Μεγάλη Αποκάλυψη Συνωμοσίας από Συνωμοσιολόγον: Ό κορωνοϊός, τό εμβόλιον καί τό φάρμακο ανάρρωσης Remdesivir (Veklury) έχουν τά ίδια συμπτώματα; Ποίος είναι ποίος; Ποίον είναι μέσα σέ ποίον; Οί ίδιες παρενέργειες, δείτε τά δεδομένα… Νά οί Φωτοχυμικές Απάτες «τούς»: Κ+Ε+R=ΒΜΝ καί Κ+R=Κ  Μέρος 2

Αφού διαβάσετε οπωσδήποτε τό Μέρος 1… προχωρούμε… Κάνουμε ανασκόπηση καί ταυτοχρόνως συμπεραίνουμε μέ τά όσα οίδαμε είς τό Μέρος 1… Πρώτον, μάς έλεγαν ότι ό κορωνοϊός δέν αντέχει είς τήν ζέστη καί νά εκτειθόμεθα είς τόν ήλιον διά κυριολεκτιή ηλιοθεραπεία. Πράγματι, περύσι κόπασε τό Καλοκαίρι, αλλά εφέτος προσαυξήθηκε εκατομμύρια φορές περισσότερον αναλογικώς… Από περύσι είπα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μεγάλη Αποκάλυψη Συνωμοσίας από Συνωμοσιολόγον: Ό κορωνοϊός, τό εμβόλιον καί τό φάρμακο ανάρρωσης Remdesivir (Veklury) έχουν τά ίδια συμπτώματα; Ποίος είναι ποίος; Ποίον είναι μέσα σέ ποίον; Οί ίδιες παρενέργειες, δείτε τά δεδομένα… Νά οί Φωτοχυμικές Απάτες «τούς»: Κ+Ε+R=ΒΜΝ καί Κ+R=Κ  Μέρος 2.