18:52 - 28/05/2015

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Ο πραγματικός λόγος που αφαιρέθηκε το θρήσκευμα από τις ελληνικές μας ταυτότητες ήταν για να μην ξεχωρίζουν οι Εβραίοι από τους άλλους Έλληνες !

Τόσα χρόνια προφητεύουν το μέλλον μας, μιας και αυτοί μας κυβερνούν. Γνώριζαν από τότε πολύ καλά ότι κάποια στιγμή οι Έλληνες θα αντιδρούσαν και αφαίρεσαν από τις ταυτότητες αυτό που τους προδίνει. Ο,τιδήποτε γίνεται στο σήμερά μας το σχεδιάζουν δεκάδες χρόνια πριν. Ο σημερινός καιρός, της παγκοσμιοποίησης, παγκόσμιας θρησκείας, οικονομίας κλπ είναι το αποτέλεσμα των σχεδίων τους. Θεός τους είναι το χρήμα. Πιστεύουν ότι όλοι μας υπάρχουμε για να τους υπηρετούμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν θέσεις μόνο για υπηρέτες.

Μελετώντας το ιερό βιβλίο των Εβραίων «Ταλμούδ», θα δούμε το πιο απίστευτο βάρβαρο σκεπτικό εναντίον όλων πλην Εβραίων….

Μια μικρή γεύση από το ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ιερό τους βιβλίο που επιτίθεται κατά της ανθρωπότητας και των Ελλήνων ειδικά και μετά σκεφτείτε το τώρα της Ελλάδος και αναρωτηθείτε γιατί φτάσαμε σε αυτό το χάλι:
Να σημειώσουμε εδώ ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ενήμερη για αυτά τα θέματα, αλλά δυστυχώς έχει σκύψει κεφάλι, καθότι ορκίζει να μας κυβερνούν μη Έλληνες ή/ και προσκυνημένοι. Στο βιβλίο Τριαδική Δογματολογία του Αγίου όρους αναγράφονται τα «πιστεύω» των Εβραίων (βλέπε http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2013/11/blog-post_20.html).

– ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές των Ελλήνων εορταί είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί.
– KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.
– ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.
-SEPHER OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα.
-ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.
– ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων.
-KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας λαός γαιδάρων.
-MIDRASCH TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε.
-SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει.
– CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον.
– CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό ‘Ελληνος και ανευρεθέν υπό Εβραίου
– CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το Ελληνικό δόγμα.
-IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Έλληνες .
-ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.

BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή Χριστιανός .

«Οι εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα, αλλά οι μη-εβραίοι δεν είναι άνθρωποι. ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΝΗ». TALMUD: Baba Mezia, 114b

«Ο Akum (μη-εβραίος) είναι σαν το σκυλί. Ναι, η γραφή λέει να τιμούμε το σκύλο περισσότερο από το μη-εβραίο» TALMUD: Ereget Raschi Erod, 22 30

«Αν και ο Θεός δημιούργησε τον μη-εβραίο, αυτός παραμένει ΖΩΟ με ανθρώπινη μορφή. Δεν είναι πρέπον για έναν εβραίο να υπηρετείται από ένα ζώο. Επομένως θα υπηρετείται από ζώα με ανθρώπινη μορφή» TALMUD: Midrasch Talpioth, σελ.225, Warsaw 1855

«Μια έγκυος εβραία δεν είναι καλύτερη από ένα έγκυο ΖΩΟ. » TALMUD: Coschen Hamischpat 405

«Αν και ο μη-εβραίος διαθέτει την ίδια σωματική δομή με τον εβραίο, συγκρίνεται με τον εβραίο όπως ο πίθηκος με τον άνθρωπο.» TALMUD: Schene luchoth haberuth, σελ.250b

«Οι ψυχές των μη-εβραίων προέρχονται από ακάθαρτα πνεύματα και αποκαλούνται ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ.» TALMUD: Jalkut Rubeni gadol 12b

«Αν φας μαζί με έναν μη-εβραίο είναι σαν να τρως με ένα σκύλο.» TALMUD: Tosapoth, Jebamoth 94b

«Αν ένας εβραίος έχει έναν μη-εβραίο υπηρέτη η καμαριέρα που πεθάνει, κανείς δε θα πρέπει να συλληπηθεί τον εβραίο. Θα πρέπει να πείτε στον εβραίο : ‘Ο Θεός θα αποκαταστήσει την ‘απώλειά’ σου’, σαν ακριβώς να είχε ψοφήσει ένα από τα ζώα του.» TALMUD: Jore Dea 377

«Η σεξουαλική επαφή μεταξύ των μη-εβραίων είναι όπως η συνουσία των ζώων.» TALMUD: Sanhedrin 74b

«ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΕΒΡΑΙΟΥ.» TALMUD: Sepher Ikkarim III c 25

«Είναι ο νόμος να θανατώνεται οποιοσδήποτε αρνείται το Torah. Οι Χριστιανοί συγκαταλέγονται στους αρνητές του Τorah.» TALMUD: Coschen Hamischpat, Hagah 425

«‘Εναν αιρετικό μη-εβραίο μπορείτε να τον σκοτώσετε ευθέως με τα ίδια σας τα χέρια.» TALMUD: Abodah Zara, 4b

«Κάθε εβραίος που χύνει το αίμα των αθέων (μή εβραίων), κάνει το ίδιο με μια θυσία προς το Θεό.» TALMUD: Bammidber raba c 21 & jalkut 772

«Οποιοσδήποτε δείχνει ανυπακοή στους ραββίνους είναι άξιος θανάτου και θα τιμωρηθεί με το να βραστεί σε καυτά κόπρανα στην κόλαση.» Erubin 21b.

«Αν ένας εβραίος μπει στον πειρασμό να διαπράξει κακό, θα πρέπει να πάει σε μια πόλη όπου θα είναι άγνωστος και να κάνει το κακό εκεί.» Moed Kattan 17a .

Στο Kerithoth 6b κάτω από την υποκεφαλίδα «Oil of Anointing» (‘Ελαιο του Χρίσματος) και στο Berakoth 58a οι γυναίκες των απίστων εξισώνονται με ζώα («γαϊδούρες»).

Οι εβραίοι είναι Θεϊκοί : Sanhedrin 58b. «Αν ένας ειδωλολάτρης (μη-εβραίος) χτυπήσει έναν εβραίο, ο μη-εβραίος πρέπει να θανατωθεί. Το να χτυπήσει κανείς έναν εβραίο είναι το ίδιο με το να χτυπήσει το Θεό.»

«Οι μη-εβραίοι είναι εκτός της προστασίας του νόμου και ο Θεός έχει ‘εκθέσει τα χρήματά τους στο ισραήλ’.» Baba Kamma 37b.

Οι εβραίοι μπορούν να πουν ψέμματα σε μη-εβραίους : Baba Kamma 113a. «Οι εβραίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψέμματα (τεχνάσματα) για να κατατροπώσουν έναν μη-εβραίο».

Τα παιδιά των μη-εβραίων είναι υπάνθρωποι : Yebamoth 98a. «Όλα τα παιδιά των απίστων είναι ζώα.»

«Τα κορίτσια των μη-εβραίων βρίσκονται σε κατάσταση niddah (ακαθαρσίας) από τη γέννα τους.» Abodah Zarah 36b.

ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΕΙΝΑ, ΦΤΩΧΙΑ, ΑΔΙΚΙΑ και πάει λέγοντας ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ !!

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΩΔΙΚΩΠΟΙΕΙ ΤΑΛΜΟΥΔ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ» ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΌΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΟΥΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΑΠΟ ΤΟ 55ο ΛΕΠΤΟ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΦΜΟΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

afypnisiellinwn

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!
19:33 - 30/03/2014

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Ο πραγματικός λόγος που αφαιρέθηκε το θρήσκευμα από τις ελληνικές μας ταυτότητες ήταν για να μην ξεχωρίζουν οι Εβραίοι από τους άλλους Έλληνες !

Τόσα χρόνια προφητεύουν το μέλλον μας, μιας και αυτοί μας κυβερνούν. Γνώριζαν από τότε πολύ καλά ότι κάποια στιγμή οι Έλληνες θα αντιδρούσαν και αφαίρεσαν από τις ταυτότητες αυτό που τους προδίνει. Ο,τιδήποτε γίνεται στο σήμερά μας το σχεδιάζουν δεκάδες χρόνια πριν. Ο σημερινός καιρός, της παγκοσμιοποίησης, παγκόσμιας θρησκείας, οικονομίας κλπ είναι το αποτέλεσμα των σχεδίων τους. Θεός τους είναι το χρήμα. Πιστεύουν ότι όλοι μας υπάρχουμε για να τους υπηρετούμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν θέσεις μόνο για υπηρέτες.

Μελετώντας το ιερό βιβλίο των Εβραίων «Ταλμούδ», θα δούμε το πιο απίστευτο βάρβαρο σκεπτικό εναντίον όλων πλην Εβραίων….

Μια μικρή γεύση από το ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ιερό τους βιβλίο που επιτίθεται κατά της ανθρωπότητας και των Ελλήνων ειδικά και μετά σκεφτείτε το τώρα της Ελλάδος και αναρωτηθείτε γιατί φτάσαμε σε αυτό το χάλι:
Να σημειώσουμε εδώ ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ενήμερη για αυτά τα θέματα, αλλά δυστυχώς έχει σκύψει κεφάλι, καθότι ορκίζει να μας κυβερνούν μη Έλληνες ή/ και προσκυνημένοι. Στο βιβλίο Τριαδική Δογματολογία του Αγίου όρους αναγράφονται τα «πιστεύω» των Εβραίων (βλέπε http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2013/11/blog-post_20.html).

– ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές των Ελλήνων εορταί είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί.
– KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.
– ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.
-SEPHER OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα.
-ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.
– ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων.
-KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας λαός γαιδάρων.
-MIDRASCH TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε.
-SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει.
– CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον.
– CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό ‘Ελληνος και ανευρεθέν υπό Εβραίου
– CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το Ελληνικό δόγμα.
-IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Έλληνες .
-ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.

BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή Χριστιανός .

«Οι εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα, αλλά οι μη-εβραίοι δεν είναι άνθρωποι. ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΝΗ». TALMUD: Baba Mezia, 114b

«Ο Akum (μη-εβραίος) είναι σαν το σκυλί. Ναι, η γραφή λέει να τιμούμε το σκύλο περισσότερο από το μη-εβραίο» TALMUD: Ereget Raschi Erod, 22 30

«Αν και ο Θεός δημιούργησε τον μη-εβραίο, αυτός παραμένει ΖΩΟ με ανθρώπινη μορφή. Δεν είναι πρέπον για έναν εβραίο να υπηρετείται από ένα ζώο. Επομένως θα υπηρετείται από ζώα με ανθρώπινη μορφή» TALMUD: Midrasch Talpioth, σελ.225, Warsaw 1855

«Μια έγκυος εβραία δεν είναι καλύτερη από ένα έγκυο ΖΩΟ. » TALMUD: Coschen Hamischpat 405

«Αν και ο μη-εβραίος διαθέτει την ίδια σωματική δομή με τον εβραίο, συγκρίνεται με τον εβραίο όπως ο πίθηκος με τον άνθρωπο.» TALMUD: Schene luchoth haberuth, σελ.250b

«Οι ψυχές των μη-εβραίων προέρχονται από ακάθαρτα πνεύματα και αποκαλούνται ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ.» TALMUD: Jalkut Rubeni gadol 12b

«Αν φας μαζί με έναν μη-εβραίο είναι σαν να τρως με ένα σκύλο.» TALMUD: Tosapoth, Jebamoth 94b

«Αν ένας εβραίος έχει έναν μη-εβραίο υπηρέτη η καμαριέρα που πεθάνει, κανείς δε θα πρέπει να συλληπηθεί τον εβραίο. Θα πρέπει να πείτε στον εβραίο : ‘Ο Θεός θα αποκαταστήσει την ‘απώλειά’ σου’, σαν ακριβώς να είχε ψοφήσει ένα από τα ζώα του.» TALMUD: Jore Dea 377

«Η σεξουαλική επαφή μεταξύ των μη-εβραίων είναι όπως η συνουσία των ζώων.» TALMUD: Sanhedrin 74b

«ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΕΒΡΑΙΟΥ.» TALMUD: Sepher Ikkarim III c 25

«Είναι ο νόμος να θανατώνεται οποιοσδήποτε αρνείται το Torah. Οι Χριστιανοί συγκαταλέγονται στους αρνητές του Τorah.» TALMUD: Coschen Hamischpat, Hagah 425

«‘Εναν αιρετικό μη-εβραίο μπορείτε να τον σκοτώσετε ευθέως με τα ίδια σας τα χέρια.» TALMUD: Abodah Zara, 4b

«Κάθε εβραίος που χύνει το αίμα των αθέων (μή εβραίων), κάνει το ίδιο με μια θυσία προς το Θεό.» TALMUD: Bammidber raba c 21 & jalkut 772

«Οποιοσδήποτε δείχνει ανυπακοή στους ραββίνους είναι άξιος θανάτου και θα τιμωρηθεί με το να βραστεί σε καυτά κόπρανα στην κόλαση.» Erubin 21b.

«Αν ένας εβραίος μπει στον πειρασμό να διαπράξει κακό, θα πρέπει να πάει σε μια πόλη όπου θα είναι άγνωστος και να κάνει το κακό εκεί.» Moed Kattan 17a .

Στο Kerithoth 6b κάτω από την υποκεφαλίδα «Oil of Anointing» (‘Ελαιο του Χρίσματος) και στο Berakoth 58a οι γυναίκες των απίστων εξισώνονται με ζώα («γαϊδούρες»).

Οι εβραίοι είναι Θεϊκοί : Sanhedrin 58b. «Αν ένας ειδωλολάτρης (μη-εβραίος) χτυπήσει έναν εβραίο, ο μη-εβραίος πρέπει να θανατωθεί. Το να χτυπήσει κανείς έναν εβραίο είναι το ίδιο με το να χτυπήσει το Θεό.»

«Οι μη-εβραίοι είναι εκτός της προστασίας του νόμου και ο Θεός έχει ‘εκθέσει τα χρήματά τους στο ισραήλ’.» Baba Kamma 37b.

Οι εβραίοι μπορούν να πουν ψέμματα σε μη-εβραίους : Baba Kamma 113a. «Οι εβραίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψέμματα (τεχνάσματα) για να κατατροπώσουν έναν μη-εβραίο».

Τα παιδιά των μη-εβραίων είναι υπάνθρωποι : Yebamoth 98a. «Όλα τα παιδιά των απίστων είναι ζώα.»

«Τα κορίτσια των μη-εβραίων βρίσκονται σε κατάσταση niddah (ακαθαρσίας) από τη γέννα τους.» Abodah Zarah 36b.

ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΕΙΝΑ, ΦΤΩΧΙΑ, ΑΔΙΚΙΑ και πάει λέγοντας ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ !!

