Για να μην σας κοροϊδεύουν με τα ποσοστά …

Την προσοχή σας παρακαλώ … προσπαθούν να σας πείσουν ότι είστε μειοψηφία … Διαβάστε πολύ προσεχτικά παρακαλώ … Ένα άρθρο ισχυρίζεται ότι οι εμβολιασμένοι στην Κύπρο είναι το 65% πριν δυο εβδομάδες βέβαια και τώρα αναιρούνται μόνοι τους … 1/7/2020 Έπιασε το στόχο του 65% σε εμβολιασμούς η Κύπρος-Η κάλυψη ανά ηλικία και επαρχία 17/7/2021 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Για να μην σας κοροϊδεύουν με τα ποσοστά ….