδους

Τά παιδιά μαθαίνουν νά μεγαλώνουν μέ Θεό τό κέρδος καὶ νά μήν ὑπολογίζουν τίποτα μπροστά του. Αὐτές οἱ ἀξίες δυστυχῶς ξεκινοῦν ἀπό τό σπίτι καὶ ἐνισχύονται ἀπό τήν προβολή τους μέσα ἀπό τά ΜΜΕ, ἀλλά καὶ ἀπό τόν τρόπο πού οἱ ἀμοραλιστικές καπιταλιστικές πολιτικές τοῦ κράτους ἔχουν ἀνάγει τό κέρδος σέ αὐτοσκοπό τῆς ζωῆς.

Οἱ ἀξίες καὶ τά ἰδανικά ὑποχωροῦν μπροστά στά χρήματα. Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς λογικῆς, ὁ πρωθυπουργός πρίν λίγους μῆνες ζητοῦσε ἀπό τούς ἐφήβους νά δώσουν τό σῶμα τους γιά ἐμβολιασμό, καὶ τούς ἔδινε γιά ἀντάλλαγμα 150 εὐρώ καὶ δωρεάν data! Φυσικά δέν συγκρίνουμε κατ’ ἐλάχιστον τήν παιδεραστία μέ τόν ἐμβολιασμό, ὡστόσο ἡ νοοτροπία τῆς ξεδιάντροπης ἐκπόρνευσης πού χρησιμοποίησε ὁ πρωθυπουργός εἶναι ἔκδηλη. Πνευματική ἐκπόρνευση μίας γενιᾶς, πού εὐτυχῶς στή μεγάλη της πλειοψηφία προτίμησε τήν ἐλευθερία καὶ γύρισε τήν πλάτη καὶ στά 150 εὐρώ καὶ στά δωρεάν data.

Ἀποδυνάμωση καὶ διάλυση τῆς οἰκογενείας

Πάνω σέ ὅλα τά παραπάνω, ἔρχεται νά προστεθεῖ ὡς ἐπιστέγασμα, ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας. Όταν θεοποιεῖται ἡ σαρκική μίξη καὶ διαφημίζεται ἡ συχνή ἀλλαγή ἐρωτικῶν συντρόφων ὡς κάτι ὑγιές, πῶς θά μπορέσει νά σταθεῖ ἕνα ζευγάρι μέσα στό γάμο; Ἀκολουθοῦν διαζύγια, μοιχεῖες, τσακωμοί, ἀδιαφορία γιά τά παιδιά, ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρός τούς γονεῖς. Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν τό «ἰδανικό» περιβάλλον γιά νά προσπαθήσει τό παιδί νά βρεῖ ἀλλοῦ τή «θαλπωρή». Ἤ νά ἔχει παραβατική συμπεριφορά ἡ ὁποία ὅταν μεγαλώσει νά καταλήξει σέ φρικτά πάθη, ὅπως ἡ παιδοφιλία.

Δέν γεννιοῦνται οἱ ἄνθρωποι «τέρατα», ὅπως τούς ὀνομάζει ἡ κοινωνία, ἀλλά γίνονται μέσα ἀπό τά βιώματά τους καὶ μέ τήν ἀπουσία τῆς εἰλικρινοῦς πνευματικῆς ζωῆς, πού ὀχυρώνει τούς γονεῖς καὶ τά παιδιά ἀπό κακές ἐπιδράσεις ἀνθρώπινες ἤ δαιμονικές.

Στοχοποίηση τῶν χριστιανῶν

Στόν ἀνάποδο κόσμο πού ζοῦμε, ὅμως, οἱ τηλεδικαστές δέν θά μιλήσουν ποτέ γιά τίς αἰτίες πού προαναφέραμε, αὐτῆς τῆς κοινωνικῆς μάστιγας. Ἀλλά θά ὑπερτονίζουν τή σχέση τοῦ φερομένου ὡς παιδομαστροποῦ τοῦ Κολωνοῦ μέ τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὅπως φαίνεται ἦταν ἐπίπλαστη, γιά νά καταλήξουν στό συμπέρασμα ὅτι πάλι οἱ χριστιανοί εἶναι οἱ κακοί καὶ ὅποιος πηγαίνει στήν Ἐκκλησία μπορεῖ νά εἶναι παιδεραστής! Ἡ ἀπόλυτη φασιστική νοοτροπία τοῦ «τσουβαλιάσματος» πού συναντᾶται μόνο ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.