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΩΔΙΚΩΠΟΙΕΙ ΤΑΛΜΟΥΔ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ» ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΗΓΗ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (226)

 1. 0
  0
  ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ…ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΗΘΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ…ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ …ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ… ΚΑΙ ΓΙ ' ΑΥΤΟ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ…ΠΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ…ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΑΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΧΟΥΡΙΑ …ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΟΙ ΚΥΡΗΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ…ΚΑΙ ΑΣ ΓΕΛΑΝΕ ΠΑΛΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ…ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ
  • 0
   0
   ρε χαζοχαρουμενα !
   ΠΟΤΕ θα καταλαβετε επιτελους οτι ο χριστιανισμος ειναι ΑΙΡΕΣΗ του ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΥ !
   ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ !!
   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
   σας δουλευουν ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΚΟΜΑ
   • 0
    0
    ΚΡΑ-ΚΡΑ-ΚΡΑ…….ΦΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
   • 0
    0
    Ασε ρε βλακα την καραμελα, δεν μπορεις να καταλάβεις το παιχνιδι τους, σε ολο το κοσμο σφαζουνε τους ορθοδοξους και εσυ μας τσαμπουνας τα παραμμυθια των χαζαροεβραιων
    • 0
     0
     το αλληλουια που λεει ο παπας στην εκκλησια , ξερεις τι σημαινει???
    • 0
     0
     Θρησκειολογία λέγεται η επιστήμη και είναι κλάδος της Ιστορίας, αυτό σπουδάζετε σε όλον τον κόσμο και είτε σας αρέσει είτε όχι 3 είναι οι θρησκείες παγκόσμια: Ινδουϊσμός, Ιουδαϊσμός, Μουσουλμάνοι. Ο Χριστιανισμός είναι ΑΙΡΕΣΗ και ο οποίος έχει και πολλές μικρότερες αιρέσεις.
     ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΤΟ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ?
   • 0
    0
    Πρώτα διαβάζουμε, μετά γράφουμε, γιατί αλλιώς λέμε @@ριές. Πήγαινε λοιπόν δες τι είναι ο γιαχβέ, που του αρέσουν τα γιουβέτσια και τα ψητά κατσίκια, και δίνει οδηγίες παρασκευής, πήγαινε δες τι έιναι τα χρυσοί είδωλα και μετά καναδιάβασε τα, γιατί αλλιώς πάλι @@ιες θα γράψεις. Και μετά αφού έχεις άποψη δές τι έλεγε ο Χρηστός. Αυτά για την διαφορά γνήσιου ιουδαισμού και Χριστιανισμού. Πάμε τώρα στον συκέ ιουδαισμό. Εκτός απο τους ταβερνιάρηδες του Γιαχβέ, έχουμε και τους καμπαλιστές, που είναι και το 95% των αυτοαποκαλούμενων εβραίων, οι οποίοι πιστεύουν ότι άμα έχουν οτιδήποτε υπάρχει στην γη και ψοφολογήοσυν όλα είναι ωραία και καλά, λες και θα τα πάρουν μαζί τους. Λές και τα σάβανα έχουν τσέπες. Κατάλαβες τώρα. Σιγά μην κατάλαβες. Άντε διάβασε, και άσε τα σχόλια.
   • 0
    0
    Kαμία σχέση με αυτό που λες! Ο δικός μας Θεός είναι τριαδικός,κάτι που δεν το δέχονται με τίποτα οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι!!!! Ο δικός μας Θεός επίσης συγχωρεί και δέχεται πίσω το άσωτο γιο του ότι και να έχει κάνει(αρκεί να έχει μετανοήσει),ο δικός τους(Σατανάς) μιλάει για κυριαρχία των Εβραίων πάνω στους goym(αναλώσιμους)…Άσε που τρελαίνονται να πίνουν αίμα Χριστιανόπουλων. Άμα θες ψάξε για τον William του Norwich..
    • 0
     0
     τρικυμια εν κρανιω !
     οτι να ναι λεει ο καθενας σας !!
     ΙΔΙΟ ΘΕΟ εχετε με τους εβραιους τον θεο της παλαιας δαθηκης !!
     ΑΜΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ !
     ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΑΣ
 2. 0
  0
  xehases na pis zito o SORAS!!!
 3. 0
  0
  Όλοι οί ''ισραηλίτες'' πίσω στήν χώρα σας, τό παίζεται Έλληνες μέ υπηκοότητα. Έξω από τήν Ελλάδα κατσαρίδες……..έξωωωωωωωω!
 4. 0
  0
  15246994 I.B. PRANAITIS pdf- Adobe Reader
  Το ξεσκέπασμα του ΤΑΛΜΟΥΔ
  Τα εγκληματα του Σιωνισμού δια μεσου των αιώνων.
  Δεν ξέρω αν σας δινω σωστα αυτό που έχω κατεβάσει….είναι φοβερα αυτά που γράφονται μέσα στο βιβλίο….και τα βλέπουμε να συμβαίνουν …..
  για μένα είναι η χειρότερη φυλη του κόσμου τούτου….
 5. 0
  0
  ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ- ΣΙΝΕΣ -ΣΙΩΝ
 6. 0
  0
  Πολυ ενδιαφερον το αρθρο και αρκετα καλη η κινηση δημοσιοποιησης του απο την ιστιοσελιδα που γραφτηκε.
  Και φυσικα δειχνει το τι εχει γραφτει στο ταλμουδ οσον αφορα τους εβραιους και τους μη εβραιους.
  Οι εβραιοι ειναι οι θεοι κι ολοι οι υπολοιποι ειναι τα ζωα.
  Καπως ετσι την εχουν δει και στην βουλη οι εβραιοι και μας παιδευουν με τις απανθρωπες νομοθεσιες τους..
 7. 0
  0
  Ο Χριστιανισμός είναι Εβραική αίρεση.-
  • 0
   0
   μπραβο το βρηκες
  • 0
   0
   … κάτι τους είπες τώραααα! για αυτούς δεν είναι και δεν πάνε να λένε όλοι οι άλλοι…. για αυτούς υπήρχε και ο Ιησούς επίσης, το ότι δεν τον αναφέρει κανένα μα κανένα ιστορικό βιβλίο ή σύγγραμα της εποχής του ή μετά από αυτήν είναι λεπτομέρειες!

   Εδώ πιστεύουνε ότι θα βγούνε από το μνημόνιο και να ανακάμψουμε, εδώ πιστεύουνε ότι θα σωθούνε κάποιοι και εσύ τους χαλάς τη νιρβάνα τους;
 8. 0
  0
  Παιδιά πλάκα κάνετε…!! Είναι αλήθεια ότι έτσι γράφονται στο βιβλίο τους ????
  Αν αυτοί θεωρούν την,θανάτωση κάποιου θυσία προς το θεού τους ,φανταστητε για ποια,πράγματα είναι ικανοί..ποια φάρα είναι που λέει ότι αν σκοτώσεις,έναν άνθρωπο πας στον παράδεισο…??. Μήπως είναι από την ίδια φάρα και οι εβραίοι..??
  • 0
   0
   παλαια διαθηκη ??
   γιου νοου ??
   εκει πιστευεις κι εσυ !
   ξερεις ??
  • 0
   0
   Γιες αι νοου παλαια διαθηκη!!!
   Πολύ πιο καλά και αναλυτικά και όχι επιδερμικά όπως εσένα !! Γι αυτό και πιστεύω !!!
   Εσύ γιου νοου αυτά που εγώ αι νοου??? Φυσικά και όχι !!!!
  • 0
   0
   Χρειάζεται χρόνος και υπομονή για να δείξει κάποιος σε εσάς τους δύο παραπάνω πώς να σκέφτεστε με τον ορθό τρόπο. Και στους ομοίους σας βέβαια .. Θα σας προκαλέσω με μία ερώτηση,από την Παλαιά Διαθήκη,σε πολύ "ελεύθερη" μετάφραση.(και αυτή είναι η πρόκληση). Τι εννοούσε o Κύριος,(που στα εβραϊκά λέγεται γιαχβέ)),τι εννοούσε λοιπόν όταν είπε στον Μωυσή αν δεν κάνω λάθος,ότι:τώρα που θα περάσω από μπροστά σου να κρύψεις το πρόσωπο σου,αφού θα έχω περάσει,θα δεις τα οπίσθια μου.Ρε μάγκες έχει o Θεός οπίσθια?? Και όμως είναι γραμμένο στην O.. Δώστε μου λοιπόν την απάντηση σας,να δω αν αξίζει να χάνω τον χρόνο μου απαντώντας σε εσάς και τους ομοίους σας περιμένω…
   • 0
    0
    οχι να μας πεις εσυ τι ενοουσε οταν ελεγε να μην φαινονται τα αχαμνα σας οταν ανεβαινετε στοθυσιαστηριο !!
    επισης κυριος στα εβραικα ειναι γιαχβε ?? αντωναι ???σαβαωθ ??ή εχιυν 800 κυριους ???
    τι λετε μωρε ???
    αρλουμπες
  • 0
   0
   12.46 αν απαντάς σε εμένα,λυπάμαι αλλά δεν το`χω…Δεν με νοιάζει όμως να το φτάσω και στα χίλια μηνύματα…εσείς το`χετε…???
  • 0
   0
   Το ξαναειπα τυφλοι τυφλους συμβουλευετε……ιδιος ειναι αλλα με την ελευση του Χριστου αποκαλυφθηκε η Αγια Τριαδα …..αυτοι μειναν στον Θεο της παλαιας διαθηκης και εμεις στην Αγια Τριαδα της Καινης διαθηκης….

   Λοιπον τι θες να μας πεις….οτι ειμαστε αιρεση του Ιουδαισμου???Ειμαστε για τους Εβραιους και για σενα για μας οχι

   Πιο πανω ανεφερες στις επικρατεστερες θρησκειες τον Ινδουισμο Ιουδαισμο και Μουσουλμανισμο….και ως αιρεση τον χριστιανισμο

   Δλδ ο Μουσουλμανισμος που πηρε στοιχεια απο την Παλαια &Καινη Διαθηκη δεν ειναι αιρεση….ρε κουνια που σε κουναγε

   Ο χριστιανισμος με την Καινη Διαθηκη δεν εχει καμμια σχεση με τον Ιουδαισμο…..αυτοι μειναν στην παλαια εμεις ειμαστε στην Καινη Διαθηκη….αντε ξυπνα ….ποσες φορες θα παριστανεις τον ξυπνιο

   Στο ξαναειπα….διαβασε και θα βρεις ολες τις απαντησεις στις παιδαριωδεις ερωτησεις σου

   Κυρια κυρια???δεν ειναι ιδιος ο Θεος του Χριστιανισμου και του Ιουδαισμου???Ιδιος φαινεται στα δικα σου μυαλα….για μας οπως σου εξηγησα εχει διαφορες

   Αλλα αντε….συνεχισε …..οπου ναναι το τελειωνεις το νηπιαγωγειο

   Ενας απ'τα ιδια
   • 0
    0
    Δλδ βλακακο αποποιησε την παλια διαθηκη
    ΑΡΑ
    ΔΕΝ εισαι χριστιανος !
    γκεγκε ??
    αι καλημερα
    κουνηθηκε λιγο το μυαλο ?
    πηρε καμια στροφη ??
    εε?
    λεω μπας !
    Ζ
  • 0
   0
   Ρε ΖΖΖΖΖΖΖΖ ξυπνιος φαινεσαι τον χαζο παριστανεις???ηρθε ειπε για να συμπληρωσει τον Νομο…..και δημιουργηθηκε η Καινη Διαθηκη…..απο την παλαια κραταμε αυτα που συμβαδιζουν με την Καινη…..τι δεν καταλαβαινεις???

   Περασαμε πια στην ισοτητα των ανθρωπων ολων εναντι του Θεου και στο αγαπα τον πλησιον σου ως εαυτον….που το δυσκολο να καταλαβεις την διαφορα.

   Για μας το ειπε ο ιδιος ο Χριστος οταν πηγαν Ελληνες να τον συναντησουν…..οτι εμεις θα Τον δοξασουμε.

   Στην Καινη Διαθηκη κυριως αναφερεται η Ορθοδοξη εκκλησια αλλαα δεν παραβλεπει την Παλαια….ελα τωρα….απλα πραγματα ειναι.

   Μυαλο εχεις σκεψου και μην παριστανεις τον ανιδεο γιατι δεν εισαι…..απλα μην βλεπεις τα πραγματα με εμπαθεια.

   Ενας απ'τα ιδια
 9. 0
  0
  ΑΠΑΙΣΙΑ ΦΑΡΑ !

  ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΔΕΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΜΥΤΗΔΕΣ
 10. 0
  0
  e……na pw kati???? eimaste sto 2014 k akoma pisteuoume se theothtes tou kwlou? entasxei egw den pisteuw se tpt alla mesa mou lew <> uparxei theos as dinei agaph oxi agkouria gia na sto bazoun ston kwlo!!
 11. 0
  0
  Κι ο χριστιανος απαντα….
  Αν και τον σκοτωσες.. Αν και τον εσυρες. Αν και τον σταυρωσες. Σε περιμενει ….ζητα του την απο καρδιας
  μετανοια και θα την εχεις την αγαπη του.

  Επειδη και εσυ μπορεις να εισαι πιο εκλεκτος απο ολους μας απλα δωσε την απο καρδιας μετανοια.

  Η γεννηση ενος παιδιου μπορει να προβλευτει ο θανατος ποτε… αν σε προβληματισει αυτο …ΤΟ ΓΙΑΤΙ?. τοτε υπαρχει ελπιδα…

  Ετσι απλα…
  ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΕΑΥΤΟΝ…
  • 0
   0
   το αγαπα τον πλησιον σου ειναι ΟΔΗΓΙΑ προς τους μαθητες του !
   παντως που ΗΛΙΘΙΟΙ πρεπει να ητνα υτοι οι μαθητες του !!
   ΕΙΔΑΝ τοσα θαυματα και πραμματα (υποτιθεται) αλλα απο πιστη σε αυτον , ΝΤΙΠ !!
   μα ΝΤΙΠ μιλαμε !!!
   ΛΙΓΟ περιεργο δεν ειναι ??
  • 0
   0
   Ειναι η φυση του ανθρωπου να μην πιστευει.
   Οι Αγιοι μαθητες του περασαν ολα τα σταδια… και με την βοηθεια του Αγιου πνευματος πιστεψαν.
   Ειδαν οτι μπορουν να κανουν πιο πολλα πραγματα απο αυτα που ηξεραν.

   Πιστη.. και ακολουθια…
   καλη φωτιση μας…
   • 0
    0
    ειναι η φυση της προβατιλας να λετε βλακειες !!!
    δλδ εσ θα εβλπες ολα αυτα , να βλεπυν τυφλοι να αναστενη νεκρο και δεν θα πιστευες ????????????????????
    εδω πιστευεις τα ΑΛΟΠΡΟΣΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ !!
    αι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
    βαλτε το να δλεψει λιγο !!!
    Ζ
    • 0
     0
     ποιος δεν πιστεψε ρε βουρλο?κ εσυ αν τα βλεπες ολα αυτα παλι τις ιδιες μπαρουφες θα λεγες τοσο τυφλος που εισαι
     • 0
      0
      καλα ρε ?
      τα ξερετε τα ευαγγελια ??
      ηλιθιοι ειστε ??
      λιγο λογικα μπορειτε να μιλησετε ??
  • 0
   0
   Πρεπει να το δεις αλλιως. Λεει ο Ιουδας … Εγω πρεπει να κερδισω απο αυτον.
   Αλλα ειπε αλλα ειδε αλλα εκανε..

   Γιατι? Αυτος δεν ειδε θαυματα… Πρεπει να καταλαβεις την διαφορα μεταξυ ανθρωπου και θεανθρωπου.
   Ο ανθρωπος κοιταει πως θα κερδισει αυτος και πως μπορει να εχει το μεγιστο κερδος. Να μην πιαστει κοροιδο.. καταλαβες? Να ειναι πιο ξυπνιος απο τον αλλο.
   Ο Θεανθρωπος εκανε το εργο του.
   Ταπεινα ηρθε . Αγαπη διδαξε.

   Βαση αυτης της αγαπης .. σε ευχαριστω πολυ για την χαρη που μου εκανες να με δεις σαν προβατο….
   Δυστηχως. δεν ειμαι….

   Δεν απαντησες ομως… τον θανατο γιατι δεν τον γνωριζεις??οπως την γεννηση?

   Ευχωμαι να ειμαστε ως τοτε …… ετοιμοι…

   καλη σκεψη… και αγαπη.   • 0
    0
    εγω ειπα για ΟΛΟΥΣ τους μαθητες !
    ΔΕΝ ειπα μονο για τον ιουδα ! αν και εκει ειναι αλλη πονεμενη ιστορια !
    και αφου εισαι τοσο γνωστης εσυ για πες μας απο που ηταν ο "παγκος" και στην πεντηκοστη , πυρινες γλωσες κλπ , ηταν ΠΑΛΙ 12 οι μαθητες ???
    ΔΕΝ κρεμαστηκε ο ιουδας ????
  • 0
   0
   Σου απαντησα για ολους.

   Ο ιουδας ηταν το παραδειγμα του ανθρωπου ως ανθρωπος με το οτι καταλαβε. Η πεντηκοστη δεν ειχε τον εν λογω Ιουδα λογω απωλειας του.
   Μαζι με τους μαθητες του υπηρχαν και πολλοι αλλοι πιστοι οι οποιοι εγιναν και ισαποστολοι.
   Χαρακτηριστικο παραδειγμα ο διωκτης Σηλας .
   Η αφη της φλογας στον Παναγιο ταφο ειναι ακομη μια ενδειξη της δυναμης και της υπαρξεως – διαδωσης.
   Τωρα εσυ που ζεις αυτο το θαυμα το πιστευεις?
   Μηπως ψαχνεις να βρεις την κομπινα?
   Κι αν εσυ την ψαχνεις πως κατηγορεις τους αποστολους οτι ειναι απιστοι?
   Το κυριο θεμα ομως ειναι η αγαπη…
   Οταν αγαπας εχεις δυναμεις που κινουν βουνα… Το βιυνο της τεμπελιας το βουνο της αρνησης..το βουνο του μισους κ.λ.π
   Οταν ησουν μικρος ειχες ελευθερο πνευμα και ασφαλεια.
   Ειχες προστασια.. Οταν βγηκες εξω αρχισε η ανασφαλεια το μισος το κερδος.. και εμαθες τον ηλεκτρισμο της καθε πονηρης σκεψης σου.
   Αληθεια… γιατι νιωθεις ηλεκτρισμο σε καθε μη σωστη ενεργεια…
   Πιστευεις οτι τοσοι μοναχοι που αφιερωσαν την ζωη τους στην ερημο ηταν χαζοι και εμεις οι εξυπνοι που τα βλεπουμε ολα?

