12:27 - 16/01/2021

Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει αιώνες καί κατάφερε νά σέ σκλαβώσει… έν μέρει…

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει αιώνες καί κατάφερε νά σέ σκλαβώσει… έν μέρει…

Θά σού πώ ένα σενάριο που θά μπορούσε νά κάνει θραύσεις στίς κινηματογραφικές αίθουσες…

Μία εταιρεία κατασκευάζει ανθρώπινα μηχανικά ομοιώματα μέ καμμία εξωτερική καί φαινομενικώς εσωτερική διαφορά…

Στήν αρχή αγοράζουν οί πλούσιοι τέτοια μηχανήματα γιά τίς εξυπηρετήσεις τούς από τίς αγαθότερες έως τίς αναιδεστότερες…

Μετά γίνεται κίνημα όπως τών Qάκων ή τών αριστερούλληδων ή τών δεξιούλληδων τών ελευθεροβαμόνων ότι πρέπει νά αποκτήσουν δικαιώματα τά μηχανήματα αυτά καί γίνεται επανάσταση υπέρ τούς όπως η επανάσταση γιά τήν ελευθερία τών Μαύρων, τών σκλάβων τής Ευρώπης, τών Ελλήνων κ.τ.λ…. καί όλοι φωνάζουν: «τών μηχανάνθρωπων οί ζωές εγνοιάζουν»…

Η ανωτέρω είναι η πρώτη υπόθεση τού έργου. Η δεύτερη υπόθεση τού έργου είναι ότι επειδή στοιχίζουν πολλά χρήματα οί αγοραστές δανείζονται γιά νά αγοράσουν τούς μηχανάνθρωπους οί οποίοι εκτελούν πάσα εργασία… Μετά έρχεται μία οικονομική τεχνητή ή μή τεχνητή τεχνηετώς… κρίση καί πολλοί αγοραστές χρεοκοπούν….

Τότε οί κατασκευαστές τών μηχανάνθρωπων μαζύν μέ τούς τραπεζ«άνθρωπους» όπως αυτούς οπού ΜΑΣ καταδειναστεύουν τώρα καί αιώνες, διατάσσουν τούς μηχανάνθρωπους νά μήν υπακούουν στούς ιδιοκτήτες αγοραστές τούς διότι δέν εξεχρέωσαν τήν αγορά τούς…

Συνάμα τούς διατάσσουν νά γίνουν η σκιά, η βάσσανος καί η πίεση μέ κάθε «μέτρον» = τρόπον = αίσχος πρός τούς ιδιοκτήτες = «ιδιοκτήτες» τούς γιά νά αποχρεώσουν τήν αγορά τούς. Οί μηχανάνθρωποι διατάσσονται καί προγραμματίζονται συνάμα από τούς κατασκευαστές νά είναι θυμωμένοι, σκληροί καί αδύστακτοι εγκληματίες πρός τούς χρεοκοπημένους!….

Δηλαδή σού πουλώ κάτι καί άν δέν μέ εξεχρεώσεις αυτόν που σού πουλώ σέ σκοτώνει, χαχαχα! Πόσες χιλιάδες έτη γίνεται αυτόν; Τό αντικείμενο, τό πωλημένο νά σκοτώνει τόν αγοράστη;…. Πέσμου μέ πόσους τρόπους γίνεται αυτό καί εγώ θά σού πώ: «τάδ’ έφη οικονομία»….

Τό τρίτον μέρος τού έργου έχει ώς εξής…

Κάθε σπίτι καί εργασία έχει πλέον τουλάχιστον έναν ρομπότι σπίτι τού όμοιο μέ άνθρωπο… Τότε αυτοί που τά κατασκεύασαν τά διατάσσουν νά σκοτώσουν τούς ιδιοκτήτες ή «ιδιοκτήτες» τούς που δέν είναι ιδιό+κτήτες = ιδιό+κτίστες καί φιλοσοφικώς ούτε αυτοί που τά κατασκεύασαν διότι ιδιοκτήτης ιδιοκτίστης είναι αυτός που έκτισε τίς πρώτες ύλες, τά στοιχεία καί τίς πρωτοχυμείες ήτοι Ό Θεός…

