Τό νέον ψυχοπαιδομάζεμα είναι τό κρατικόν καί ιδιωτικόν σχολείον…. Σ’ εκπαιδεύουν όπως τά ψυχομούτρα τούς…

Τό νέον ψυχοπαιδομάζεμα είναι τό κρατικόν καί ιδιωτικόν σχολείον…. Σ’ εκπαιδεύουν όπως τά ψυχομούτρα τούς… Κράτικον Σχολεία καί Ιδιωτικά Σχολεία τής Νέας Εποχής-New Age-Νέας Αταξιάς Σιωνοσατανοαπραγμάτων: 1) Υπο_χρεωτική Μάσκα, μέ αμίαντο καί άλλα… 2) Υπο_χρεωτικός εμβολιασμός… 3) Υπο_χρεωτική διδασκαλία φιλίας πρός τόν παιδοβιασμόν… Διότι σάς τό είπα, άμα βάλετε τό χρίσμα-χάραγμα διαβόλου, θά πηδάνε, τρώνε, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τό νέον ψυχοπαιδομάζεμα είναι τό κρατικόν καί ιδιωτικόν σχολείον…. Σ’ εκπαιδεύουν όπως τά ψυχομούτρα τούς….