   Σκεψου ποσοι καηκαν ποσοι αποκεφαλιστηκαν,γδαρθηκαν ολοι χαζοι ηταν?

   Δεν το νομιζω….

   Πρεπει κανεις να μπει σε διαδικασια αναγεννησης ισως για να το δει…

   καλη δυναμη .
   • 0
    0
    οι χριστιανοι καψαν και σκοτωσαν !!
    κατα τα αλλα ΟΛΑ τα επιχειρηματα σας ειναι μια κατηγορια σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ δεν πιστευει στον κωλοθεο σας !!
    ΔΕΝ γινεται συζητηση ετσι !
    τους κατηγορω εγω για απιστους λες !
    ΘΕΣ να αρχισω να βαζω χορία που δειχνουν το ΜΕΓΕΘΟΣ της απιστιας τους ??
    • 0
     0
     το ποσο στριμωχνεστε απο τα λογικα επιχειρηματα φαινεται στις τσιτωμενες απαντησεις σας!διαβαζεις αλλα δεν κατανοεις!κ συνεχιζεις να λες αρλουμπες κ να βλασφημας κ απο πανω αναισχυντε!
     • 0
      0
      [(προς Κορινθίους Β, 11:8) …(Εγώ ο Παύλος) άλλας εκκλησίας εσύλησα (κατέκλεψα)]
  • 0
   0
   και ποιός σου είπε εσένα ότι δεν προβλέπεται ο θάνατος; Τα πάντα προβλέπονται αν πρέπει να τα μάθει ο ερωτών. ΤΑ ΠΑΝΤΑ αρκεί να πρέπει για κάποιο λόγο να τα μάθεις.
  • 0
   0
   Δηλαδη αδελφε μου προβλεψες τον θανατο των ανθρωπων στ χαμενο αεροπλανο?

   Ηξερες η ξερεις τι θα συμβει τα επομενα κεπτα και δεν μας λες?

   Ξερεις ποσοι ξεγραμμενοι ανθρωποι δεν πεθαναν?

   Μονο αν καποιος ανθρωπος θελει να βλαψει καποιον αλλον το γνωριζει.
   Μην αναφερεις κενα θεματα και ξεμπερδεψε την ανθρωπινη φυση απο την πνευματικη.


   Θελει χρονο και χωρο.

   καλη δυναμη…

  • 0
   0
   Κατι μας ειπες τωρα……προσθεσε μας πιστη…λεμε καθε μερα ρε ζουδι γιατι ανθρωποι ειμαστε και σε στιγμες δοκιμασιας και αδυναμιας ολιγοπιστουμε

   Εσενα περιμεναμε να μας δειξεις και χωρια……το ζουμε στο πετσι μας καθε μερα ρεεεεεε

   Η Ορθοδοξια ειναι τροπος ζωης οχι ανταλαγη αποψεων μεταξυ τυρου και αχλαδιου….πραξη ειναι ρεεεεεεε….ξυπνατε

   Ενας απ'τα ιδια
   • 0
    0
    τια ναπω βρε ανθρωπε !
    εισαι ανικανος για συζητηση !
    • 0
     0
     εσυ εισαι ανικανος για συζητηση γιατι δεν εχεις ποτε καταλληλη απαντηση…
     • 0
      0
      [(πράξεις των αποστόλων 25:19) …απεναντίας, είχαν μαζί του κάτι διαφορές για ζητήματα της θρησκείας τους, και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει, αλλά ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει]
     • 0
      0
      ναι γιατι αναστηθηκε.κατι αλλο?
     • 0
      0
      και πως εγιν αυτο
      με 2 εμ αστραφτερα ρουχα ?
      με εναν ?
      με εναν που κατεβηκε απο τον ουρανο ?
      η με τον πετρο ?
      για πες ?
      ουτε για εμφανιση φαντασματος δεν περναει !
     • 0
      0
      δε φταιω εγω που κοιμοσουν στο μαθημα θρησκευτικων
     • 0
      0
      etsi λενε τα θεοπνευστα ευαγγελια σας
      αλλα μαλλον εσευ δεν τα ειδες οοτε απ'εξω !
  • 0
   0
   Αδελφε με τα χορια….
   Το θεμα ειναι πιο απλο μη ν θυμωνεις
   Χανεις την υπομονη σου και μιλας δυνατα χωρις να λες τιποτα.
   Η συζητηση χωρις αγαπη δεν εχει νοημα.

   Ρωτησες. για αποστολους για θαυματα για απιστους για πιστους δολοφονους.

   Τελικα που θες να καταληξεις
   .
   Αν υποστηριζεις τους συνγραφεις τοτε απο τα λεγομενα τους μονο αγαπη δεν βγαζει ο λογος σου.


   Αν εισαι απλα αθεος … δεν εχεις λογο να σπρωχνεις στην Αθεια.

   Αν εισαι σολομωνιστης παλι ουσια δεν υπαρχει.

   απλα θα σου μεταφερω κλεινοντας ενα συννθημα που ειδα καποτε με σπρευ γραμμενο σε τοιχο…

   συγνωμη για τα κεφαλαια…

   ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΨΕΙ…

   καλη δυναμη… και καλη φωτιση..


   • 0
    0
    ""τοτε απο τα λεγομενα τους μονο αγαπη δεν βγαζει ο λογος σου ""
    ????????????
    τι σημαινει αυτο ?? γαι σπαστο και ξαναριχτο !
    και σαν που να θελω να καταληξω ?
    πιστευετε στον θεο τον εβραιων , σε μια αιρεση της εβραικης θρησκειας και κανετε τους ανηξερους !!!!
    σαν που να θελω να καταληξω !!!
    ειστε απλα και ετσι και γκιουβετσι !!
    παμε παρακατω
    ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΚΩΛΟΓΙΑΧΒΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΟΣ !!!!
    100 φορες το ειπαμε εδω στα σχολια !!!
    φτανει η παπαρολογια
    σολωμονιστης απ οσο ξερω ΔΕΝ υπαρχει αλλα εχω ΝΕΑ για σενα .
    και ο σατανισμος αιρεση του ιουδαισμου ειναι κατα καποιο τροπο !
    ειδικα ο νεοεωσφορισμος ειναι ταμαμ για αντδραση στην μπουρδολογια και συμπυκνωνετε σε αναγκαιο-μη αναγκαιο αντι για καλο-κακο
    θεος σαν υπερτατη δυναμη υπαρχει ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑΣ , ειναι ΜΗ ΩΝ
    ειναι ΑΝΕΚΔΗΛΩΤΟΣ δλδ , δεν ενεργει στο υλαιο πεδιο !
    και ΦΥΣΙΚΑ την βαψαμε γιατι
    το δις εξαμαρτανειν ουκ ανδρος σοφου
    (αμαρτια=λαθος)
    και εμεις σαν κοινωνια ΕΠΑΝΑΛΜΒΑΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΑΘΗ !!
    ΔΕΝ μπορουσε ο θεος (εαν ενεργουσε) να ΣΤΕΙΛΕΙ ΠΑΝΤΟΥ αγγελους , αποστολους κλπ και να ειχαμε παντου στη γη την ιδια θρησκεια ???και μας αφηνει να αλληλοσκοτωνομαστε για ΒΛΑΚΕΙΕΣ ???
    ΜΗΠΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΑΙΡΕ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ????
    και δεν ενοω βεβαια να υπαρχει πανθρησκεια – ΝΤΠ κλπ
    ο καθε λαος και ο καθε ανθρωπος σε τελικη ΝΑ ΤΙΜΑ την ανωτερη δυναμη που "πιστευει" ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ , συμφωνα με τις παραδοσεις ου ξερω γω
    • 0
     0
     "ΔΕΝ μπορουσε ο θεος (εαν ενεργουσε) να ΣΤΕΙΛΕΙ ΠΑΝΤΟΥ αγγελους , αποστολους κλπ και να ειχαμε παντου στη γη την ιδια θρησκεια ???και μας αφηνει να αλληλοσκοτωνομαστε για ΒΛΑΚΕΙΕΣ ???"
     θα μπορουσε να μας κανει κ με το ζορι να πιστεψουμε αλλα αυτο που δεν καταλαβαινετε ειναι οτι εχουμε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ!!!κ δεν επεμβαινει αν εμεις δε Του το ζητησουμε!!!
     • 0
      0
      δλδ απλη ενημερωση ΔΕΝ μπορουσε να κανει ο πανσοφος παναγαθος κλπ κλπ ????
      ΓΙΑΤΙ το γυρνας στο ζορι ???
      και γιατι ενημερωσε ΜΟΝΟ 2000 χρονια πριν ????
      και ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΛΕΞΕ τους εβραιους ?????
      δεν με φαινεται που πανσοφος παλι ??
      Ζ
     • 0
      0
      πωωω ρε φιλε…μας δουλευεις μου φαινεται!σαν τι ενημερωση θες δηλαδη?ηρθε ο Χριστος κυρηξε την αληθεια κ αλλοι πιστεψαν αλλοι οχι.ηθελες να ρχεται καθε χρονο?
  • 0
   0
   Θα προσπαθησω να σου μιλησω πιο απλα γιατι πιστευω οτι ισως ετσι δεις μια παραμετρο που ισως δεν εχεις δει.
   Μιλας για αιρεση..
   Η παρουσια του Ιησου στην γη. υπαρχει.. οσο και ο Ποντιος Πιλατος… συμβολο πιστεως.
   Οι εβραιοι δεν τον δεχτηκαν.
   Πιστευουν οτι οι γραφες που παρελαβαν δεν αφορουσαν τον Ιησου.

   Ο ιδιος δεν εκανε κακο σε κανεναν. Μιλησε για αγαπη.
   το τι εγινε ειναι γραμμενο.
   Υπαρχουν αιρεσεις που τον αναφερουν και αιρεσεις θρησκειες που δεν τον αναφερουν.
   Η διδασκαλια του και η θεωρια του δεν ειδα πουθενα να εχει κακια.
   Εχω βρει ανθρωπους που την πιστευουν και ειναι εναρετοι και ανθρωπους που δεν ειναι.
   Παω παρακατω. Απο εμπειρια μου θα σου πω οτι οι μασωνοι πιστευουν σε μια δυναμη στον Ματσ.
   Οι τελετες τους ομως ειναι αναλογες με τις τελετες του μη ων.
   Η διαφορα ειναι οτι πρατουν με ανθρωπινα. κριτηρια. την θυσια.
   Οπως και οι οπαδοι του μη ωντος με αιμα ανθρωπινο η κοκκαλα ανθρωπων.
   Οι Ιαχωβαδες που σαν αιρεση λειτουργουν αν παρατηρησεις μιλουν για τον ματσ.
   Υπαρχει ενα διπολο λοιπον κατω απο την υπαρξη θεου
   Καποιοι τον λενε ετσι καποιοι αλλιως.
   Απο τα εργα του καθενος προτιμω την δικαιη ομολογια και οχι την ανθρωπινη.

   Παρατηρω λοιπον οτι η δραση των αντιθετων παει αντιθετα απο την δημιουργια κατα την γραφη.
   Π.χ Η πορτοκαλια ειναι ενα δεντρο που ο καρπος του προσφερει χυμο.
   Σημερα η πορτοκαλαδα που πινουμε εχει πορτοκαλι?
   Καμμια σχεση… αντικατασταση…με χημικα προιοντα…
   Ο ανθρωπος ο ιδιος λοιπον μεσα απο αυτη την αντιθεση αλλαζει.Ορμονικες διαταραχες κλπ κλπ.
   Η διδασκαλια του Ιησου δεν ειχε ουτε πονηρια ουτε αλλαγες με σκοπο την φθορα του ανθρωπου.
   Τοτε γιατι υπαρχει φθορα?
   ΕΡΩΤΗΣΗ
   Αν καποιος ηθελε να διαβαλει τους πιστους δεν θα εβαζε μεσα αχρηστους?
   Στα κλειστα κλαμπ ομως υπαρχουν ορια για το ποιος θα μπει.
   Στην διδασκαλια του Ιησου υπαρχουν πολλες αναφορες
   οτι το εθνος που ελαβε την προνοια του δεν θα τον δοξασει.
   Επισης αναφερει οτι αλλο εθνος θα τον δοξασει.
   Εθνη απο οτι ξερω σημερα υπαρχουν 2.Και παμε στους ηρωες του εργου…
   Απο την μια μερια φτωχοι απλοι ανθρωποι… απο την αλλη πλουσιοι και αιμοστακτες.

   Αν πιστευεις στον θεο διαλεγεις θεση.
   Μαλλον μπορεις να εχεις γνωση της θεσης σου.
   Αν αγαπας τον πλησιον σου αν κλαις με την συμφορα του αλλου αν σκεφτεσαι τον συνανθρωπο σου τοτε ο θεος σου εχει ονομα απλα ψαξε να τον βρεις .
   Αν οι σκεψεις σου εχουν να κανουν με πραξεις που βασανιζουν συνανθρωπους σου καταστρεφουν οικογενειες… και φερνουν δυστιχια τοτε παλι ο θεος σου εχει ονομα

   Κλεινοντας δεν θελω να παρεξηγησεις την εννοια θεος μου η σου… απλα παρτα σαν ορισμο.
   Ειναι λιγο δυσκολο να
   βρεις την αληθεια γιατι η αληθεια υπαρχει σε σταδια βαση πνευματισμου.
   Και προ; τα πανω και προς τα κατω…
   Αν μου επιτρεπεις χωρις δειγμα εγωισμου θα σε παρακαλεσω να το ψαξεις.
   Η γνωμη μου ειναι οτι ειτε ετσι ειτε αλλιως θα δεις την διαφορα απο οποιο στρατοπεδο και ναακολουθησεις.
   Και οι δυο απαιτουν.

   Σε ευχαριστω για την γραφη σου και τους προβληματισμους σου και συγνωμη για την πολυλογια…
   σε παρακαλω ψαχτο … χωρις να ακους κανεναν…

   καλη δυναμη αδελφε μου…
   • 0
    0
    [(προς Εβραίους 9:22) …Όλα σχεδόν, σύμφωνα με τον νόμο, με αίμα καθαρίζονται και χωρίς αιματοχυσίας δεν γίνεται συγχώρηση αμαρτιών]

    [(προς θεσσαλονικείς 1:6) …Πραγματικά είναι δίκαιο από τον Θεό να ανταποδίδουμε την θλίψη που μας έφεραν άλλοι]

    [(προς Ρωμαίους 3:5) …Εάν όμως η αδικία μας, την δικαιοσύνη του θεού φανερώνει, τότε τι να πούμε; Ότι ο θεός δεν τιμωρεί δίκαια τους ανθρώπους; Με ανθρώπινα κριτήρια εννοώ. Όχι βέβαια, γιατί πως αλλιώς θα κρίνει ο θεός τον κόσμο; Εάν όμως από το δικό μου ψέμα γνωριστεί η αλήθεια του θεού, γιατί κρίνομαι ακόμη αμαρτωλός;]
  • 0
   0
   Ο Θεος των Εβραιων ειναι ιδιος αλλα και δεν ειναι γτ αυτοι δεν πιστευουν στην Αγια τριδα και στην Καινη Διαθηκη εμειναν στην παλαια σταυρωσαν και τον Χριστο και μονο η πραξη αυτη δειχνει την απομακρυνση τους απο τον Θεο της Παλαιας Διαθηκης…τωρα ειναι ερμαια….τινος δεν ξερω.

   Δεν σε κατηγορει κανεις για αθεο σου εχω πει πολλες φορες ο καθενας ειναι ελευθερος να πιστευει οτι θελει.

   ΑΜΑΡΤΙΑ=χανω τον στοχο……και οχι =λαθος…..οταν ριχναν με βελη σε στοχο και δεν τον πετυχαιναν τοτε αμαρτανανε δλδ εχαναν τον στοχο.

