Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Κοινωνία χωρίς μετρητά και κλοπές.