Η λίστα των FEMA στρατοπεδων συγκεντρώσεως

Τι είναι η FEMA? « Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης» Ποια είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης; Με απλά λόγια, είναι η «μυστική κυβέρνηση». Ο οργανισμός αυτός έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ξεπερνούν κατά πολύ οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στο έθνος (ΗΠΑ). Τι μπορεί να κάνει η FEMA; Μπορεί να αναστείλει τους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η λίστα των FEMA στρατοπεδων συγκεντρώσεως.