Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

21:12 - 29/07/2023

Ὅλη ἡ Ἀφρικὴ καίγεται, ἀλλὰ τὰ ΜΜεξαπάτησης μούγκα, οἱ λόγοι εἶναι οἱ ἑξῆς:

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Ὅλη ἡ Ἀφρικὴ καίγεται, ἀλλὰ τὰ ΜΜεξαπάτησης μούγκα, οἱ λόγοι εἶναι οἱ ἑξῆς:

Ἡ Ἀφρικὴ εἶναι μία Ἤπειρος ποὺ μπορεῖς νὰ χωστεὶς χωρὶς νὰ χωστεὶς καὶ νὰ ἐπιβιώσεις ἑκατομμύρια ἔτη. Αὐτοὶ θέλουν Κρανίου Τόπον = Γολγοθᾶ, ἰνὰ Σταυρώσωσι ὅλους τους Χριστιανοὺς ὅπως Τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν, καὶ τοὺς δὲ Ἀντίχριστους, Ἀρνητὲς Χριστοῦ, μὴ Ἀντέξοντες νὰ τοὺς περάσουν ἀπὸ τὸ κόπια-ἀντιγραφῇ [Copy-Paste ἢ CP ἢ Κα] Χάραγμα, ποὺ θὰ ἔχει τριπλὸν χαρακτῆρα σὲ ἕναν ἤτοι Ψηφιακὴ Ταυτότητα, Ψηφιακὸν Χρήμαν, Ψηφιακὴ Λειτουργία τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς, ἤτοι ΨΨΨ = 666.

 

Τὸ Ψ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸν ἀριθμὸν 700 = 7. Τρία Ψ = 700700700 = 777. Νὰ διατὶ οἱ «πεμπτοδιαστατικοὶ» ἀρέσκονται εἰς τὸν ἀριθμὸν 777. Προσωπικὰ γνωρίζω κάποιον ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη ἀγάπη διὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτόν, πιστεύει σὲ ἐξωγήινους ὅτι θὰ μᾶς σώσουν. Ἀποκήρυξε Τὸν Χριστὸν ὡς τὴν προσωποποίηση τοῦ κακοῦ, ὦ τῆς βλασφημίας, τὸν ἐπισκέπτονται παράξενα λευκὰ φῶτα μὲ ἀσυμμέτρητα καὶ ὄχι ἴδια κάθε φορά σχήματα, ποὺ μοῦ ἔδειξε σὲ φωτογραφίες καὶ διὰ τά ὁποῖα λέγει ὅτι εἶναι ἐξωγήινοι. Μοῦ εἶπε ὅτι ὅσοι δὲν συμφωνήσουν μὲ τὸ Σύνταγμα τῶν Ἐξωγήινων θὰ φονευθοῦν μὲ «εὐθανασία» ἔνεσης, ποὺ ἀμέσως σύνδεσα βεβαίως βεβαίως μὲ τὰ ἐμβόλια. Θὰ ζοῦμε λέγει 150 ἔτη, θὰ ἔχουμε ὅσες μονάδες χρήματος θέλουμε καὶ ἡ κοινωνία θὰ λειτουργεῖ κοινοκτημονικὰ ὅπου ἀσποῦμε θὰ μπορεῖς ὅπως εἶπε νὰ ἐργάζεσαι γιὰ 6 μῆνες στὸ ἐργοστάσιο τῆς Φερράρι καὶ γιὰ 6 μῆνες σὲ ἐπιπλοποιίον κ.ο.κ….

 

Συνάμα Ψ = ΠΣ, ὅπου Π = 80 καὶ Σ = 200 = 280 Χ 3 = 840 = 84. Γιὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν μποροῦμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ἀντιστοιχεῖ μὲ τοὺς 84 Ἀποστόλους, ἤτοι 12 Μαθητὲς σὺν 72 Συναποστόλους καὶ δὴ 7 φορὲς τὸ 12.