Παρέλκει νά ὑπενθυμίσουμε στούς «κυνηγούς χριστιανῶν» ὅτι ὁ χριστιανισμός ἔθεσε στό κοινωνικό περιθώριο κάθε ἐκμετάλλευση ἀνθρώπων, πολλῷ δέ μᾶλλον τή σεξουαλική. Καὶ ὅτι ἄν ἦταν καλοπροαίρετοι δέν θά στέκονταν στό ποῦ ἔφτασε κάποιος πού παριστάνει τόν χριστιανό, ἀλλά ποῦ ἔχουν φθάσει χιλιάδες χριστιανοί πού βιώνουν στά ἀλήθεια τό Εὐαγγέλιο.

Ἀντιθέτως, τό κοράνι εὐλογεῖ τήν παιδεραστία ἀφοῦ ἐπιτρέπει σε μικρά ἀνήλικα κορίτσια νά νυμφευθοῦν ἐνήλικες καὶ νά ἱκανοποιήσουν τίς σεξουαλικές ἐπιθυμίες τοῦ συζύγου τους, ὅπως παρατηρεῖται στίς ἰσλαμικές χῶρες. Σέ μία κοινωνία πού εἰσάγει ἀνεξέλεγκτα παράνομους μετανάστες πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀσπάζονται τό Ἰσλάμ καὶ επιδιώκει τήν ἐνσωμάτωσή τους στήν Ἑλληνική κοινωνία, πῶς ἡ πολιτεία καὶ ἡ κοινωνία σιωπούν; Φυσικά, στήν Ἑλλάδα ὅποιος αναφέρει κάτι τέτοιο, ἴσως διωχθεῖ λόγῳ του ἀντιρατσιστικοῦ νόμου. Δηλαδή ἀπό τήν μία παρατηρείται ἡ σιωπηρή ἀποδοχή τῆς παιδεραστίας ὡς εἰσαγόμενο προϊόν ἐξ Ἀνατολῶν καὶ ἀπό τήν ἄλλη η στοχοποίηση των Χριστιανών, ὡς παιδεραστῶν, παρότι κατά τή χριστιανική διδασκαλία ἡ παιδεραστία εἶναι μεγάλο καὶ βδελυγματικό ἁμάρτημα.

Ἡ ἀνάγκη τῆς ἀλλαγῆς

Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι θά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα ὅσο τό κρατάει ἡ ἐξουσία τῶν ΜΜΕ στήν ἐπικαιρότητα καὶ δέν θά πράξουμε τό παραμικρό γιά νά ἀλλάξουν τά πράγματα, μέχρι τό ἑπόμενο ἀντίστοιχο ἔγκλημα, ὅπου ἀπό τούς καναπέδες μας καὶ τά social media, ἀγανακτισμένοι θά ἀπαιτοῦμε «κρεμάλες». Ὅμως, δέν μποροῦμε νά ἀπαιτοῦμε ἀλλαγή τῆς κοινωνίας ἄν ἐμεῖς δέν κάνουμε τό παραμικρό γιά τή βελτίωση τή δική μας καὶ τῆς οἰκογενείας μας. Μπορεῖ οἱ περισσότεροι πού διαβάζουν αὐτές τίς γραμμές νά μήν ἔχουν σοβαρά παραπτώματα καὶ ἀντικοινωνικές συμπεριφορές. Ὡστόσο, αὐτό δέν μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν εὐθύνη μας νά βελτιωθοῦμε οἱ ἴδιοι, ὥστε ταυτόχρονα νά γίνει ἕνα μικρό κομμάτι τῆς κοινωνίας καλύτερο. Ἄν θέλουμε εἰλικρινά νά ἀλλάξει αὐτό τό παγερό σκηνικό, θά ἐνεργήσουμε τά ἐλάχιστα πού μᾶς ἀναλογοῦν, ὡς ὑποχρέωσή μας ἀπέναντι στό Θεό, στήν οἰκογένειά μας, στήν κοινωνία καὶ στήν πατρίδα μας.

Εἰδικότερα, ὀφείλουμε νά ἀσχοληθοῦμε πιό ἐπισταμένα μέ τούς ἐφήβους καὶ τά παιδιά, νά φροντίσουμε δηλαδή τό μέλλον μας. Γονεῖς, παπποῦδες, δάσκαλοι, καθηγητές νά ἀφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σέ αὐτά. Νά προσευχόμαστε καθημερινά γιά τά παιδιά μας, ὅπως συνεχῶς ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὥστε νά τά φρουρήσουμε καλύτερα σέ ἕναν κόσμο πού δέν τά λυπᾶται καὶ δέν τά σέβεται. Νά τούς ἀφιερώσουμε τήν προσοχή μας, τό χαμόγελό μας, νά ἀκοῦμε μέ ψυχραιμία καὶ κατανόηση τούς προβληματισμούς καὶ τά προβλήματά τους. Ὁ χρόνος πού ἀφιερώνουμε στά παιδιά μας δέν πάει ποτέ χαμένος. Χαμένος εἶναι ὁ χρόνος πού ἀφιερώνουμε στά social media καὶ σέ τηλεσκουπίδια.

