Ό παναθεματισμένος αυτός καί τό σόϊ τού Κκίσς ιν γκέρ υποστηρίζει τόν Πούτιν κατηγορεί Ζελέν σκύν-[zelen skin-ski-sky];, why;… PRINCE[BLE] KI.SS

Ό παναθεματισμένος αυτός καί τό σόϊ τού Κκίσς ιν γκέρ υποστηρίζει τόν Πούτιν κατηγορεί Ζελέν σκύν-[zelen skin-ski-sky];, why;… PRINCE[BLE] KI.SS Θέλει νά κολακεύσει Πουτανίγκω… Οί ρόθ λύκοι χάνουν έδαφος από τήν αρκούδα όπως καί είς τό άγριον δάσος… [καί φιλί ιούδα εφιάλτη βαάλ βελιάρ κι SS ger man = german & “μπουστοσημαία” καί kiss in … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ό παναθεματισμένος αυτός καί τό σόϊ τού Κκίσς ιν γκέρ υποστηρίζει τόν Πούτιν κατηγορεί Ζελέν σκύν-[zelen skin-ski-sky];, why;… PRINCE[BLE] KI.SS.