Δηλαδή αντί νά σέ εμβολιάσουν καί νά σέ κάνουν έναν μηχανάνθρωπο ζόμπυ = ζωόβιον σέ κάνουν νά αγοράσει έμμεσα ή διά νόμου μέσω τινής ψευδοδικαιολογίας έναν τεχνητόν μηχανάνθρωπο καί σέ εμβολιάζουν μέ θάνατο τά ρομπότια…

Συνάμα όσους από τούς ανθρώπους δέν θέλουν νά τούς σκοτώσουν διότι θέλουν τήν ιδιαίτερη ευφυία, ικανότητα, χρήση παρερωτική καί άλλη καί διά τό ανδροχρωματάκι «τούς»… τούς αφήνουν ζωντανούς μέν αλλά σκλάβους τών μηχανάνθρωπων…

Πώς σού φαίνεται;…

Μπορεί η Ελλάδα νά γυρίσει μία τέτοια ταινεία ή νά τήν ζήσει στήν φρικτιή πραγματικότητα;….
Ό κακός άνθρωπος έχει πλέον ξεφύγει… από κάθε Ηθική… πάντοτε ήταν ξεφευγμένος αλλά δέν είχε τίς δυνατότητες…

Όταν ό κακός άνθρωπος ξεφύγει ό καλός άνθρωπος πρέπει νά επιστρέψει στήν πάχνη τού… δηλαδή στό απόλυτον αγαθόν ήτοι Τόν Θεόν…

Διότι Ό Θεός είναι «λίγο» άπειρο πολύ δυνατότερος από τόν κακάνθρωπο καί τόν μηχανάνθρωπο…

Όταν βλέπεις τό απόλυτο κακό νά ξεπροβάλλει γιγαντομένο δέν έχεις περιθώρια νά ζήσεις στό ενδιάμεσο κέντρο, η ελευθερία σέ τέτοιες περιστάσεις δέν έχει περιθώρια διακίνησης καί ύπαρξης καί ό αγαθός πρέπει νά αυτοϋποταχθεί πλήρως στήν δύναμη Τού Καλού!…

Απλά θυμήσου ότι στό μέλλον ένας στρατιώτης μηχανάνθρωπος θά σού θυμώνει νά κάτσεις κάτω «φρόνιμα» καί σύ θά πρέπει νά υποταχθείς στήν δύναμη αλλά καί έτι χειρότερο στήν «σοφία» τού, τήν προγραμματισμένη «σοφία» τού από τούς προγραμματισμένους «σοφούς» «προγραμματιστές» τού σατανά…

Ένα πράγμα που θέλουν νά πείσουν οί επιστημονάκηδες μονάρχιδες τής τεχνητής μηχανάνθρωπης νοημοσύνης είναι ότι δέν υπάρχει θέση στόν διάβολο στήν επιστήμη τούς καί αυτή είναι υποσυνείδητη καί υποσυναίσθητη προσταγή τού διαβόλου, διότι άμα σέ πείσει ότι δέν υπάρχει σέ πείθει ότι δέν υπάρχει Θεός, ή ότι θεός είναι η επιστήμη τών τσιρακιών τού επιστημονάκηδων…

Νόμισες ότι δέν ξέρει από τεχνολογία ό διάβολος;… Εάν ήξερες ότι η τεχνολογία είναι η άλλη όψη τής μαγείας, τής σύνθεσης, τής χυμείας, ότι τό πνεύμα κυριαρχεί στήν ύλη δέν θά νόμιζες έτσι όπως νόμιζες…

Καλή φρικτή ταινεία… βάλε τήν υπόψιν γιά νά μήν σέ νικήσει…

Καλύτερα νεκρός παρά σκλάβος ενός μηχανήματος/μηχανάνθρωπου, χαχαχα…. Ήσουν ποτέ;… Κάλλιο αργά παρά ποτέ Επί Ανά Στάση….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*