   Εμεις οταν πεφτουμε στα παθη μας αμαρτανουμε γιατι χανουμε τον στοχο που ειναι η ενωση μας με τον Θεο.

   Ο Θεος δεν ενεργει καταπιεστικα…..μας αφηνει ελευθερους αν θελουμε να ακουσουμε τον λογο του…..θελει να παμε απο αγαπη κοντα του και οχι εξαναγκαστικα…..αλλιως σε ενα λεπτο και πολυ σου λεω αν ηθελε θα τρεχαμε σαν σκυλακια πισω Του.

   Το διαιρει και βασιλευε δεν αφορα τον ορθοδοξο κοσμο γτ επαναλαμβανω κυτταει αυτος τι σχεση εχει με τον Θεο και οχι ο διπλανος του…..μην κρινετε ινα μην κριθειτε….στο ξαναειπα.

   Εγω ξερω οτι η παραδοση του τοπου μας εδω και 2.000 χρονια ειναι χριστιανικη….αυτο μου παρεδωσε ο προππαπος μου και η προγιαγια μου…..ο παππους μου και η γιαγια μου ….ο πατερας μου και η μανα μου.

   Το ιδιο θα παραδωσω στα παιδια και στα εγγονια μου αν προλαβω σε εσενα τι παραδωσανε οι προγονεις σου…..το δωδεκαθεο???ελα σοβαρεψου.

   Ενας απ'τα ιδια
 12. 0
  0
  Οι Εβραιοι της Θεσσαλονικης ευθυνονται για την εκδιωξη των ελληνων απο τη Μαυρη Θαλασσα βαζοντας τον ΧαζαροΕβραιο Μπεν Σελον (που το αλλαξε σε Βενιζελος ) ο οποιος εστειλε δυο μεραρχιες να πολεμισει εναντιον του Εβραιου του Σταλιν και ετσι να του δωσει πατημα να αρχισουν οι διωξεις των Ελληνων .
  Οι Εβραιοι της Θεσσαλονικης ευθυνονται για την Μικρασιατικη Καταστροφη γιατι αυτοι εστειλαν τον ΧαζαροΕβραιοΤουρκοΜογγολο Κεμαλ στη Τουρκια . Ετσι εβαλαν τον Εβραιο Βενιζελο τον δικο τους να παρει αποφαση για την Μικρασιατικη Εκστρατια ωστε να δωσει πατημα στο Κεμαλκαι να αρχισει τις διωξεις των Ελληνων απο τον Ποντο και την Μικρα Ασια .
  Οι Εβραιοι εδωσαν πατημα στην Τουρκια να κανει την εισβολη στη Κυπρο το 1974 .Εβραιος ηταν ο συγγενης του ανοητου Ιωαννιδη που τον παρεσυρε να κανει το πραξικοπημα στην Κυπρο και ο Σαμσων να ζηταει ενωση με την Ελλαδα . Εδωσαν ετσι πατημα στους Τουρκους να επεμβουν .
  Οι Εβραιοι της Σμυρνης ηταν αυτοι που επευημουσαν τους στρατιωτες του Κεμαλ οταν αυτοι κτυπουσαν με τα κοντακια των οπλων τους και καταδιωκαν τους Ελληνες .
  Οι Εβραιοι της Θεσσαλονικης ηταν αυτοι που εκλαιγαν οταν ο ελληνικος στρατος απελευθερωνε την Θεσσαλονικη , γιατι εχαναν τα δανεικα που ειχαν δωσει στους Μπεηδες .
  Οτι κακο συμβαινει με τον Ελληνισμο ειναι Εβραιοι απο πισω .
  Και αυτα που συμβαινουν στη Ελλαδα σημερα παλι Εβραιοι τα κανουν . 50 εβραικες οικογενειες μεσα στο Ελληνικο Κοινοβουλιο Ψηφιζουν οτιδηποτε για να αφανισουν τωρα τον Ελληνισμο και απο τον Ελλαδικο χωρο .
  ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ?
  • 0
   0
   ετσι ειναι φιλε !ριχτε και μια ματια στη βιογραφια του χαμιντ, να παρετε μια γευση , τι μπιζνες εκαναν στη Θεσσαλονικη οι εβραιοι επι τουρκοκρατιας.
 13. 0
  0
  αν καποιος εβραιος εχει αντιρριση ας πει την αποψη του και ας μην βριζει και ας μη μας κανει υποδειξεις σε τι να πιστευουμε και σε τι οχι…αντε να σας δω εξυπνακηδες…και οι υπολοιποι που θεωρειτε τον Χριστιανισμο απατη πειτε μας και που πιστευετε και γιατι και ισως μας πεισετε να γραφτουμε στην θρησκεια σας..εκτος αν ειστε ''αθεοι''..

  Ηλιας
  • 0
   0
   Είναι απλό φίλε και δεν το καταλαβαίνεις,το εγράψαν και κάποιοι άλλοι προηγουμένως. Ο χριστιανισμός σου είναι κομμάτι από τον εβραϊσμό,όπως και ο μωαμεθανισμός.Η "παλαιά σας διαθήκη" είναι το κοινό σας βιβλίο,έχετε τους ίδιους πατέρες οι οποίοι είναι όλοι εβραίοι και απατεώνες,όπως ο Αβραάμ.
   Εάν δεν το καταλαβαίνεις αυτό το απλό δεν μπορώ να συνεχίσω.
  • 0
   0
   εσυ χριστιανοπουλο, διαβασε τι ελεγε ο αποστολος Σαουλ, στις επιστολες του και θα καταλαβεις ποιον βολευε ΑΥΤΗ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ. και κατι αλλο, να πιστευεις στις δυναμεις σου και στους συνανθρωπους σου…
   • 0
    0
    ok Σαουλοπουλο δε χρειαζεται φτανει που ειστε εσεις σαυτο τον κοσμο και ισσοροπουν λιγο τα πραγματα…και κατι ακομα..οι εβραιοι δεν πιστευουν στην Αγια Γραφη γιατι δεν πιστευουν στην Καινη Διαθηκη ουτε στο Χριστο…εσυ λες να ειναι το ιδιο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ με την θρησκεια αυτωνων χωρις αυτοι να πιστευουν οτι εχει ερθει στη γη ηδη ο ΧΡΙΣΤΟΣ? ξερω ξερω ειμαι χαζος θα πεις το λιγοτερο…η απαντηση μου βρισκεται στο ιδιο μυνημα στην αρχη του..νασαι καλα φιλε!!!
    • 0
     0
     ειναι το ΙΔΙΟ ανγκεφαλε φιλε μου ΓΙΑΤΙ εχουν το0ν ΙΔΙΟ ΘΕΟ !!!!
     καλημερα
     • 0
      0
      αρες μαρες κουκουναρες!διαβασες τι σου ειπε ρε γκαβουλιακα?
     • 0
      0
      NAI RE GABE
      ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ !
      ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΙΔΙΟ !!
      ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ !!
      ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ !!!
   • 0
    0
    και δεν απαντησες που πιστευεις..εγω ειπα τι ειμαι…
    • 0
     0
     κανενας σοβαρος ανθρωπος δεν ΠΙΣΤΕΥΕΙ σε θεο !
     αλλο η αναγνωριση ανωτερης δυναμης και η λατρεια -αποδοση τιμης , αλλο η προσμονη σωτηριας καιτιμωριας απο εναν θεο !
     ειστε μεγαλα παιδια πια !
     μην ειστε ευθυνοφοβοι !
     ΕΜΕΙΣ ειμαστε υπευθυνοι των πραξεων μας και δεχομαστε τις συνεμειες τους !
     γκεγκε ?
  • 0
   0
   Ειδες ρε ζωντοβολο???ασπαζεσαι αυτα που σου γραφω τοσο καιρο μονο που τα λες οπως γουσταρεις…

   Ναι ειμαστε ελευθεροι να κανουμε οτι θελουμε ειμαστε υπευθυνοι των πραξεων μας αλλα δεν υφισταμεθα παντα τις συνεπειες.

   Εκει φιλε οσο και αν κρυβει κανεις το εγκλημα η την ανομια του οσο κι αν τον τρωνε οι τυψεις…αν δεν μετανοησει….ο Θεος θα περιμενει την απολογια του.

   Αυτοι που φαγαν τον Αλβανο ας πουμε με ξυλο και ηλεκτροσοκ ετσι θα μεινουν???και να μην τιμωρηθουν απο την πολιτεια εσυ τι λες???θα ειναι μελι γαλα η ζωη τους???

   Και αν δεν μετανοησουν για το αηδιαστικο εγκλημα που εκαναν εσυ τι λες???ετσι θα ζησουν εις τους αιωνες???

   Εεεε ρε ….εχεις πολλα να σκεφτεις ακομη…ακου κανεις σοβαρος..

   Για περιεγραψε μου το σοβαρο ανθρωπο

   Δλδ σε τοποθετησε μια ανωτερη δυναμη …να τρως,να πινεις,να γαμας,να κλεβεις,να αδικεις,να σκοτωνεις κλπ.και να πας στην ανωτερη δυναμη ετσι χωρις να βραχεις απ'την βροχη.

   Ρε εισ'ωραιος ρεεεε……..εσενα πρεπει να ακολουθησουμε.

   Με δυο λεξεις ελυσες το υπαρξιακο προβλημα του ανθρωπου.

   Τυφλοι τυφλους οδηγειτε και τους πατε στον γκρεμο στο ξαναειπα..
   Γκεγκε???

   Ενας απ'τα ιδια
   • 0
    0
    Ναι ρε να κανω ΟΛΑ ΑΥΤΑ !!
    ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ
    Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΦΥΣΗ-ΛΟΓΙΚΗ ) ΖΩΗ
    και η τιμωρια γινεται απο τον καθενα μας
    ειναι οι τυψεις , οι ερινυες
    και αν φτασεις στο σημειο να μην εχεις καπια στιγμη καταληγεις ΜΟΝΟΣ σου που αυτο ειναι η "κολαση" , η ανυπαρξια !
    γιατι αν υπαρχεις μονος σου εισαι ουσιαστικα μη ων , δεν μπορεις να ζησεις ουτε μπορεις να οδηγησεις αλλοες οντοτητες στη ζωη !
    Οπως ελεγε ο Διογενης
    "αυτος που μπορει να ζησει μονος του ειναι ή θεος ή κτηνος"
  • 0
   0
   εσύ να πας να "γραφτείς" σε κανένα κόμμα, σε καμμιά ομάδα μπάσκετ, σε κανένα σύλλογο του χωριού σου, κ.λ.π. γιατί εσύ για να υπάρχεις πρέπει κάπου να ανήκεις αλλιώς δεν αντιλαμβάνεσε την ύπαρξη σου.

   Δεν ελπίζω να καταλάβεις τι σου λέω βέβαια αλλά εγώ κάνω την προσπάθεια….
  • 0
   0
   Ρε3.01 ολο ξεγλιστρας….αναφερεις σωστα πραγματα αα με.ουν ελειπη και μισα γιατι δεν προσθετεις τον λογο του Χριστου για να γινουν φυσιολογικα ολα…

   Θατην βρεις την ακρη καποια στιγμη που θα παει???

   Ενας απ'τα ιδια
   • 0
    0
    ποιον λογο ποιανου χριστου ρεεεεεε ???????
    αι τα ιδια παλι
    φτου κι απ την αρχη !
   • 0
    0
    [(Θωμάς, Λόγος 97 απόκρυφα) …Το Βασίλειο του πατρός μου, μοιάζει με μια γυναίκα που κουβαλούσε ένα δοχείο με αλεύρι, διανύοντας μεγάλη απόσταση. Το χερούλι όμως του δοχείου έσπασε και χυνόταν το αλεύρι χωρίς να το καταλάβει. Όταν έφθασε το άφησε κάτω και το βρήκε άδειο.]
  • 0
   0
   Αυτο βλεπω το δεχεσαι….δεν το εχω αλλα ειμαι σιγουρος οτι και εδω παλι τα γνωστα σου κολπα διαστρεβλωσης θα κανεις

   Τσου ρε
   Ενας απ'τα ιδια
 14. 0
  0
  FILE GIANNH EISAI SWSTOS…ENHMERWNE TON KOSMO.OI TOPOTHETHSEIS SOY EINAI EGKYRES SE OLA…PRIN MIA EBDOMADA SE RWTHSA SE MIA TOPOTHETHSOY OTI MONO O THEOS GNWRIZEI K APANTHSES ME SWSTO EPIXEIRHMA K ENHMERWSH GIA TA MELLOYMENA….EAN THYMASAI ME TA 4 SHMEIA…RWSIA ENANTIWN GEWRGIAS…XOYNTA STHN TOYRKIA…ANAKYRHKSH AOZ…GKREMISMA TEMENOS OMAR
 15. 0
  0
  Α ρε Χίτλερ μισές δουλειές έκανεΣ……
 16. 0
  0
  συμφωνω και γω με τον φιλο 1.49(μονο μια παρατηρηση ΟΧΙ GREEKLISH) , ο φιλος ΓΙΑΝΝΗΣ εχει κι αυτος γνωσεις αρκετες και κανει καλο σε ολους μας που τις μοιραζεται μαζι μας και εκεινος και οι υπολοιποι σχολιαστες που γνωριζουν πολλα που καποιοι απο μας δεν τα γνωριζουμε..ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ JOHNY!!ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΜΟΥ ΣΕ ΙΩ,ΣΗΜΑΤΟΡΟΣ,ΜΗΤΙΛΗΝΙΟΣ,ΦΑΕΘΩΝ,ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ(αν και δεν καταλαβαινω και πολλα φιλε μου αλλα οχι μονο απο σενα),ΑΘΗΝΑ και με συγχωρειτε αν ξεχασα καποιον…!!πραγματικα ειστε η αιτια που διαβαζω κατοχικα νεα και απλα σας ευχαριστω οχι για κανενα αλλο λογο ή συμφερον (το μονο συμφερον που εχω απο αυτη τη μικρη εκδηλωση θαυμασμου ειναι να συνεχισετε σχολιαζετε). θα παρακαλεσω ολους να πιστεψουν και να προσπαθησουν να καταλαβουν το λογο που λεω τοσα καλα πραγματα για αυτα τα ''παιδια'' για αυτους πρωτα και μετα για μενα..δεν πιστευω οτι ειναι αλανθαστοι ή κατι τετοιο αλλα ειναι πολυ ανωτεροι απο πολλους μας (οσων αφορα καποια θεματα που γνωριζουν και που θιγονται εδω στα κατοχικα).ελπιζω να εγινα σαφης καλο ξημερωμα σε οπους!!!

