Χαράρι, ο ψευδοπροφύτης Ή Ψευδοπροφής του προστημένου…. Q F S

Χαράρι, ο ψευδοπροφύτης Ή Ψευδοπροφής του προστημένου…. Q F S Χαράρι, ο ψευδοπροφύτης Ή Ψευδοπροφής του προστημένου…. Εντεταλμένος από τους συντεταλμένους του προστημένου, μπά δεν είναισυν,ομωσία…. Σε συνέχεια από το προηγούμενο. Περιήλθεν είς την αντίληψιν μού ότι ό Χαράρι έσυρε την μεγάλη του «κοστάνα» σε έξω από τά εισαγωγικά ! Λέω, να  μπώ στα Κατοχικά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χαράρι, ο ψευδοπροφύτης Ή Ψευδοπροφής του προστημένου…. Q F S.