Νά γίνουμε συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐνισχύσουμε τά κατηχητικά σχολεῖα, νά συμμετέχουμε ἐνεργά καὶ οἰκογενειακῶς στήν ἐνοριακή ζωή, κάτι πού ἀρέσει στά παιδιά καὶ τά προστατεύει ἀπό ἄλλους κινδύνους. Νά κλείσουμε πρῶτοι ἐμεῖς τήν τηλεόραση, νά περιορίσουμε τίς ὦρες στό διαδίκτυο ὥστε ἀφενός νά ἀσχοληθοῦμε περισσότερο μέ τά παιδιά μας, ἀφετέρου νά τά προστατέψουμε ἀπό τό βόρβορο πού εἰσβάλλει στά σπίτια μας καὶ τά μαγαρίζει. Ἄν ἐμεῖς ἀπεξαρτηθοῦμε ἀπό τήν τηλεόραση καὶ τό διαδίκτυο, τά παιδιά μας δέν θά νιώσουν ποτέ τήν ἀνάγκη νά ἐξαρτηθοῦν. Νά γίνουμε ὑγιῆ πρότυπα γιά αυτά. Νά θυσιάσουμε τούς μικροεγωισμούς μας καὶ τή «δικαὶωσή» μας γιά νά μήν ὑπάρχουν ἐντάσεις μεταξύ τῶν γονέων καὶ τά παιδιά νά αἰσθάνονται μέσα στό σπίτι ἀσφάλεια καὶ θαλπωρή.

Πολύ περισσότερο ὀφείλουμε οἱ χριστιανοί νά γίνουμε ξανά τό ἅλας τοῦ κόσμου. Νά μή δίνουμε κανένα πάτημα σέ ἐκείνους πού γιά νά δικαιολογήσουν τίς δικές τους ἁμαρτίες καὶ νά τίς συνεχίσουν ἀνενόχλητοι ἀπό τή συνείδησή τους, ψάχνουν νά βροῦν κάποιον ἁμαρτωλό χριστιανό γιά νά «ἀχρηστέψουν» στό μυαλό τους τή χριστιανική πίστη.

Ἡ «κόπρος τοῦ Αὐγείου»[5] φαντάζει ἀδύνατον νά καθαριστεῖ. Καὶ ἀνθρωπίνως εἶναι ἀδύνατον. Ὅμως, δέν ἀπελπιζόμαστε, διότι πιστεύουμε ὅτι τά ἀδύνατα παρά τοίς ἀνθρώποις, δυνατά παρά τῷ Θεῷ. Ἡ ἕνωση τῶν δυό χειμάρρων, τῆς δικῆς μας μετανοίας (προσωπικῆς καὶ ἐθνικῆς) καὶ τῆς θείας βοήθειας πού θά ἔρθει κατόπιν ἔμπονης προσευχῆς καὶ συνειδητοποίησης ὅτι χωρίς Ἐκεῖνον οὐ δυνάμεθα ποιείν οὐδέν, θά καθαρίσει τήν κόπρο πού ἔχει ὁ καθένας μέσα του καὶ τήν κοινωνία ὁλόκληρη. Τό ἄρωμα τῆς ἁγιότητας μπορεῖ νά ὑπερκαλύψει τή δυσωδία τῆς διαστροφῆς. Ἄς στραφοῦμε στούς Ἁγίους μας καὶ ἄς κάνουμε ἀγώνα νά τούς μιμηθοῦμε γιά νά μή μᾶς ἀγγίζουν οἱ ἀναθυμιάσεις.

[1] Νατσιός Δημ.: Ο Σάκης (Οσάκις) ο παιδεραστής.

[2] Κείμενο από παιδεραστή σε βιβλίο του γυμνασίου!

[3] «επεκτείνουμε σε όλα τα σχολεία πια, από το Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης* το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά τη φετινή χρονιά. Γιατί ο σεβασμός, όχι μόνο στο άλλο φύλο αλλά και στη διαφορετικότητα, πρέπει να διδάσκεται από νωρίς»

[4]

[5]

ΠηγήΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*