Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

20:46 - 19/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Επειδη η Ελληνικη ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ειναι ακριβωs αυτο που σημαινει η λεξιs …
ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΘΜΟΥ και τιποτα αλλο …
Και εν προκειμενωϊ περι ΣΟΦΙΑΣ … οπωs λεει και ο Πυθαγοραs , το σοφωτατον των οντων ειναι ο ΑΡΙΘΜΟΣ …
και ασφαλωs αλλο οι Αριθμοι και αλλο τα νουμερα …

ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ειναι η μεθοδοs προς (δια τηs αποκρυπτογραφησεωs) διεισδυσιν στην σοφιαν του σοφωτατου των οντων … του Αριθμου … και εκ της σοφιαs του (και μονον) η ΝΟΗΣΙΣ.

Τι είναι ΑΡΙΘΜΟσοφία; Συνήθηs ερώτησιs!
Θα πρέπει πρώτα να απαντηθούν κάποιεs άλλεs ΕΡΩτηΣειs.

Τι είναι γλώσσα και τι είναι διάλεκτοι ; Και όταν φθάσομεν ειs ταs «τεχνικάs» των, έχομεν την απάντησιν ειs την ερώτησιν … τι είναι αριθμοσοφία.

Διάλεκτοs είναι το εργαλείον δια την επικοινωνίαν και συνεννόησιν τινόs με τον εαυτόν του ή με άλλον και μάλιστα χωρίs να γίνεται κατανοητόs από μη χρήσταs της ιδίαs διαλέκτου!
Τεχνικαί των διαλέκτων είναι η γραμματική, το συντακτικόν, το ετυμολογικόν κλπ.

Η γλώσσα, που είναι μία όπωs και ειs το στόμα και είναι το εργαλείον δια την λειτουργίαν του ΝΟΥ ( «γλώσσα μηχανής» ) και δι’ αυτό μαθηματική με ΚΖ = ((27)) Αριθμογράμματα … έχει μόνον μιαν τεχνικήν! Την ΑΡΙΘΜΟΣοφίαν που εφαρμόζεται ειs την ΟΡΘΗΝ εκ του Ποιητού Ουρανού (Ιλιάs) και Γηs (Οδύσσεια) ΓΡΑΦΗΝ .

Δείγμα ΔΙΑλέκτου είναι το βασισμένον εις τους κανόναs τηs γραμματικήs κλπ. κείμενον που προηγήθηκε.

Δείγμα γλώσσηs είναι το βασισμένον εις τους ΜΑΘΗΜΑτικούs κανόναs τηs ΑΡΙΘΜΟΣοφίαs κείμενον που ακολουθεί!

: ΖΩΪΟΝ + ΛΟΓΟΣ ≡ ΜΑΘΗΜΑ + ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΣ ≡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ .°.!!

Πολλοι “ασχολουνται” με την Αριθμοσοφιαν … Οι περισσοτεροι επειδη “πουλαει” !

Ελαχιστοι, επειδη η Αριθμοσοφια αποκρυπτογραφει …
Αποκρυπτογραφει τα Ελληνικα, τα οποια ειναι μαθηματικη Γλωσσα που δεν εχει γραμματικην, συντακτικον και ετυμολογιαν. Αυτα ειναι των διαλεκτων … “english”, “greek” (νεα και αρχαια), “chinese” κλπ.
Διαλεκτοι των Τρωων (ετσι τους ονομαζει ο Ποιητηs), Λαιστρυγονων και λοιπων βαρβαρων.

Τα Ελληνικα ειναι ΜΑΘΗΜΑτικα και η μονη “τεχνικη” τουs ειναι η Ελληνικη Αριθμοσοφια, η οποια εφαρμοζεται μονον στην Ελληνικην μοναδικην Γλωσσαν.
Δεν υπαρχει Ελληνικη διαλεκτοs. Τα Ελληνικα ειναι μονον για Νοησιν . Νοητικην λειτουργιαν. Οχι για “συνεννοησιν”.