Ἐὰν ὑποθέσουμε τὸ Ψ ὡς Πστ = 86 = 14 ὁποὺ ἀντιστοιχεῖς στὶς τρεῖς φορὲς 14 γενεὲς ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιον διὰ τὴν καταγωγὴ Τοῦ Χριστοῦ ἐκ Παναγίας:

Μάτθ. 1,17 Πᾶσαι ὁὖν ἂἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραάμ ἕὡς Δαυΐδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυΐδ ἕὡς τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕὡς τὸῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

14Χ3=42 ποὺ Χ 2 = 84 ! Ὁ ἀριθμὸς ποὺ ηὕραμε ἀνωτέρω μὲ τὸ ΠΣ.

 

Ἄρα τὲ εἴτε ὡς 840 ἦτο 84 [ΠΣ] εἴτε ὡς 86 [Πστ] οἱ ἀριθμοὶ ἔχουν συνέπεια μεταξύ τους. 84+86=170 = 17, αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς παίζει πολὺ τώρα ἀλλὰ δὲν θὰ ἐμβαθύνουμε ποὺ ἂν τὸ ἐπιχειρήσουμε θὰ φθάσουμε σὲ συμπεράσματα τῆς Ἀριθμολογίας ποὺ ἔχουμε παρουσιάσει σὲ σωρὸν σειρᾶς ἀπὸ ἄρθρα.

Ἕναν ΠΣ = 280 = 28 ἤτοι διπλάσιον γενεᾶς 14.

Τὸ 84 εἶναι 6 φορὲς τὸ 14.

Τὸ 42 εἶναι 3 φορὲς τὸ 14.

Τὸ 777 [ΨΨΨ] εἶναι 21 ἤτοι τὸ ἥμισυ τοῦ 42 καὶ τὸ 84 δύο φορὲς τὸ 42.

Ἤτοι τὸ 14 δύο φορὲς τὸ 7.

Τὸ 21 τρεῖς φορὲς τὸ 7.

Τὸ 42 6 φορὲς τὸ 7.

Τὸ 84 12 φορὲς τὸ 7.

 

Τὸ δὲ 86 γιὰ τὸ Πστ εἶναι 14 ἀριθμολογικά [8+6=14] ποὺ καταλήγει σὲ δύο φορὲς τὸ 7 καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ 43 = 7, ὥστε σὲ κάθε περίπτωση:

ΨΨΨ ἢ ΠΣΠΣΠΣ ἢ ΠΣτΠΣτΠΣτ καὶ εἰς τίς γενεὲς 42 νὰ καταλήγει πάντοτε οὕτως ἢ ἄλλως πὼς εἰς τὸν ἀριθμὸν 7.

Τώρα ἐπειδὴ δὲν διαθέτω ἄλλον χρόνον καὶ εἶναι μεσημέριον, θὰ τὸ ἀφήσω καὶ δὲν θὰ συνεχίσω μὲ ὅλα αὐτὰ ὡς πρὸς τὴν καταπληκτικὴ σύνδεση καὶ ἀντιστοιχεῖα καὶ σὲ ἐπαλήθευση καὶ σὲ ἐπαλήθευση διὰ τῶν ἀντίθετων, εἰς τὰ 7άρια τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Μέγα Προφύτη Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου τοῦ Θεάρεστου!

3 φορὲς τὸ 700, τὸ 280 καὶ τὸ 86 = 3198 ποὺ μεταξὺ ἄλλων = 21+12 ἀναγραμματιστὶ = 33 !

Ἐδῶ παίζει καὶ τὸ 33 Τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ἀντίχριστον μαξονικὸ 33….

 

Προχωροῦμε ὅμως μὲ τὴν Ἀφρική…..

Καίγεται διὰ νὰ μὴν δύνασαι νὰ ἐπιβιώσεις καὶ χωστεὶς ἐκεῖ.

