Αίνιγμα-Κουίζ-Γρίφος-Εξίσωση: είναι μπάσταρδος, είναι αφορισμένος, είναι αζοφοταγματικός, τί είναι;…

Αίνιγμα-Κουίζ-Γρίφος-Εξίσωση: είναι μπάσταρδος, είναι αφορισμένος, είναι αζοφοταγματικός, τί είναι;… Είναι μπάσταρδος, είναι αφορισμένος, πιθανόν καί αβάπτιστος, είναι μασσώνος,  είναι σατανιστής, είναι άθεος, είναι Αντιέλληνας, είναι Αντίχριστος, είναι Αντιεθνιστής, είναι Αντιγηγενής, είναι γαλουχημένος προδότης, είναι Εφιάλτης, είναι υιός απώλειας, είναι αναίσθητος, είναι υπεραναθεματισμένος, είναι καταραμένος, είναι Ολετήρ διά τούς Χριστιανούς καί τούς Έλληνες, είναι αζοφοταγμακίτης, είναι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αίνιγμα-Κουίζ-Γρίφος-Εξίσωση: είναι μπάσταρδος, είναι αφορισμένος, είναι αζοφοταγματικός, τί είναι;….