Ἡ Ἀγγλία στολισμένη ἑώρτασε τὸ Ραμαζάνι!

Ἡ ἀποστατημένη Εὐρώπη ἔπαψε νὰ ἑορτάζει χριστιανικὲς ἑορτὲς καὶ ἄρχισε νὰ ἑορτάζει μουσουλμανικές! Δεῖ­τε τὴν εἴδηση: «Γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Λονδίνο ὑποκλίθηκε στὶς ἐπιταγὲς τοῦ Ραμαζανιοῦ. Στολίσθηκε μὲ 30.000 λαμπάκια, φωτιζόμενες ἐπιγραφὲς στὶς ὁποῖες ἀναγράφονταν τὸ μήνυμα “καλὸ ραμαζάνι”, ἐνῷ ἡ ἡμισέληνος κυριαρχοῦσε. Ὁ μουσουλμάνος στὸ θρήσκευμα καὶ πακιστανὸς στὴν καταγωγὴ δήμαρχος τοῦ Λονδίνου Σαντὶκ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ἡ Ἀγγλία στολισμένη ἑώρτασε τὸ Ραμαζάνι!.