Κεντρικη STRANGER-VOICE Μάλλον πλησιάζει η ώρα που ο κόσμος θα μάθει πως οι Ελληνες νίκησαν!