  -Ηλιας-
  • 0
   0
   ωχχχ ! ξεκίνησες τους "θαυμασμούς" και τα "προσκυνήματα"……. έχεις να φας χλαπάτσες στην πορεία της ζωής σου…….. συνέχισε να "θαυμάζεις" και μην ασχολείσε με τον εαυτό σου και την αυτοεξέλιξή σου, αυτό το έχει αναλάβει ο παπάς της ενορίας σου μαζί με το θεό σου…….
 17. 0
  0
  Για ολα φταινε οι εβραιοι-λιγο χααρπ,κανενας αεροψεκασμος κλπ γνωστα μπλα μπλα…..τι ωραιες και απλες εξηγησεις! Σας ζηλευω!Ανηκετε στην κατηγορια των τελειως ηλιθιων!
  Δεν σας προβληματιζει η ποιοτητα των συμπολιτων μας και οι συμπεριφορες τους,παντα φταιει καποιος η κατι αλλο!''
  Παρκαρισμενοι σε πεζοδρομια,διπλοπαρκαρισμενοι,σε ραμπες αναπηρων οδηγοι ολων των ηλικιων,πεζοι που παρα τις σημανσεις περπατανε στους λιγους ποδηλατοδρομους που εχουμε,θορυβουντες σε ακαταλληλες ωρες,αυθαιρεσιες παντου και παντα!
  Αραγε αυτες οι συμπεριφορες υπαγορευονται-επιβαλονται απο ξενα κεντρα?οταν αυτα που ειναι τοσο απλα δεν εφαρμοζουμε για προσωπικους λογους υπαρχει πιθανοτητα να εχουμε καλυτερη κοινωνια?Υπαρχει η πιθανοτητα σε σοβαροτερα προβληματα να παρουμε σωστες και δυσκολοτερες αποφασεις?
  Τα ξενα κεντρα μας κατατρεχουν επειδη εχουμε ποιοτητα, πολιτισμο, ειμαστε ανυπαρκτοι και ανταγωνιστες τους!
  Αποφασισαμε λοιπον να τους εφευρουμε σαν εχθρους και ταυτοχρονα να αυτοηψωθουμε με παραμυθακια που δεν πιστευουν ουτε 5χρονα πλεον, πολεμαμε!σε λιγο οι ανεμομυλοι θα ειναι νεκροι και θα πηδηξουμε τη Δουλτσινεα!!!!
  Μαζι σας στον αγωνα αδερφια!!!!!
  Γραψτε τα νεα απο τους ψεκασμενους του Κιατου,τι αποφασεις παρθηκαν σ'αυτη την εθνοσυνελευση,ποτε μας δινουν την πολη?Ερωτηματα που μας βασανιζουν ολους!!!
  ΝΙΚΟΣ
  • 0
   0
   για ψαξτο καλυτερα λεβεντη μου γιατι δε στα' χουνε πει ολα

   http://www.youtube.com/watch?v=WFT195h0WjA#t=19

  • 0
   0
   Τι λες βρε ανεκδοτο?? Ολα τα σχολια σου ειναι εκτος τοπου και χρονου γιατι μπερδευεις την βουρτσα με το καλαμαρι?? θες να πεις οτι αν ειχαμε καλύτερη παιδια ως άνθρωποι θα ειχαμε διαφορετικη μεταχείριση απο τους αλλους?? ΞΥΠΝΑ
   • 0
    0
    εαν ειχες καλυτερη παιδεια και οχι πλυση εγκεγφαλου ΔΕΝ θα πιστευες ΒΛΑΚΕΙΕΣ !
    ειναι απλο
   • 0
    0
    είδες που έχουμε μεγάλο ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ σ' αυτή τη χώρα; είδες που δυστυχώς περιστοιχιζόμαστε από κάποιους σαν εσένα;

    Δεν εννοεί λοιπόν αυτό που κατάλαβες, εννοεί πως αν είχαμε παιδεία, ΕΜΕΙΣ θα αντιμετωπίζαμε διαφορετικά τις καταστάσεις και δε θα περιμέναμε από κανένα ξένο θεό να μας σώσει…..

    αλλά……..
  • 0
   0
   Τι εγινε???
   Σουζυ τσουζει???

   Αναγνωρισατε τον εαυτο σας και αντιδρατε ρε ψαρακλες???

   Τωρα τελευταια που εχει αφησει κατα πολυ το προηγουμενο υφος γραφης και επισημαινει τα κακως κειμενα ενοχλειστε να τα διαβαζετε Ελληναραδες???

   Ρε αντε στο πηλιο να μαζεψετε κανα τσιτσιραβλο ζωντοβολα…..μπορει να βρειτε και τον κενταυρο Χειρωνα να σας μαθει κατι τις.

   Και ναι αυτο θελει να πει σαφως αν ειχαμε παιδεια και δεν ειμασταν παρτακηδες η χωρα δεν θα ηταν σε αυτο το χαλι.

   Λαος χωρις μνημη πεφτει συνεχως στα ιδια λαθη και στις παγιδες που του στηνουν με τα θελγητρα του καταναλωτισμου.

   Αν ειμασταν σωστοι ως λαος δεν θα επιτρεπαμε τετοια πολιτικη διαχειρηση τα τελευταια 40χρονια για να μη πω απ'το τελος του πολεμου πριν 70 χρονια.

   Αλλα οταν οι παππουδες μας ονομασαν Γερο της δημοκρατιας αυτον που ανοιξε τα ξερονησια για τους κουμουνιστες τι περιμενεις σε αυτη την χωρα.

   Εχουμε χασει το παιχνιδι χρονια τωρα …..αντε Ελληναραδες βουρ να τους φατε ολους….αλλα το φταιξιμο στους αλλους.

   Ενας απ'τα ιδια…..που σας βαρεθηκε ρε ψωνια.
  • 0
   0
   Ρε 8.33 στο εχω ξαναπει….σκεψου τι ειναι αυτο που σε κανει ελευθερο και δεν μπορει να σε πιασει κανεις απο τιποτα και απο πουθενα και μετα τα ξαναλεμε

   ενας απ'τα ιδια
 18. 0
  0
  ti evreos ti christanos na legese to idio ine ke I dio thriskies ipiretoun to hrima,astous na maliotraviounde pia apo tis dio thriskies tha pari perisoteres metohes trapezis .
 19. 0
  0
  Αρκετοί σχολιαστές τού ιδιαιτέρως ενδιαφέροντος κειμένου μιλούν για τους χριστιανούς που ουσιαστικά λένε είναι εβραίοι λόγω καταγωγής των μαθητών του Χριστού και της θρησείας που επικρατεί συντριπτικά στην χώρα μας. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ είναι πως κανένας ΜΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΕΙΤΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ!.
  Οι εντολές των εβραίων είναι ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και όχι κατά των χριστιανών ελλήνων. Εχθρός τους είναι οι ΈΛΛΗΝΕΣ (ή για να το πω σωστότερα … ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
  • 0
   0
   Δεν υπάρχουν χριστιανοί Έλληνες.Ή χριστιανός θα είσαι ,ή Έλληνας θα είσαι.Και τα δύο δεν γίνεται γιατί είναι δύο αντίθετα πράγματα. Το 1ον είναι το σκοτάδι και εχθρός του 2ου που είναι το Φως και η Γνώση.
   • 0
    0
    χτύπησες "φλέβα" εσύ τώρα……. τα έχουν "κολήσει" καλά αυτά τα δυο, όταν καταφέρουν να ξεκολήσουν (που δεν έχουμε πολλές ελπίδες όπως θα παρατηρείς από τα σχόλια) τότε θα γίνει η αρχή της ανόδου μας και της επανάκαμψης μας, σαν πολιτισμός, σα λαός, σαν Κράτος και σα χώρα (γεωγραφικά)
  • 0
   0
   Δεν υπάρχουν χριστιανοί Έλληνες.Ή χριστιανός θα είσαι ,ή Έλληνας θα είσαι.Και τα δύο δεν γίνεται γιατί είναι δύο αντίθετα πράγματα. Το 1ον είναι το σκοτάδι και εχθρός του 2ου που είναι το Φως και η Γνώση.
   • 0
    0
    σιγα ρε μεγαλε Ελληνα εσυ,που θα τους ακυρωσεις ολους!αυτοι που πολεμησαν για να εισαι εσυ ελευθερος ηταν χριστιανοι μεγαλε Ελληναρα μου!!!!
  • 0
   0
   Πππςςςςς…..τι ειπες τωρα ρε φιλε…..μενω εκστασιασμενος…..γεια σου ρε Ελληναρα

   Ελληναρας εισαι Ελληνας χλωμο το βρισκω.
   Ενας απ'τα ιδια
 20. 0
  0
  Πάντα για όλα φταίνε οι άλλοι. Εμείς τα κάνουμε όλα σωστά. Όσο θα κοιτάμε μόνο την πάρτη μας και δεν θα δίνουμε δεκάρα για τον διπλανό μας τα πράγματα δεν πρόκειτε να αλλάξουν. Το σημερινό χάλι οφείλετε στη νοοτροπία μας. Ότι σπέρνεις θερίζεις. Έχουμε την χώρα, τους αρχηγούς και τους συμπολίτες που μας αξίζουν. Και λίγα μας κάνουν τροικανοι κτλ. Ο καθένας τα κάνει όπου τον παίρνει. Αφού κατάλαβαν τι ζώα είμαστε…και λίγα μας κάνουν. Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία δεν θα αλλαξει τίποτα και απ' ότι καταλαβαίνω απο τα σχόλια πολλών που περιμένουν αρμαγεδώνες, κρίσεις, θαύματα και γενικά φαντασιώνονται, ονειροπολούν, και βγάζουν πράγματα απο το μυαλό τους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, θα πάρει αρκετό καιρό και ίσως γενεές.
 21. 0
  0
  Για βαλτε λιγο το μυαλο σας να σκεφθει…..γιατι οι Ελληνες ειναι ως επι το πλειστον Αναρχικος λαος???

  Μονο τον Θεο εχει πανω απ'το κεφαλι του και κανεναν αλλο……Αυτον σεβεται και φοβαται.

  Οποιος αλλος παει να του κατσει στο σβερκο αντιδρα……γιατι χρονια προσπαθουν να μας υποταξουν και κοντευουν να το καταφερουν καταστρεφοντας την κριση του Ελληνικου λαου.

  Εχοντας χασει σε μεγαλο βαθμο τβν ορθη κριση σερνεται χρονια τωρα πισω απο τον ενα και τον αλλο.

  Ξερουν πολυ καλα και το διαιρει και βασιλευε και μεσω δανειων και κακοδιαχειρησης καταφεραν και μας εζεψαν στο καρο σαν τα βοδια.

  Να βρεθει λυση με δικαιοσυνη απο αυτους αποκλειεται…..ας εχουμε υπομονη να αντεξουμε.

  Αν γινει πολεμος δεν θα φταιει ο Ελληνας……αν γινουν ολα αυτα που λενε οι προορησεις παλι δεν θα φταιμε εμεις ….αυτοι προειδοποιουν εμεις μυαλο εχουμε κριση εχουμε ας φερθουμε αναλογα.

  Μην ομως πειτε παλι ως συνηθως δεν μας τα ειπε κανεις…….χαθηκε η ορθη κριση αλλα αυτια και ματια εχετε…..αυτα που γινονται γυρω μας δεν τα αντιλαμβανεσται???

  Οι ορθοδοξοι χριστιανοι σας φταινε???

  Αντε ανοιξτε τα ματια σας και δειτε ποιοι πολεμουν αυτη την χωρα και τον λαο της…..και οχι μονο εμας αλλα ολο τον κοσμο πανω στη γη.

  Ενας απ'τα ιδια
  • 0
   0
   ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΜΑΙΜΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ,ΤΟ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ
   ΗΡΌΔΟΤΟΣ.
   ——————————————–
   Οι προσκυνήσεις και οι αλλοιώσεις της ορθίας στάσης είναι το κύριο χαρακτηριστικό των βαρβάρων.
   Αριστοτέλης
   ———————————————-
   Ω ταλαίπωρος Ελλάς, δεν ανεστήθης εκ του τάφου, απλώς ήλλαξες τάφον, απ' τον Τουρκικόν εις τον Χριστιανικόν.
   Αδαμάντιος Κοραής
   ———————————————–
   Απαγγέλλω κατά της χριστιανικής Εκκλησίας την εσχάτη όλων των κατηγοριών. Τον θεωρώ ως την μεγαλύτερη διαφθορά … Μετέβαλε κάθε αξία σε απαξία, κάθε αλήθεια σε ψέμα, καθετί έντιμο σε αχρειότητα. Τον θεωρώ ως την μεγαλύτερη κατάρα και διαστροφή, το μεγαλύτερο εκδικητικό ένστικτο, που προκειμένου να επιβληθεί χρησιμοποίησε κάθε μηχανορραφία και υποχθόνιο μέσο, δεν δίστασε μπροστά σε καμιά μικροπρέπεια. – Τον ονομάζω το ανεξίτηλο στίγμα της ανθρωπότητας….
   Το σκότος του Χριστιανισμού, έσβησε το Αρχαίο Ελληνικό Φως

   ΝΙΤΣΕ
   Ζ
  • 0
   0
   ΛΕΣ ΧΑΖΟΜΑΡΕΣ
   • 0
    0
    ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΜΑΙΜΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ,ΤΟ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ
  • 0
   0
   το θεό πάνω από το κεφάλι σου τον έχεις εσύ, οι Έλληνες μιλάγανε με τους Θεούς. Αυτόν το θεό που εννοείς άλλοι στον βάλανε πάνω στο κεφάλι για να σε κάνουν "ταπεινό" και "δούλο" όπως άλλωστε ξεκάθαρα σου λένε αλλά δε θες να το ακούσεις και το έχεις ερμηνεύσει με χίλιους δυο τρόπους εκτός από τον ολοφάνερο, τον κυριολεκτικό!
   • 0
    0
    οχι αγαπουλα εσυ εχεις ερμηνευσει λαθος τις λεξεις!στο κατω κατω γουστο μας κ καπελο μας,εσεις τι ζορι τραβατε,σας ενοχλησε κανενας?καντε οτι γουσταρετε!
  • 0
   0
   Ρε ΖΖΖΖΖΖΖ αν τα εγραφαν τωρα τα ιδια θα εγραφαν μονο που στο ομοθρησκον θα ειχε στο μυαλοτου την Ορθοδοξια.

   Οσο για τον Νιτσε ετσι οπως βιωσε τον χριστιανισμο στην Ευρωπη αναλογα μιλαει και λιγα λεει.

   Μπερδευεις τα παντα αναφερεις τον Αριστοτελη που μπορει να εννοει αλλα και δεν ειναι αλανθαστος στο κατω-κατω.

   Αναφερεις τον Κοραη που χεστηκα για την γνωμη του….τι εγινε???θα φερεις ολους οσους καταφερονται εναντιον και σε βολευουν???

   Εσυ ρε ΖΖΖΖΖΖ πως βιωνεις την Ορθοδοξια και τον λογο της στη ζωη σου αυτο εχει σημασια……αλλιως ζησε με τις γνωμες και ταποφθεγματα αλλων χωρις την δικη σου βιωματικη γνωμη

   Ολοι οι πατερες της εκκλησιας λενε αν θες αυτο πρεπει να κανεις εκεινο και τοτε θα δεις αποτελεσματα…..με προσωπικο βιωμα και αποψη

   Την εμπειρια τους σου μεταδιδουν….διαβασε τον "Αορατο πολεμο" την "φιλοκαλια"διαβασε Ισαακ τον Συρο…..κανενα γεροντικο και προσπαθησε να τα εφαρμοσεις….αν τα βρεις λαθος μην ξανα ασχοληθεις

   Οχι να μου λες τι εχει πει ο καθε ταχα σημαντικος τυπου Κοραη και Νιτσε….τον Αριστοτελει δεν τον βαζω στην ιδια μοιρα γιατι εζησε προ Χριστου

   Αντε ρε ΖΖΖΖΖΖ ανοιξε τα ματια σου αποκτωντας προσωπικη αποψη

   Δεν μπορουμε να τα ξερουμε ολα αλλα επειδη η Ορθοδοξια ειναι βιωμα και οχι θεωρια μπορουμε να βιωσουμε μεχρι και την Θεωση αν ακολουθησουμε τα βηματα των πατερων της εκκλησιας

   Τα λογια αν δεν γινονται πραξη τοτε χεστα…ειμαστε τενεκεδες ξεγανωτοι χριστιανοι και μη.

   Αυτα ρε ΖΖΖΖΖΖΖ ειπαμε πηγαινε στο ΞΞΞΞΞΞ χαχαχα!!!

   Ενας απ'τα ιδια
   • 0
    0
    καλα
    ως συνηθως
    μπεεεεεε
    ΘΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ??????????
    χαχαχαχαχαχα
    ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
    ουτε για γέλια δεν ειναι η εβραικη "θεοσοφια"
    • 0
     0
     ρεεε εχεις να πεις κατι της προκοπης σ αυτα που σου λεει????για ποσο ακομα θα δειχνεις την αμαθεια σου???
     • 0
      0
      [(κατά Ιωάννην 16:12) …Πολλά έχω να σας πω ακόμη, αλλά δεν μπορείτε να τα αντέξετε. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια.]

      [(προς Εβραίους 9:22) …Όλα σχεδόν, σύμφωνα με τον νόμο, με αίμα καθαρίζονται και χωρίς αιματοχυσίας δεν γίνεται συγχώρηση αμαρτιών]
  • 0
   0
   Προς εβραιους.
   Ειδες ποσο κακοβουλος εισαι???και πως διαστρεβλωνετε τα παντα απομονωνοντας κατι παρασυροντας τους αδαεις???

