Έλα πουλάκι μού νά δείς τά 980, 982, 2026, 2032 Κλειδοκύμβαλα Ευκλείδη, Θεού καί διαβόλου καί ανθρώπων… Η Θεωρία-Θεοχωρία τής Πολυκλίμαξ!…Πώς ΎδωρH₂O=Υ₂O = 888=Ιησούς… Συναυλία Μέρος 1…. 

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά 980, 982, 2026, 2032 Κλειδοκύμβαλα Ευκλείδη, Θεού καί διαβόλου & ανθρώπων… Η Θεωρία-Θεοχωρία τής Πολυκλίμαξ!… Πώς ΎδωρH₂O=Υ₂O = 888=Ιησούς… Συναυλία Μέρος 1….  Υπογεγονός: άκουε τό κλειδοκύμβαλον=πιάνον κάτω κάτω είς τό άρθρον ενώ αναγνώθεις… ! Γεγονός 1: Πολιτική, σκέψη, αναρχία, τζιάζ, σουρεαλισμός, κβάντα, μαθηματικά, χυμεία, διακόσμηση, σχύματα, ειρμοί, συχνότητες, συνειρμοί, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Έλα πουλάκι μού νά δείς τά 980, 982, 2026, 2032 Κλειδοκύμβαλα Ευκλείδη, Θεού καί διαβόλου καί ανθρώπων… Η Θεωρία-Θεοχωρία τής Πολυκλίμαξ!…Πώς ΎδωρH₂O=Υ₂O = 888=Ιησούς… Συναυλία Μέρος 1…. .