Στην Ελληνικην Αριθμοσοφιαν δεν υπαρχουν νουμερα (1234567…).
Μονον Αριθμοι (ΑΒΓΔΕFΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠQΡΣΤΥΦΧΨΩϠ) δηλαδη (27 και οχι 24) Ελληνικα Αριθμογραμματα .
Και δεν υπαρχουν πραγματα (αντικειμενα).
Μονον : ΛΕΞΕΙΣ ≡ ΕΛΞΕΙΣ .°.!! και αυτεs ΑΡΧΟΥΝ. δεν υπΑΡΧΟΥΝ.
Το Αριθμογραμμα Α ονομαζεται ΑΛΕΦΑ .

Δι’ ενδιαφερομεΝΟΥΣ, δι’ Ελληνικην Αριθμοσοφιαν και οχι για οιοδηποτε εμπορευσιμον προϊον, κακεκτυπον της Ελληνικηs Αριθμοσοφιαs, η διαπιστωσιs γνησιοτητοs ειναι απλουστατη.

Η Ελληνικη Αριθμοσοφια ειναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
Δεν υπαρχει εμπορευσιμον βιβλιον, ή σεμιναριον με εισιτηριον ή οτιδηποτε αλλο με υλικον QΟΣΤΟΣ για τον ενδιαφερομενον, που να εχει οιανδηποτε σχεσιν με την Ελληνικην Αριθμοσοφιαν.

Δεν υπαρχουν διδασκαλοι ή καθηγητεs Ελληνικηs Αριθμοσοφιαs. Μονον μαθηται.
: ΜΑΘΗΜΑ + ΜΑΘΗΤΑΙ ≡ ΜΑΘΗΣΙΣ .°.!!

Δεν διδασκεται η Ελληνικη ΑριθμοΣΟΦΙΑ.
Μαθαινεται η εφαρμογη τηs απο οποιον : ΘΕΛΕΙ ≡ ΕΛΘΕΙ .°.!!

Ουδεμιαν σχεσιν εχει η Ελληνικη Αριθμοσοφια με “μαντικαs” τεχναs, χειρομαντειαν ή με αυτο που λεγεται “αριθμολογια”.
Οι εγκυκλοπαιδειεs των Τρωων γραφουν οτι η Αριθμοσοφια ειναι κλαδοs της αποκρυφηs επιστημηs της αριθμολογιαs …
Αυτα ειναι για τους ΤρωΕs .

Για τουs Αχαιουs, Δαναουs κλπ. (υποψηφιουs) Ελληνεs
: ΤΗΣ + ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ + ΠΑΙΔΕΙΑΣ ≡ Η + ΕΛΛΗΝΙΚΗ + ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ≡ ΑΡΠ .°.!!
ΑΡΠ (= 1.180)
(Τα βαρβαρικα νουμερα … εντος παρενθεσεων … εωs τηs πληρουs καταργησεωs.)

Τα κειμενα των ραψωϊδιων , ειναι ο Δουρειοs Ιπποs του Ομηρου, οπως τον “βλεπουν” οι ΤρωΕs.
Το περιεχομενον του Δουρειου Ιππου και η ΟΥΣΙΑ των ΕΠΩΝ του Ομηρου
: ΙΛΙΑΣ + ΟΔΥΣΣΕΙΑ ≡ ΤΟ + ΣΥΜΠΑΝ .°.!!, γινονται ορατα μονον δια τηs αποκρυπτογραφησεωs τηs ΜΑΘΗΜΑτικηs και μοναδικηs (δεν υπαρχει αλλη) Γλωσσηs των Ελληνων.

: ΟΔΥΣΣΕΙΑ ≡ ΔΕΣ + ΟΥΣΙΑ .°.!!
Αυτο κανει η ΕλληΝΙΚΗ Αριθμοσοφια. ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ!

: H + ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΙΣ + ΤΟΥ + ΑΓΙΟΥ + ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ≡
≡ H + ΦΟΙΤΗΣΙΣ + ΕΠΙ + ΤΟΥ + ΑΓΙΟΥ + ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ .°.!! των Ελληνικων … που ονομαζεται ΣΤΑΥΡΟΣ, ειναι το συμβολον τηs προσθεσεωs των Αριθμογραμματων … και γραφεται και ςΑΥΡΟΣ (στΑΥΡΟΣ) με ς (= στιγμα ) με το οποιον οι (οχι πολυ) αρχαιοι εκσυγχρονιστεs αντικατεστησαν το Ελληνικον ΔΙΓΑΜΜΑ .