   Εκει ρε βλαξ αναφερεται στο αιμα του Χριστου που εγινε θυσια για την σωτηρια μας…..πονηρε που νομιζεις βλακα οτι θα μας ταπωσεις

   Κατα Ιωαννην
   Το ιδιο κανεις και εδω ρε βλακα γιατι μιλαει για τον Παρακλητο που θα κατεβει στους Αποστολους ….το Αγιο Πνευμα ρε αστοιχειωτε και πονηρε

   Τσου ρε πεστα πουθενα αλλου πονηρε

   Ενας απ'τα ιδια
 22. 0
  0
  κριμα που δεν τους εκαναν ολους σαπουνια
 23. 0
  0
  Αγαπητέ 1:35,
  γνωρίζεις ποιος επέμεινε παρά τη ρητή αντίθετη βούληση του "παλατιού" για την ανάκτηση της Θεσσαλονίκης; Ο Μπεν Ζελόν ο Εβραίος και όχι οι ελέω θεού βασιλείς που κατά τη γνώμη ορισμένων ηλιθίων υπηρετούν την Ορθοδόξία και τον Ελληνισμό.
  Οι μη εβραίοι και γνήσιοι Έλληνες που κατά τη γνώμη πάλι ορισμένων υπηρετούν τα γνήσια συμφέροντα του Ελληνικού Λαού, τη Μικρά Ασία και τα εδάφη μας, ούτε να τα χ@@@ουν ήθελαν. Με το ζόρι τους τράβηξε ο Μπεν Ζελόν ο οποίος έχει ευθύνη φυσικά, διότι πλανήθηκε από τις δυνάμεις της Αντάντ και όχι επειδή κατά τη γνώμη σου είναι Εβραίος!
  Αυτό που ξέρω εγώ και όλοι οι συμπατριώτες μου ότι ο Εβραιο Ζελόν έκανε την Κρήτη ελεύθερη και όχι οι Εθνοπατέρες βασιλείς!
  • 0
   0
   Οι "συμπατριώτες" σου εννοείς οι Κρητικοί;
   Μας λες τώρα εδώ ότι οι Κρητικοί πιστεύουν ότι την ελευθερία τους τη χρωστάνε στον Εβραίο??? Όχι αυτό να το διευκρινήσεις γιατί θα γελάσουμε αφάνταστα με κανένα Κρητικό σχολιαστή….

   Αλλά και τη Θεσσαλονίκη να εννοείς, ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, τώρα θα ήταν η πρωτεύουσα του Ισραήλ γεμάτη από ….φεσάκια.

   Και λυπάμαι αλλά η ιστορία έχει γραφτεί, αν θες εσύ να την ξαναγράψεις είναι άλλο θέμα αλλά μην εκτίθεσε
   • 0
    0
    Τη χρωστάει στα καρύδια των ανθρώπων της και την ψυχή της! Καμμία πόλη δεν οφείλει την ελευθερία της σε ένα άνθρωπο! Στην ψυχάρα του ελληνικού λαού πρωτίστως! Και ο Μεταξάς ήταν καθοριστικός παράγοντας. Δεν τον εξαίρεσα εγώ από τους αγώνες.
    Αναμφισβήτητα όμως ο Μπεν Ζελόν κατάφερε και εκμεταλεύτηκε τις συγκυρίες για να είναι η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη ελεύθερες!
    Οι εμπάθειες απέναντι σε πρόσωπα είναι αφελής στάση απέναντι στην ιστορία. Όποιον δεν γουστάρουμε τον βαφτίζουμε εβραίο και καθαρίσαμε με την πάρτη του.
    Ωστόσο, σε παρακαλώ θα ήθελα να εξηγήσεις για τη συμβολή του ΜΕΤΑΞΑ στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και να μου πεις από ποιο βιβλιοπωλείο ψωνίζεις τα ιστορικά βιβλία σου!
  • 0
   0
   ναι χάρη στον Εβραίο είναι ελεύθερη η Κρήτη (παλιοξευτίλα αφού δεν ντρέπεσε να τα γράφεις δημόσια…. είσαι για φτύσιμο!)

   Στη Μαντάμ Ορτάνς και τις παρτούζες της και τον "οίκο" της που ήταν κατασκοπευτικό στρατηγείο χρωστάνε οι Κρητικοί -αν χρωστάνε κάπου κάτι για εκείνα τα χρόνια- και στα όπλα τους, ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ
   • 0
    0
    Αν δεν είχε τους πολεμιστές με καρύδια δεν θα γινόταν τίποτε. Η ντροπή ανήκει σε αυτούς που πιπιλίζουν τις εισαγόμενες καραμέλες! Πόσο αφελής είσαι
 24. 0
  0
  φιλε ΝΙΚΟ λιγακι σεβασμος και ηρεμια δε βλαπτει εδω μεσα..ισα ισα που λειπει κιολας..πες την αποψη σου ή μην διαβαζεις αν διαφωνεις τοσο πολυ με κατι που πιστευεις οτι πιστευουμε ολοι μας..εδω γινονται και αναρτησεις που ειναι ψεματα…αντι λοιπον να οριεσαι προσπαθησε να γινεις ενας καλος ερευνητης και να διορθωνεις τις ανακριβιες που ενδεχομενος να εχουν ειπωθει και απλα εξηγησε κα σε μας ποιο ειναι το σωστο…ναι ορισμενοι εχουμε αυτη τη νοοτροπια-φαντασια που λες αλλα ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ..γιατι παντα κραζεις ρε φιλε..? Υ.Γ για το καλο ολων θα λες με ποιον διαφωνεις και με ποιον οχι ειναι πιο σωστο κατα τη γνωμη μου..καλο κουραγιο!!
  ααα και κατι αλλο…:''Αποφασισαμε λοιπον να τους εφευρουμε σαν εχθρους και ταυτοχρονα να αυτοηψωθουμε με παραμυθακια που δεν πιστευουν ουτε 5χρονα πλεον, ….''
  αυτο το ειπες εσυ και εγω τουλαχιστον το κατατασσω στις θεωριες συνωμοσιας οπως αυτες που εκραζες παραπανω…

  -Ηλιας-
  • 0
   0
   κατι ειπες τωρα στο βαλτο τρολλακι…
  • 0
   0
   Φιλε Ηλια το συνονθυλευμα χαοτικων αποψεων που παρουσιαζεται ξεπερνα κατα πολυ τις δικες μου ιστοριες που ειναι απολυτα φανταστικες και για τις οποιες εχω επιγνωση της ''φανταστικοτητας''τους!!! πιστευεις πως ειναι παραγοντας σοβαρης συζητησης και χρειζουν απαντησης αυτες οι αποψεις?Εαν απαντησω σοβαρα με βαση την ιστορια,τη θεολογια,και την επιστημη το αποτελεσμα θα ειναι ακριβως το ιδιο!!!
   Δεν κρατω της γνωσης τα ευαγγελια αλλα τουλαχιστων σεβομαι την υποτυπωδη λογικη -και αναλυση μεσω αυτης,μια σοβαρη συζητηση μπορει να γινει εφοσων υπαρχει η λογικη,δεν διαφαινεται κατι τετοιο και το ανησυχητικο ειναι η απουσια απλων γνωσεων επιπεδου γυμνασιου.
   Ακου το τραγουδι του Μαχαιριτσα ΄΄Γιαννης κερναει'' μας περιγραφει υπεροχα!!!
   ΝΙΚΟΣ(Ανθελληνας,πρακτορας,μασονος,νεοταξιτης,κλπ)
   Σου αφιερω
  • 0
   0
   Το ειχα καταλαβει εγω οτι εισαι κατι πολυ παρισσοτερο απο αυτο που εδειχνες με την πρωτη αναγνωση!!! "Φ"
 25. 0
  0
  Ειμαι και εγω ενας απο εσας που πιστεύω στα ιερα και τα οσια ΌΜΩΣ δεν ξερω πως ηταν η ελλαδα το 2014π.χ το 2014 μ.χ βλεπω τους ελληνες διχασμενους ο καθενας για την δικη του υπαρξη"Ο καθενας να προσπαθεί να (σκοτωσει )τον διπλα του για μια λεξη για μια γνωση που δεν την δέχεται"(και εγω μαζι) Δεν χρειάζεται ολοι να εχουμε πιστη στην ιδια θρησκεία για να καταλαβουμε πως πρεπει να κρατησουμε την ψυχη μας καθαρη ετσι και αλλιως απο εκει δεν ξεκινανε ολα?? Ο καθενας απο εμας παλεύει με τα δικα του φαντασματα καθε μερα για να τα βγάλει περα"το οτι υπάρχει πεδιο για να ανταλαζουμε απόψεις εστω και πισω απο ενα ενα πληκτρολόγιο μας καθηστα ακομα νοημων οντα αφου χασαμε ποια και την μοναδικη ελευθερια το να μπορουμε να τα λεμε σε καποια συνάθροιση"και την χασαμε οχι γιατι μας το απαγορεψαν αλλοι μας το απαγορεψε ο εγωισμος μας"Αςφτιαξουμε αυτη τη ζωη οσο καλυτερα μπορουμε ο θεος ειναι μεσα μας απλα τον σκεπαζουν τα σκουπιδια που εχουμε αφήσει και δεν μπορουμε να τον δουμε.
  PSR33
  • 0
   0
   σωστος ο 8.24 συμφωνω αλλα με ολους δεν γινεται να συνεννοουμαστε και δυστυχως καποιοι ειναι και λιγακι κακουληδες φιλε μου και σε κατηγορουν χωρις να κοιταζουν τα μουτρα τους νομιζοντας δε οτι αυτοι ειναι οι εξυπνοι και οι υπολοιποι που δεν ενστερνιζονται τις αποψεις τους ειναι βλακες και ανεγκεφαλοι.. ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ κατι θελουμε ΟΧΙ να μαλλωνουμε σαν κατινες..κατι εχει να δωσει ο καθενας μας δε μπορει..παντως εχεις δικαιο
  • 0
   0
   PSR33 ΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟΣ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ /ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΙΑΒΆΣΕΙ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΉΣΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 12'54 ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΚΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ/ΑΝ ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
 26. 0
  0
  Ηλία μαζί σου.
  Τώρα όσον αφορά στην Παλαιά Διαθήκη δεν ξέρω κατά πόσο είναι το κοινό ΄΄μας΄΄ βιβλίο.
  Δεν είναι παρά η ιστορία της φυλής των εβραίων που μας την έχουν φέρει καπέλο . Δεν μπορώ να φανταστώ ένα τόσο μικρόψυχο Θεό που ήθελε σώνει και καλά προκειμένου αυτοί να βρούν γη και να φτιάξουν έθνος έπρεπε να σφάξουν και να αφανίσουν όσους εύρισκαν εμπρός τους. Ποιά σχεση έχει ο Θεός της Π,Δ. με τον Θεό της αγάπης και του φωτός της Κ.Δ. ? Αλλά είπαμε το καπέλο !!!
  Ελ.
  • 0
   0
   νασαι καλα φιλε
  • 0
   0
   το ένα είναι συνέχεια του άλλου στο μάθανε στο σχολείο δεν το θυμάσαι; Το πρώτο αναφέρεται στον πατέρα και το δεύτερο στο γιο. Ήταν ξεκάθαρη η διευκρίνηση από κάθε δασκάλα και δάσκαλο. Εσένα σου διέφυγε;
   • 0
    0
    [(Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, γράμμα προς Θεόδωρο) …Δεν είναι όλες οι αλήθειες αληθινές]

    [(Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, γράμμα προς Θεόδωρο) …δεν πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό είναι το μυστικό ευαγγέλιο του Μάρκου, ακόμα και με όρκο πρέπει να το αρνηθούμε]

    [(Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, γράμμα προς Θεόδωρο) …γιατί δεν πρέπει να ειπωθεί σε όλους τους ανθρώπους η αλ
  • 0
   0
   Που τα βρισκεις αυτα δεν μπορω να καταλαβω αλλα σου αρεσουν μια και σε βολευουν τα θεωρεις αξιοπιστα ξαφνικα

   Ενω οτι εχουν δει,βιωσει και γραψει τοσοι και τοσοι πατερες τους γραφεις κανονικα και τους αμφισβητεις

   Τσου ρε νεοεποχιτη

   Ενας απ'τα ιδια….παλι εμας θα βρειτε μπροστα σας
   • 0
    0
    χριστιανισμος = δημιουργια εβραιων
    ΝΤΠ = δημιουργια εβραιων
    ΑΛΛΑ ΕΓΩ ειμαι ο νεοταξιτης ??????
    ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΣΑΣ
  • 0
   0
   Οταν ερθει η ωρα δεν θα ξερεις που να κρυφτεις

   Ανθρωπος που δεν παταει πουθενα πρωτος εγκαταλειπει σαν τα ποντικια

   Ενας απ'τα ιδια
 27. 0
  0
  αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες περήφανους και μη..

  ένα απόσπασμα από μια Συγκλονιστική ημερήσια διαταγή ταξιάρχου: Μην δεχθείτε ποτέ τις συκοφαντίες για τον λαό και την πατρίδα!


  “Σήμερα, στεκόμενος εδώ ενώπιον σας, για τελευταία φορά ως Διοικητής της 13ης ΔΕΕ, κάτω από το βλέμμα του ιδρυτού και Διοικητού του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής, του Υποστρατήγου Χριστόδουλου Τσιγάντε, την προτομή του οποίου σε λίγες ημέρες θα αποκαλύψουμε και επισήμως, με την προσήκουσα τιμή και τον δέοντα σεβασμό στην μνήμη του, αισθάνομαι την ανάγκη να σας καλέσω να αναλογισθείτε, ποιοί πραγματικά είστε.
  Ποιοί πραγματικά είμαστε.
  Απο πού και απο ποιούς προερχόμεθα και προς τα που μας έχει καθορίσει το παρελθόν μας να πορευθούμε και να βαδίσουμε, χτίζοντας σήμερα, το μέλλον για μας και τα παιδιά μας, όπως έκαναν και για μας, οι πατεράδες μας κι οι παππούδες μας.
  Μην ακούτε αυτούς που λοιδορούν, υβρίζουν και ομιλούν ταπεινωτικά και απαξιωτικά για τους Έλληνες και την Ελλάδα.
  Μην παραδεχθείτε κι αποδεχθείτε ποτέ, οτι είμαστε Έθνος τεμπέληδων, απατεώνων, άχρηστων και τιποτένιων, που πρέπει να νοιώθουν ένοχοι για την ύπαρξη τους.
  Μην ανέχεστε να δέχεσθε μαθήματα από αυτούς που το μόνο που έχουν να επιδείξουν στην ιστορική διαχρονία υπάρξεως τους, είναι η καταστροφή, ο όλεθρος, οι γενοκτονίες και οι στάχτες των ερειπίων απ’ όπου πέρασαν. Τα σημάδια είναι ορατά ακόμη σ’ αυτην την μικρή Πατρίδα, με την τεράστια όμως προσφορά στο πνεύμα και στον σύγχρονο κόσμο.
  Τεράστια προσφορά, ανείπωτες θυσίες και βαρύς φόρος αίματος. ΠΑΝΤΟΤΕ όμως, στην σωστή πλευρά των αντιμαχομένων, πάντοτε με το όπλο στο χέρι για την ελευθερία, οχι μόνο την δική μας, αλλά και των άλλων.
  Προμαχούντες απο αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι σήμερα.
  Πραγματικοί κυματοθραύστες.
  Φαντασθείτε μόνον, πως θα ήταν ο σύγχρονος κόσμος, αν οι Έλληνες δεν είχαν νικήσει και θυσιασθεί στην μάχη του Μαραθώνος, ή αν είχαμε χάσει την ναυμαχία της Σαλαμίνος.
  Γεννήτορες και αιώνιοι ακρίτες του δυτικού πολιτισμού, λοιπόν.
  Αυτοί είναι οι Έλληνες.
  Εξ’ άλλου δεν χρειάζεσθε κανέναν για να σας το πιστοποιήσει.
  Το αντιλαμβάνεσθε και μόνοι σας, όταν έρχεσθε σε επαφή με ξένους δυτικούς ή/και άλλους στρατούς, σε ασκήσεις, σε εκπαιδεύσεις, σε επιχειρήσεις, σε Στρατηγεία.
  Αποσπάτε τον θαυμασμό και την ειλικρινή αποδοχή, που πολλές φορές λαμβάνουν και την μορφή της εύλογης απορίας, των αδαών και ευεπίφορων στην προπαγάνδα των ξένων ΜΜΕ, αλλοδαπών συναδέλφων σας : «Μα είναι δυνατόν αυτοί οι τύποι να είναι τόσο καλοί και τόσο ικανοί;»
  Ναι, είναι δυνατόν, γιατί είσθε απόγονοι ευκλεών και γενναίων πολεμιστών.
  Ναι, είναι δυνατόν, διότι είσθε απόγονοι ανθρώπων που με τη ζωή τους άλλαξαν τον ρουν της ανθρώπινης ιστορίας.
  Ναι, είναι δυνατόν γιατί προέρχεσθε απο την μήτρα που έπλασε τον Αριστείδη, το Θεμιστοκλή, τον Λεωνίδα, τον Επαμεινώνδα, τον Αλέξανδρο τον Μέγα, τον Παλαιολόγο, τον Υψηλάντη, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραισκάκη, τον Νικηταρά.
  Είστε εγγόνια αυτών που τσαλάκωσαν τον εθνικό εγωισμό πολλών εκ των σημερινών τιμητών της Πατρίδος μας, στα βουνά της Ηπείρου και της Μακεδονίας και έθαψαν την αφρόκρεμα του στρατού τους στα χωράφια και στα ρουμάνια της Κρήτης.
  Τέλος, ναι είναι δυνατόν να είσθε τόσο καλοί, γιατί είσθε απόγονοι ανθρώπων σαν τον Χριστόδουλο Τσιγάντε και τους συμπολεμιστές του, μερικοί εκ των οποίων είναι σήμερα εδώ μαζί μας τιμώντας μας με την παρουσία τους, υπέργηροι αλλά ευκλεείς, υπερήφανοι και δοξασμένοι, που στα μάτια τους ακόμη και σήμερα παρά τα χρόνια τους, λάμπει η Ελλάδα.
  Πιστέψτε ότι είστε απόγονοι τέτοιων ατσάλινων ανθρώπων που με ριψοκίνδυνες ενέργειες και πράξεις «μη φειδόμενοι της ζωής αυτών», πολεμώντας από αέρος, θαλάσσης και ξηράς, απελευθέρωσαν τα νησιά μας, στο τέλος του τελευταίου Μεγάλου Πολέμου και προετοιμαστείτε και προετοιμάστε τους άνδρες σας για την ώρα που ευχόμαστε όλοι να μην έρθει. Τα σύννεφα όμως στην γειτονιά μας πυκνώνουν και η σκακιέρα έχει πάρει φωτιά. Γρηγορείτε λοιπόν.”


