Ανεξέλεγκτα τα δουλεμπορικά κυκλώματα:114 ΜΚΟ στη Λέσβο με 7.356 υπαλλήλους!

Μπίζνες Καλά Οργανωμένες. Αυτό προκύπτει από απάντηση της υπ΄αριθμ. 4989/05-04-2018 Ερώτησης του βουλευτή Νομού Λέσβου, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, σχετικά με τον αριθμό και τη δράση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εκτός του ΚΥΤ Μόριας, το συνερωτώμενο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απάντησε τα εξής: «[…]Από τη Συντονιστική Επιτροπή Καταγραφής, Συντονισμού και Αξιολόγησης ΜΚΟ της Γενκής Γραμματείας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανεξέλεγκτα τα δουλεμπορικά κυκλώματα:114 ΜΚΟ στη Λέσβο με 7.356 υπαλλήλους!.