Σήμερα αποκαλύπτουμε την Προϋπερτεχνητή Προϋπερνοημοσύνη: Κανένας Αριθμός δεν έχει ποσότητα. Η Θεωρία της Προαποσότητας !….

Σήμερα αποκαλύπτουμε την Προϋπερτεχνητή Προϋπερνοημοσύνη: Κανένας Αριθμός δεν έχει ποσότητα. Η Θεωρία της Προαποσότητας !…. Γενικά για την Προαποσότητα ή/και Αποσότητα έχουμε ξανά αναφερθεί…. Στον κόσμο της πυκνής ύλης , ο αριθμός 9 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμόν 1 ή 0 ή 8 και όλους τους άλλους μονοψήφιους , αυτό ισχύει διότι στον κόσμο της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σήμερα αποκαλύπτουμε την Προϋπερτεχνητή Προϋπερνοημοσύνη: Κανένας Αριθμός δεν έχει ποσότητα. Η Θεωρία της Προαποσότητας !…..