  Πηγή: http://www.zoomblog.org/2014/03/blog-post_1339.html#ixzz2xZTJ7D95


  Τα σέβη μου
  η “Ψυχαγωγός”
 28. 0
  0
  ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ 3.02…ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ …ΔΗΛΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ Ο ΜΠΕΝ ΖΕΛΟΝ [ ΚΑΤ'ΕΣΕΝΑ ] ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ …ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ…ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΠΗΡΕ [ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤ' ΕΣΕΝΑ ]…ΒΕΒΑΙΑ ΠΕΤΑΣ ΠΟΛΥ ΕΞΥΠΝΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ [ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΑΡΦΩΜΑ ]…ΑΛΛΑ ΞΕΧΝΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ ΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ…ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΣ ΤΟΝ ΒΡΩΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ….ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ…ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ …ΑΛΛΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ -ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ…ΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟ ΤΟΝ ΗΛΙΑ [ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ] ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ1.49…ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
  • 0
   0
   Για τους ίδιους λόγους τον αποκαλώ και εγώ Μπεν Ζελόν, διότι δεν καταπίνω αμάσητα τα σχολικά βιβλία. Και έχω να σου προσθέσω άπειρα γεγονότα για τον ύποπτο ρόλο των βενιζελικών τραμπούκων και πριν την καταστροφή και μετά. Αυτό όμως που δεν δέχομαι είναι η μεροληπτική ηρωοοποίηση της μίας πλευράς τη στιγμή που παραβλέπουμε επιδεικτικά τα ολισθήματα της άλλης. Γιατί αποκλείεις τον βρώμικο ρόλο του Μεταξά και του παλατιού; Εκνευρίζομαι με την καραμελίτσα ότι αυτοί είχαν αγαθές προθέσεις και είναι άγιοι, ενώ οι υπόλοιποι είναι Εβραίοι..!
   Μακάρι να είχαμε ολόκληρη τη Μ. Ασία και ας ήταν η Κρήτη απέξω. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε το ρόλο του Μπεν Ζελόν σε απελευθερωτικούς αγώνες. Μάλιστα, αποδεικνύεται περίτρανα ότι όταν συνεργάστηκαν οι τότε αντίπαλες δυνάμεις Βενιζέλος και Παλάτι, έπραξαν θαύματα για την Ελλάδα.
 29. 0
  0
  λοιπον,αμα ειναι οι μη θρησκοι να μη φανε αρνακι να μου το πειτε,εχω παραγγελιες να δωσω..αυτος ο κισιγκερ πως το ελεγε..
 30. 0
  0
  Θα επανέλθω με επιστημονικες αποδειξεις πως η γη είναι επίπεδη και το μυαλό κούφιο οψιμοι χριστιανοι μου!
  ΝΙΚΟΣ
 31. 0
  0
  Είμαι ορθόδοξος.πάντα παρατηρώ οτι οπού ήπαρχει καποια πηγή πληροφόρησής για ενα χριστιανικό θέμα αμέσως ξεπροβάλλουν ολα τα άλλα δόγματα να επέμβουν και να μας κατηγορίσουν και αν μπορούν τα μάτια να μας βγάλουν, πράγμα που δεν το κάνουμε. ολο τραβάτε ένα ζόρι με μας. Αλλα πάντα αυτά έχει η κορυφή.οτι και αν κάνετέ θα μένετε πίσω κατά υδρόμενοι .
  • 0
   0
   βρε ανισοροποι ανθρωποι !!!
   το ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΟΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ !!
   καταρχην το δογμα ειναι ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
   τι ειναι αυτο που ΔΕΝ καταλαβενετε ????
   αμα θες να πιστευεις καπου , πιστεψε !
   εισαι ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ !
   ΑΛΛΑ δεν εχετε το δικαιωμα να το διαιωνιζεται ΑΥΤΟ ,
   ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΗ καθως το ΜΟΝΟ ΔΟΓΜΑ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ
   ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ και βασικα ουτε αυτο ξερετε γιατι
   ΕΑΝ το ξερατε θα καταλαβενατε τι ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΡΟΠΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ !
   εδω προσπαθω να κανω συζητηση και συνεχως πεταγονται και απανταν αλλα αντ αλλων !
   πχ . χριστιανικος σταυρος ειναι ο σταυρος θυσιας με αναλογιες 3 προς 1 , ορθιο προς οριζοντιο και μηκος καθετου προς παχος οριζοντιου (παλι 3 προς 1)
   ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΙΣΟΣΚΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟ !!!
   ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΥΤΟ ????
   εδω αλλοι ενυσταντε για την παλια διαθηκη !!!
   ΜΑ ΑΥΤΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΣΑΣ !!
   ΕΑΝ θελεις μια σοβαρη κουβεντα απαντησε λογικα αλλιως μεινε στην υποτιθεμενη κορυφη σου και ανεμενε το σωσιμο !
   Ζ
   • 0
    0
    εσενα λογικα σου απανταμε κ εσυ βελαζεις καθε φορα.ΔΕΝ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Κ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!τουμπεκι τωρα γιατι μας τα πρηξατε
    • 0
     0
     αυτο τωρα ειναι λογικη απαντση ??
     ΔΕΝ θελετε να συν-νενοηθουμε !!
     ειναι ΠΡΟ-ΦΑΝΕΣ !!
     • 0
      0
      τι δεν σου αρεσε?επελεξες να μην εισαι χριστιανος παιδι μου ναι η ου???σε κυνηγησε κανενας?
  • 0
   0
   ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ.ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΙΑ ΟΝΤΑ ΕΙΣΤΕ
   ΚΑΙ ΣΑΣ ΦΘΟΝΟΥΝ.ΑΛΛΑΞΕ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΡΑ…
  • 0
   0
   σε ΔΟΓΜΑ είσαι εσύ ταγμένος, οι περισσότεροι από όσους εννοείς, έχουν την πολυτέλεια να απολαμβάνουν ελεύθερο και καθαρό μυαλό που το πάνε όπου θέλουν αυτοί για να αναζητήσει και να εξερευνήσει.
   ΔΕΝ υπάρχει άλλο Δόγμα θρησκευτικό σ' αυτή τη χώρα, εκτός από τις αιρέσεις σας, όλοι οι άλλοι είμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και εσύ δε θα μάθεις ποτέ τι σημαίνει αυτό γιατί όσους προσπαθούν να σε τραβήξουν από τη "σπηλιά" (του Πλάτωνα) εσύ τους …. μαστιγώνεις.
  • 0
   0
   ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΔΟΓΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΡΑΒΆΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΑΔΉΛΩΣΗ ΤΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΉΖΕΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΡΕ ΓΑΤΕΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΤΡΑΒΑΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ ΤΟ ΦΩΣ"ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΘΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ
  • 0
   0
   Ρε ΖΖΖΖΖΖΖΖ ……ξεχωρισε πρωτα τι ειναι ΔΟΓΜΑ και μετα μιλα….το δογμα αναφερεται στο τι πιστευουμε και για να λεγομαστε χριστιανοι ορθοδοξοι πρεπει να το ασπαζομαστε ολοι αλλιως ο καθενας θα κανει το δικο του αναλογα με το ονομα του.

   Αλεκος???θα κανεις αλελικισμο…..Μπαμπης???μπαμπικισμο….Μαρια???Μαριανισμο κλπ.δλδ του κεφαλιου του θα πιστευει ο καθενας οκ???

   Τωρα αναλογα με το ποιος εισαι και τι χαρισματα εχεις προσπαθεις προς την Θεωση πολεμοντας τα ελατωματα σου και εκμεταλευομενος τα προτερηματα σου….δεν ειμαστε ιδιοι ολοι…7δις ανθρωποι και κανεις ομοιος.

   Αν θες να γνωρισεις τον Θεο ευκολα μπορεις ακολουθωντας τις εμπειριες τοσων και τοσων μοναχων πουδεν τις κρατησαν για τον εαυτο τους αλλα τις εδωσαν δωρο προς εμας….δωρεαν ελαβατε δωρεαν δωστε.

   Και σου αναλυουν ενα προς ενα τα παθη απο που πηγαζουν τι παραγει το καθενα και πως να απαλαγεις γιατι αν δεν καθαρισεις την καρδια σου πως θα βρει χωρο ο Χριστος να κατοικεισει.

   Οποιον θελεις να γνωρισεις πρεπει να ακολουθησεις συγκεκριμενο δρομο……για να γνωρισεις τον Τριαδικο Θεο δεν εχεις παρα να ακουσεις οτι λενε τοσους αιωνες οι πατερες μας.

   Αυτα……ελευθερος εισαι και πραξε οπως νομιζεις αλλα να ξερεις δεν ειναι δρομος με ροδοπεταλα……σηκωσε τον σταυρο σου και ακολουθησε με ειπε ο Χριστος.

   Ενας απ'τα ιδια
   • 0
    0
    """"Αλεκος???θα κανεις αλελικισμο…..Μπαμπης???μπαμπικισμο….Μαρια???Μαριανισμο κλπ.δλδ του κεφαλιου του θα πιστευει ο καθενας οκ???""""
    εσεις ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΕΤΕ !!!!
    ΔΕΝ ξερετε το δογμα και το υποστηριζετε χωρις να το ξερετε !!!
    ειναι ΣΚΕΤΗ ΤΡΕΛΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ !!
    Αλλο παλι ΛΑΘΟΣ ειναι οτι η θεωση ειναι ΚΑΘΑΡΑ μοναχικος-μυστικιστικος δρομος !!
    Μεσα στην πολη ΔΕΝ ψανεις την θεωση , ψαχνεις την ΚΟΙΝΩΝΙΑ !
    Τελος παλι ο θεος του χριστιανισμου ειναι για γελια να μην πω τιποτα αλο
    ο μεσσιας ανυπαρκτος και εχει καποια λογια κλεμενα απο αλλους
    και το αγιο πνευμα απλα για να δημιουργησουν ενα εβραικο τρισυποστατο θεο !
    Στο μονο που θα συμφωνησω ειναι οτι ειναι ΔΥΣΚΟΛΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ
    ανεβα το 1ο σκαλπατι
    ΓΝΩΘΙΣ ΕΑΥΤΟΝ
    εισαι κι εσυ 3υποστατος ξερεις !
    Ζ
  • 0
   0
   Χαχαχαχα!!!εεεε ρε ΖΖΖΖΖΖ τερμα…….η εισαι αμαθης η εισαι μυωψ….αλλιως δεν εξηγειται η κατασταση σου.

   Ποτε ειδες να κανει ο καθενας το δικο του…..αμαρτιες γινονται…..ο στοχος χανεται πολλες φορες αλλα το βλεμμα κυτταει τον στοχο και εκει θελει να φθασει με τα οποια στραβοπατηματα…..τι να κανουμε ανθρωποι ειμαστε.

   Ποιος σου ειπε πως φθανεις στην Θεωση μονο αν εισαι μοναχος/η…..ο δρομος ειναι ιδιος μονο που αυτοι δεν εχουν την κοσμικη μεριμνα…..κοινωνια εχουμε εμεις κοινωνια και αυτοι στα μοναστηρια….ποιος σου ειπε οτι ζουν εκτος κοινωνιας

   Ασε που τα μοναστηρια ποτε δεν ησυχαζουν απο προσκυνητες και αυτοι με αγαπη υποδεχονται τους παντες παρ'ολο που τους διαταρασουν την μοναχικη ζωη.

   Τα υπολοιπα που αναφερεις ειναι ανοησιες αναξιες λογο.

   Τελος το ΓΝΩΘΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ρε μπομπουνα πως θα το καταφερεις αν δεν δεις τι παθη σε τραβολογανε ποια ελατωματα εχεις προκειμενου να τα αντιμετωπισεις και ποια χαρισματα να εκμεταλευθεις.

   Οταν λες ΓΝΩΘΙΣ ΕΑΥΤΟΝ πως το εννοεις δλδ……δεν πρεπει να δεις την ψυχη σου και τι εχει μεσα της???Αν εχει κακια πχ.δεν πρεπει να την αντιμετωπισεις???αν εχει ζηλεια???φθονο???πως θα μαθεις απο που πηγαζουν αυτα μου λες???

   Καλο να διαβαζεις αρχαιους φιλοσοφους αλλα αυτοι που θα σου δειξουν την ψυχουλα σου ,τι κρυβει μεσα της και πως θα απαλλαγεις απο αυτα ειναι μονο οι πατερες και ο πνευματικος του καθενος απο μας.

   Τελος αν βαριεσαι να διαβασεις ακουσε ομιλιες του π.Κων/νου Στρατηγοπουλου και δεν θα χασεις….τι αλλο πια να σου πω.

   Φιλικα γτ με κανεις και γελω καθε φορα με την αγνοια σου.

   Ενας απ'τα ιδια
   • 0
    0
    [(κατά Λουκάν 12:49) …Φωτιά ήρθα να βάλω στην γη ( εγώ ο Ιησούς) και τι άλλο θα ήθελα από το να έκαιγε ήδη. Έχω όμως ένα βάπτισμα να περάσω. Νομίζετε πως ήρθα για να φέρω ειρήνη στην γη, όχι, αλλά διαχωρισμούς.]

    [(Θωμάς Λόγος 10, απόκρυφα) …Ο Ιησούς είπε: «Έβαλα φωτιά στον κόσμο και δες την κρατώ (την φωτιά) έως να καίει δυνατά.»]

    Παντως οπαδος αυτουνου ΔΕΝ ειμαι
    αα με αγαπη , ξεχασα
  • 0
   0
   Χαιρω πολυ για την ενημερωση εγω νομιζα οτι ηρθε με πουπουλα στο χερι να μας χαιδεψει.

   Σοβαρεψουυυυυυυυ

   Ενας απ'τα ιδια
  • 0
   0
   Κατα Λουκαν ιβ'49
   Και εδω ρε πονηρε τι θελεις να μας πεις????Πυρ ηλθον βαλειν επι την γην,και τι θελω ει ηδη ανηφθει…..

   Γιατι νομιζεις κατεβηκε στη γη….γιατι σταυρωθηκε…..για να εχουμε να λεμε???