Διὰ νὰ μὴν ὑπάρχει τροφή, σκιά, ὕδωρ, ἐπιβίωση, ὥστε νὰ εἶναι πρόθυμοι οἱ Μαῦροι νὰ μεταναστεύσουν δίνοντας γῆν καὶ ὕδωρ, καὶ ἔτσι νὰ ἔρθουν εἰς τὰς Ἐβρόπας νὰ ἐκτοπίσουν καὶ ἀντικαταστήσουν τοὺς Λευκούς, χωρὶς νὰ εἶναι οἱ πρωτοπταῖκτες.

Διὰ νὰ λειτουργοῦν ἀπρόσκοπτα τὰ σήματα τῶν τριῶν Ψ ἢ 3Ψ = 3 ψηφοδέλτια, τρία ψοφοδέλτια, τρεῖς ψόφοι, Τριπλοψοφοκρατία Τριπλοψηφοκρατία, Τριπλοψηφιοκρατία….

Συνάμα ἐπειδὴ οἱ πλεῖστες χῶρες τῆς Ἀφρικῆς διατείνονται φιλικὰ πρὸς τὴν Ρωσσία μὲ εἰδικὲς σχέσεις καὶ θέλουν νὰ τίς χαλάσουν, ἐνῶ συνάμα οἱ μετανάστες θὰ ἔχουν φιλικὴ προδιάθεση πρὸς τοὺς Δυτικοὺς ἀφοῦ αὐτοί τους εὐνοοῦν καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν προπαγάνδα τους νὰ ἐπηρεάσουν καὶ ἐξαναγκάσουν τοὺς πολῖτες καὶ πολιτικούς των χωρῶν τους πρὸς μία φιλικὴ σχέση τῶν χωρῶν τοῦ Ἀντίχριστου ΝΑΤΟΠΑΡΑΝΑΤΟ !

Ἡ γῆ θὰ γίνει κρανίου τόπος ἢ κασίδα ὅπου σημαίνει ταυτόχρονα ἀλωπεκίαση καὶ βρῶμα…. Ἀπὸ κασιδιάρη θὰ ἔρθῃ τὸ κακόν μας εἶπε ὁ ἄλλος Μέγας Προφύτης τοῦ Γένους Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός !

 

Μία ἀπορία, γιατί γιὰ αἰῶνες τὰ δάση σὲ Ἑλλάδα, Ἀφρική, Μαδαγασκάρη, Νότια Ἀμερική, Καλιφόρνια δὲν καίγονταν; Ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχαν Ἐμπρησταί! Τώρα ὑπὸ κάλυψη βάζουν ἀρκετοὺς ἐμπρησταὶ ἀλλὰ κυρίως ἀνάβουν πυρὲς μὲ ἀκτῖνες λέϊζερ, ὅπως ἀνάβουν κατὰ τὸ δοκοῦν ἀρρώστειες διάφορες διὰ τῶν ἐμβολίων….

 

 

Καὶ ἐνῶ ὅλὲς αὐτὲς οἱ πυρὲς μαίνονται, ὕστερα μᾶς λένε ὅτί πτὰῖνε οἱ κλιματολογικὲς ἀλλαγές, πὸὺ προξενοῦν διὰ τῶν ἐμπρήσμῶν [ἢ ἐν πῦρ ἰσμὼν = ἐμπρὺσμὼν κατ’ ἀκρίβειαν!] πὸὺ κάνουν οἱ ἴδιοι καὶ ἰσχυρίζονται ὅτί πταῖμε ὅλοί ἐμεῖς, γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὰ 3Ψ, σὺν ἐμβολιασμὸν καὶ φόρον κατανάλωσης διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα, ἐνέργειας, ἀφόδευσης, πόρδης, ὥστε νὰ ἐπαληθεύεται ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὅτι θὰ μᾶς πάρουν καὶ τὴν στάκτη ἀπὸ τὲς ἐσίες-τζάκια πυρός, ἀλλὰ ἐσεῖς εἶπε νὰ μὴν ἀλλάξετε Πίστη ὅπως θὰ κάνουν ἄλλοι!

