Απάντηση στον Δ+Ιαβάλ[λει] Νώε Χαράρι. Πόσες σημασίες έχει ο όρος ψευδοπροφύτης…. Τι είναι ελεύθερον;….

Απάντηση στον πούστη Δ+Ιαβάλ[λει] Νώε Χαράρι. Πόσες σημασίες έχει ο όρος ψευδοπροφύτης…. Τι είναι ελεύθερον;…. [Με αφορμή έναν άρθρον εις το τέλος όπου επιβεβαιώνει την Αποκάλυψη και λυπάμαι χαρούμενα, χαρμολύπη!]…. Λέγει ο πούστης Διαβάλλων Νώε Χαράρι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελεύθερη βούληση και ότι Ο Θεός θα αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη…. [Πρίν προχωρήσω … Συνεχίστε να διαβάζετε το Απάντηση στον Δ+Ιαβάλ[λει] Νώε Χαράρι. Πόσες σημασίες έχει ο όρος ψευδοπροφύτης…. Τι είναι ελεύθερον;…..