: ΔΙΓΑΜΜΑ ≡ ΜΑΘΗΜΑ ≡ ΝΗΜΑ ≡ ΑΜΗΝ .°.!!

: Ο + ΑΜΗΝ ≡ ΝΟΗΜΑ .°.!!

Εκ του ΑΜΗΝ (που ειναι ονομα εκ του ΙΔ εδαφιου του Γ κεφαλαιου τηs Αποκαλυψεωs ΙωανΝΟΥ) και η ΑΝΑFΕΛΙΑ περι του Πνευματοs τηs Aληθειαs … δηλαδη του Αγιου Πνευματοs των Ελληνικων …
και η προσωποποιησιs του ωs : ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ≡ ΑΔΕΛΦΟΥ ≡ ΦΙΛΟΥ .°.!! του Ανθρωπου, που η Ελληνικη Μυθολογια τον παρουσιαζει ωs Προμηθεα , Ηρακλη, Οδυσσεα κλπ.

: Ο + ΠΟΙΗΤΗΣ ≡ Ο + ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ .°.!!

: Η + ΠΟΙΗΣΙΣ ≡ Η + ΑΡΙΘΜΗΣΙΣ .°.!!

: ΑΡΙΘΜΟΣ ≡ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ .°.!!

https://ilhdonia.blogspot.com/Μην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
"Το katohika.gr δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το katohika.gr , ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους." Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Ειτε ειναι Ψεμα ειτε ειναι αληθεια !Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και τι κρυβεται πισω απο καθε πληροφορια που αλλοι δεν μπορουν να δουν! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (13)

 1. γιατι λες δεν υπαρχουν διδασκαλοι? ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΣΚΟΣ=Ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ !!!

 2. ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΑΜΗΝ=ΝΑΣΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

 3. υπαρχει ενας και μοναδικος διδασκαλος ΟΥΑΝ=ΛΑΣΚΟΣ one an only Ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ=ΑΘΑΣΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΣΚΟΣ!!!

 4. και για οσους ψαχνουν ποια ειναι η ομαδα Ε ΕΨΙΛΟΝ+ΕΙΣΙ ταυτοτης ΜΑΘΗΤΑΙ+ΛΑΣΚΟΥ

 5. ΑΙΟΛΟΥ ΑΣΚΟΣ = ΟΥΑΙ Ο ΛΑΣΚΟΣ!!!

 6. Ο ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΣΚΟΥ = Ο ΩΝ Ο ΗΝ ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ 10/20/2019 @ 4:33 ΠΜ

  Sreinger για να ξερεις λενε για αριθμοσοφια ουδεις ομως δια τον αμον ιδρυτην Λασκον

 7. ΑΜΟΣ ειναι η συντμηση της λεξεως ημετερος ΑΜΟΣ ΑΜΗ ΑΜΟΝ ΤΗΝ ΑΜΗΝ ΔΥΝΑΜΗΝ ταυτα λεγει ο ΑΜΗΝ αποκαλυψη 3και14 και ειναι ονομα και οχι εβραικο επιρρημα οπως λεει το ηλιος του ιωαν.πασσα

 8. ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΜΗΝ=ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 9. Για οσους δεν γνωριζουν ο λασκος ειχε μπει στον θαλαμο του ΛΕΩΝ ELDRIGE πριν το σφραγισουν.και μας λει μετα η ταυτοτητα ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ= ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

 10. Μακης θεμελης 10/21/2019 @ 12:45 ΠΜ

  Αγαπητε stranger ερρωσο.Καλος ο αργυροπουλος δεν λεω δεν στα λει ολα ομως.οποια πετρα και να σηκωσεις στην αριθμοσοφια απο κατω ειναι ο Λασκος

 11. ΜΑΚΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 10/21/2019 @ 1:23 ΠΜ

  Και για να κλεισω με το συμπαθειο σου ζαλισα τ’Rχ÷ Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ Β=2091= ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ.η αργω αλεφα εχει φυγει τωρα περιμενω την Β’

 12. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ+ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ+ΛΑΣΚΟΣ=ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ+ΝΟΥΣ!!!

 13. Εν οιδα οτι ουδεν οιδα τι οιδα τελικα…. εν οιδα οτι ουδ=δυο+εν=τρεις+εν που οιδα= ΤΕΣΣΑΡΕΣ ταυτοτης ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ=1011!!!!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*