Ἡ Θεροκρασία-Θερμοκρατία ἀνεβαίνει προσωρινὰ ἀλλὰ δι’ αὐτοῦ προσδοκοῦν νὰ ἐπιβάλουν μόνιμες ἀποκοπὲς βασικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν τοῦ πνευματικοῦ ὄντος Ἄνθρωπος καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ζωντανῶν. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἵδρυσαν τὸν ἀντίποδα κομμουνισμὸ τῆς περιβαλλοντικῆς εὐαισθησίας, ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ μὴν καταναλώνουμε κρέατα καὶ ἄγρια χόρτα. Δηλαδὴ καῖνε καὶ οἱ ἴδιοι φωνάζουν διὰ τίς πυρές, διὰ στόματος ἐκατέρωθεν κουκλοθεατρισμένων μὲν καὶ δὲ πρὸς τὴν ἴδιαν σκλαβωτικὴ κατεύθυνση/Αἰῶνες τὸ κάνουν αὐτὸν μὲ διάφορους τρόπους. Ἀπὸ τοὺς παγετῶνες εἰς τίς παγκόσμιες πυρκαγιὲς καὶ ξανὰ στοὺς παγετῶνες, ἕνας κύκλος τῆς φύσῃς ποὺ ἐκμεταλλεύονται τεχνητὰ καὶ φυσικά.

Λύσετε μου τὴν ἀπορία καὶ ἀπορεία ἄγνοιας, ποῦ εὑρέθηκε μαμοὺθ 800 μέτρα κάτω ἀπὸ παγετῶνα στὸν Βόρρειο Πόλον, ποὺ σημαίνει κάποτε ἐκεῖ τὸ μαμοὺθ ζοῦσε, περιπατοῦσε καὶ δὴ ἐπάνω σὲ πάγον ποὺ προϋπῆρχε ὡς στερεὸν ὕδωρ ὑπὸ τῶν ποδῶν του! Σημαίνει ὅτι ἡ κλιματολογικὴ ἀλλαγῇ εἶναι Φυσιολογικὴ καὶ βεβαίως την ἀλλάζουν διὰ νὰ σὲ πείθουν τα μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης ἐξαθλίωσης ὅτι πταῖμε ἐμεῖς καὶ ὄχι τὰ ἀφεντικά τους! Ἐπειδὴ ἀκοῦς καὶ διαβάζεις ὅσα αὐτοὶ δείχνουν καὶ ὄχι τί συμβαίνει π.χ. μὲ τοὺς ἑκατομμύρια βαθμοὺς Κελσίου ποὺ ἐκτοπίζονται στὴν ἀτμόσφαιρα ἀπὸ τὸ κάψιμο τῆς Ἀφρικῆς. Εἶναι ὡσὰν νὰ ἐκρηγνύονται 100 πυρηνικὲς βόμβες καὶ νὰ ἀποροῦμε διατί [προσωρινὰ] ἀνέβηκε ἡ Θερμοκρατία! Ἀλλὰ τὰ ζόμπυς ποίους θὰ ἐμπιστευτοῦν ἐσένα καὶ ἐμᾶς ἢ αὐτοὺς τὰ ἀφεντικὰ τῶν μυαλῶν τους;

 

Ὁ Θεὸς μαζὺν μ’ ἐμᾶς τοὺς Χριστανούς. Κύριος εἰμοὶ βοηθὸς καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοὶ ἄνθρωπος, σατανάνθρωπος καὶ δαίμων.

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. Ηρακλής 07/29/2023 @ 9:42 ΜΜ

    Πούτιν πάτα τα κόκκινα κουμπιά Ρεεεεεεεε

  2. Αμήν και πότε αδερφέ..δεν θα καταλάβουμε τίποτα..στάχτη να γίνουν όλα..παράσιτα είμαστε

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*