   Σημειο αντιλεγομενο θα ειναι….με ατομα που θα τον πιστευουν και ατομα που θα τον πολεμουν λυσαλεα

   Γι'αυτο μεσα και στο ιδιο σπιτι θα υπαρχει διχασμος….οι μισοι θα πιστευουν και οι αλλοι οχι

   Τσου ρεεεε που θελεις να παρασυρεις κοσμο με την πονηρια σου μπουμπουνα

   Ολα στο φως φανερα ειναι ρε πονηρε και αθλιε

   Ενας απ'τα ιδια

 32. 0
  0
  Τελικα η Ελλας ειναι γεματη ταλιμπαν…θα επρεπε ισως να καλειται.."Ταλιμπανία"…μεχρι να αλλαξουν νοοτροπια οι κατοικοι της…Αμφοτερων θρηκσειων και κοσμοθεασεων…
  Βασιλης Δ.
  • 0
   0
   Αντε βρε γκαουγκαγκα τραβα σε καμια συναυλια του κκε αθλιε πανιβλακα που ειναι η ελλαδα γεμάτη ταλιμπαν"Η ελλαδα ειναι γεματη απο νεωτεριστες του κωλου οπως εισαι εσυ
 33. 0
  0
  Εγώ είμαι πάλι ο ορθόδοξος. Ποσά σας δίνουν για να μας κυνηγάτε ;ενα θα σας πω, η ωρα πλησιάζει και τότε όλοι θα γείρισετε το δίσκο αλιώς, το εχω ξανα δει το έργο.
  • 0
   0
   βλακακο !
   ο χριστιανισμος επιβηθηκε με το ζορι !
   και εκαψε
   και γκρεμισε
   και ατιμασε
   και διαστρεβλωψε ιστορια
   και διαστρεβλωσε ενοιες
   ΠΟΙΟΣ σας κυνηγαει ????
   ΗΛΙΘΙΟΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΕ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΗ ΕΒΡΑΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΝΕΣ
   Να δω τι θα κανετε με τις τυψεις σας οταν καταλαβετε ΠΟΣΟ ΚΑΚΟ ΚΑΝΕΤΕ με το να ειστε δογματισμενοι !!
   ΚΑΙ αυτο δεν ισχυει μονο στη θρησκεια !
   ΚΑΙ στις ταχαμ επιστημες ΔΟΓΜΑ επικρατει
   ΚΑΙ ακομα και στην πολιτικη ΔΟΓΜΑ (της δημοκρατιας , αλλο ψεμα σαν τον θεο σας)

   Ζ
  • 0
   0
   ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΑ
  • 0
   0
   Ειδες ρε ΖΖΖΖΖΖΖ ποσο μπερδεμενα τα εχεις ολα στο μυαλο σου???

   Δογμα ειναι οτι αληθεια μας εχει αποκαλυφθει απο την διδασκαλια του Χριστου και για να λεγομαστε χριστιανοι πρεπει να συμφωνουμε σε καποια πραγματα….τι δεν καταλαβαινεις.

   Εσυ παιξε μπασκετ με τα ποδια ελευθερος ανθρωπος εισαι αλλα μην θελεις να παιξεις ετσι σε εναν αγωνα.

   Εγω δεν ειδα τον Παυλο να κανει κανενα πολεμο οταν ηρθε και κυρηξε το ευαγγελιο ουτε και κανεναν αλλο Αποστολο να κανει το ιδιο…..αντιθετα χιλιαδες στο διαβα των αιωνων πεθαναν μαρτυρικα στο ονομα του Χριστου.

   Τωρα πως λες οτι επιβληθηκε με την βια δεν το καταλαβαινω και αν υπηρχε καταστροφη αρχαιων ναων αυτο δεν εγινε στο ονομα του Χριστου αλλα στο ονομα της ανοησιας τους.

   Ποια ιστορια διαστρεβλωσε παλι δεν καταλαβαινω….πολλοι Ιεραρχες σπουδασαν στην Ακαδημια Αθηνων και ελεγαν να κραταμε τα θετικα της διδασκαλιας τους και αυτο φαινεται απο το οτι αυτα οσα σωθηκαν σωθηκαν στα μοναστηρια.
   Και παλι καλα που σωθηκαν τοσα με τοσες επιδρομες που γνωρισε ετουτη η γη.

   Το φασισταραδες το γυρναω σε σενα γτ ποτε δεν σου επεβαλα κατι….αν πιστευεις οτι ειναι παπαρολογιες ειναι γνωμη σου …τι θες γι'αυτο να σου πω μπραβο???

   Και σε ποιον κανουμε κακο???εγω τα παιδια μου προσπαθω να διδαξω και οχι τα παιδια σου…..εχω φιλο που δεν τα αφηνει ουτε εκκλησια να πανε και τα προτρεπει σε αλλο δρομο…ποιος τον εμποδιζει???του το λες μια δυο και τελος……οταν μεγαλωσουν τα παιδια του θα δουμε τι θα ακολουθησουν.

   Η επιστημη παντα ειναι ανοιχτη και οχι δογματικη αλλα αν κατι αποδειχθει ειναι δογμα πως να το κανουμε…..τουλαχιστον με τους φυσικους νομους.

   Στην πολιτικη αν σου πουλανε δογμα πρεπει να εισαι βλακας για να το χαψεις…..αλλα και εκει η ψευτια κανει μπαμ αν ξερεις τον Χριστο…..τον συγκρινεις και βλεπεις κατα ποσο κιβληλος ειναι γιατι εκει ενωπιον Χριστου ολα φανερωνονται.

   Ειπαμε πρωτος σταυρωθηκε…δεν εκατσε πισω να στειλει εμας πρωτους.

   Αυτον ακολουθουμεε η τουλαχιστον να τον ακολουθησουμε……δυσκολος δρομος αλλα αυτος ειναι……για καποιους πιο ευκολος για αλλους πιο δυσκολος….αλλα απ'τον καναπε ουτε προσευχη δεν γινεται γτ δεν παει ουτε μετρο πανω.

   Αυτα φιλε ΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.

   Ενας απ'τα ιδια
 34. 0
  0
  ρε 2:43 ο Ιουδαισμος δε δεχεται το Χριστο ως μεσσια τι δεν καταλαβαινεις??????
  • 0
   0
   ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ ΡΕ ΖΩΝΤΟΒΟΛΟ ????????????????????????
   • 0
    0
    τις διαφορες να κοιτας ρε βουρλο!!!!!!!!
    • 0
     0
     ΓΙΔΙ
     ο θεος μετραει σε μια θρησκεια !!
     • 0
      0
      ΟΧΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑ οι λεπτομερειες ειναι σημαντικες!!!
     • 0
      0
      ΠΑΝΗΛΙΘΙΕ
      οι λεπτομερειες ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ !
      μαλλον εσυ ουτε εξω απ το σχολειο δεν περασες !!
     • 0
      0
      οι λεπτομερειες κανουν τη διαφορα κ αναθεμα αν τις εχεις μελετησει ποτε σου!!!μετα μου λες εμενα για σχολειο!
     • 0
      0
      και πως γινονται οι αιρεσεις πανσοφε σχολειοσπουδαγμενε μου ??
      γαι φωτισε μας !
     • 0
      0
      αιρεση ειναι η θρησκευτικη διδασκαλια που παρεκλινει απο τη γνησια χριστιανικη πιστη!αρα πλανεμενη και αντιχριστιανικη!
     • 0
      0
      αιρεσεις δεν εχει μονο ο χριστιανισμος πανσοφε
      και ο χριστιανισμος ειναι ο ΙΔΙΟΣ ΑΙΡΕΣΗ !
      ΛΟΓΙΚΑ ΜΙΛΑΜΕ
      οχι ετσι γουσταρω !
 35. 0
  0
  Εγώ πάλι ο ορθόδοξος βλάκακος, ευχαριστώ για την επιβεβαίωσή που έλεγα ότου τραβάτε ζόρι και για τον χαραχτιρισμο εχω να σου πω οτι δεν βγενει απο τα χείλη οτι δεν βγενει απο τη καρδία .α τελικά δεν μου είπες ποσά σας δίνουν ; άλλά μην σε φέρω σε δύσκολή θέση βρίσε μια που αυτο σου λένε να κάνεις και απο μέρους μου ολα καλά εγώ σε εχω πάλι στην καρδία μου και τα λέμε όταν γυρίσεις το δίσκο
  • 0
   0
   Από. Αύριο να μαθαίνεις στο παιδί σου ότι μας εσωσαν γαπ σαμαριος και μπενι και οποος λέει αντθετα θα είναι σαν εμένα πράκτορας και θα πληρώνετε
   Μπεεεεεεε
   Οκ τωρα.
   ; ικανοποιηθηκες;;;;;;;;;
  • 0
   0
   Δλδ ο δικος σου χαρακτηρισμος οτι πληρωνομαστε απο καπου τι ειναι ???
   αγαπησιαρικος ???
   Παιζει πολυ καλα το παιχνιδακι τους παντως !
   οποιος εχει αντιθετη γνωμη ειναι πρακτορας και εγκαθετος !
   αλλα απο επιχειρημα κανενα !
   οκ συνεχιστε να διαιωνιζετε τον φασισμο της θρησκειας με την βαφτιση στα μωρα και την ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ σε σημειο πλυσης εγκεφαλου !
   ΟΛΑ αυτα ΜΟΝΟ ΦΟΒΟ δειχνουν παντως
   ΦΟΒΟ να τα ΔΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ !
   ΣΤΟ ΦΩΣ ΟΛΑ ΡΕ !!!
   Πνευματικα φασιστοειδη !
   • 0
    0
    οταν επιτιθεσαι με μενος κ χωρις επιχειρηματα λογικα δε φταιει αυτος που λεει οτι ειστε βαλτοι!
  • 0
   0
   Σε εναν πνευματικα τυφλο τι να πεις….ουκ ελπισετε επι υιους ανθρωπων…..ποιος σου ειπε ρε ζωντοβολο οτι περιμενουμε σωτηρια απο Σαμαροβενιζελους και Σια???

   Αυτο ακριβως λεμε…..γνωρισε τον Χριστο για να καταλαβεις κατα πρωτο τον εαυτο σου αλλα και ποιος ειναι ψευτης,κλεφτης,προδοτης κλπ……

   Σιγα μη σε πληρωνανε να λες αυτες τις ανοησιες αφου τις λες δωρεαν μη φοβασαι σεν σε κατηγορουμε για τιποτα.

   Τα παιδια μας τα βαφτιζουμε για να ειναι απο μικρα κοντα στον Χριστο εσυ μην τα βαφτιζεις τι να κανιυμε τωρα…..αλλα τι θες….να το επιβαλεις και στα δικα μου παιδια???τσου ρεεεε.

   Στις Σερρες αν θυμαμαι καλα κανανε τατουαζ ενα σταυρο στην μεση και λιγο πιο πανω απο τα φρυδια για να μην τα παιρνουν στο παιδομαζωμα ……γκεγκε???που λες και συ???

   Μηπως θα τους εκανες ντα που κανανε τατουαζ τον σταυρο???

   Και που ο φοβος ρε ασχετε……σου επεβαλε κανεις με τον φοβο την βουληση του???και πως γραφεις ελευθερα τοτε αυτα που γραφεις….ισα ρεεε.

   Εμεις ξερουμε τι πιστευουμε και ποιον ακολουθουμε εσυ δεν ξερω αλλα ευχομαι να σου ερθουν ολα οπως τα θες…..αλλα ασε και μια χαραμαδα κατα Χριστο μερια….ποτε δεν ξερεις τι προκειται να συμβει στο μελλον.

   Αν δεν φοβασαι και θελεις να βλεπεις ανοιχτα ολα στο φως οπως λες τοτε γιατι ριχνεις τον Χριστο στο περιθωριο και δεν προσπαθεις να μαθεις τι λεει ,πως και γιατι.

   Αντε γεια προς το παρον.

   Ενας απ'τα ιδια
 36. 0
  0
  Εδω ορθοδοξος. Οι πολιτικοί ειναι μασώνοι. Τα παιδία μου ειναι ελευθέρα να διαλέξουν οτι θέλουν και όχί να πουλιούνται για τα φράγκα. Α τελικά δεν μου πες ειναι πολλα ;
  • 0
   0
   Ναι ειναι ελευθερα !!!
   στη φαντασια σου !!
   θεοκρατουμενη κοινωνια προσπαθειτε να επιβαλετε !
   και οι μασονοι στο ΙΔΙΟ παιχνιδακι ειναι με του ιουδαιοχριστιανος !
   καθομαι σου μιλαω σοβαρα και εσυ γραφεις αηδιες !!
   • 0
    0
    οποιος θελει Τον δεχεται οποιος οχι Τον απορριπτει!γιατι λοιπον σκυλιαζεις?δε σε αναγκασε κανεις να βαπτισεις τα παιδια σου!!!
 37. 0
  0
  Τι θα γινει θα δημοσιεύσετε αυτο που σας εστίλα;
 38. 0
  0
  Το να τα πέρνεις δεν πειράζει; άλλά να σου λένε οτι το κάνεις και να το Σταμάτισεις πειράζει;
  • 0
   0
   [(αποκάλυψις Ιωάννου 22:16) …«Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελο μου να σας τα αναγγείλει ετούτα στις εκκλησίες. Εγώ είμαι από τη ρίζα και την γενιά του Δαβίδ, το άστρο το λαμπερό, το πρωινό (Εωσφόρος)]

   [(Ησαΐας 14:12) …Πως έπεσες από τον ουρανό Εωσφόρε (πρωινό άστρο), Υιέ της Αυγής, συντρίφτηκες στην γη, εσύ ο καταπατών τα έθνη… …Αυτοί που σε βλέπουν θα σε παρατηρούν, λέγοντας: Αυτός ήτανε ο άνθρωπος που έκανε την γη να τρέμει, που τάραξε τα βασίλεια.]

   ΣΚΕΨΗ ΛΙΓΟ ???
   μπα !
   οκ
   καληνυχτα
  • 0
   0
   Καλημέρα δεν αλλάζω γνώμή. Ο άτιμος του τίμιου ποτε δεν πειστεψε. Τελικά για ποσά λεφτά μιλάμε;
   • 0
    0
    χαχαχαχαχα
    ελειψη επιχειρηματων
    αλλοι το γυρισατε στη λασπολογια
    και αλλοι στις απειλες
    συνηθες φαινομενο και αυτο !
    αιντε , θα τα πουμε στην ΚΡΙΣΗ του οποιου θεου !
    μη τυχον και σκεφτειτε παντως μονοι σας !
    μη τυχον και βγειτε απο το μαντρι !
    αλλωστε εχετε και το πρωπατορικο αμαρτημα !!
    τοσο καλα σας πεισαν οτι ειστε αμαρτωλοι ΑΠΟ ΜΩΡΑ !!
    ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΒΡΙΣ
    ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΒΡΕΩΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΝΕΜΕΣΙΣ
    (απο το νεμω-κατανεμω , δεν ειναι κατι κακο )
    απλως οπως στρωνουμε κοιμομαστε !
    Ζ
    Δεν ξαναπανταω παρα μονο σε σοβαρη κουβεντα
  • 0
   0
   Και εδω ρε πονηρε και αθλιε οΧριστος αναφερεται στον εαυτο του αλλα εσυ τον συγχεεις με τον εωσφορο

   Τσου ρεεεεε πονηρε

   Ενας απ'τα ιδια
  • 0
   0
   Σιγα μην ξαναπαντησης. Όταν ενας ξάδερφός μου μπήκε σε σαΐτ μασώνικο σε δυο λεπτά τον είχαν πάρει στο τηλεφωνο βέβαια θα μου πεις που το βρήκαν το τηλεφωνο;και του είπαν βγες αλιώς πεθενεις την άλλη μέρα η εφορία πήγε στο μαγαζί του και του έβαλαν 5000 πρόστιμο. Ορθοδοξος και πάλι ορθοδοξος
  • 0
   0
   Ενα προς ενα ειχες απαντηση…και σωστα καταλαβα εξ'αρχης οτι δεν ξερεις τι διαβαζεις.

   Απομονωνεις στιχους και τους αντιλαμβανεσαι οπως σου καπνισει.

   Τσου ρεεεεε
   Πραγματι δεν αξιζει να συνεχισουμε.

   Ελπιζω να καθαρισει η διανοια σου

   Ενας απ'τα ιδια
  • 0
   0
   Αποκαλυψη Ιωαννου κβ'16
   "Εγω Ιησους επεμψα τον αγγελον μου μαρτυρησαιταυτα επι ταις εκκλησιαις,εγω ειμι η ριζα και το γενος Δαυιδ,ο αστηρ ο λαμπρος ο πρωινος"


   Που λοιπον βλεπεις ρε ΖΖΖΖ να αναφερεται στον εωσφορο???

   ΕΓΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΠΕΜΨΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΜΟΥ κλπ.δλδ εγω ο Ιησους εστειλα τον αγγελο μου να πει αυτα στις εκκλησιες κλπ

   παρακατω λεει
   Εγω ΕΙΜΙ η ριζα κλπ ο αστηρ ο λαμπρος ο πρωινος……το βλεπειε ρε στραβε???εγω ΕΙΜΙ….λεει εξυπνε

   Διαστρεβλωνοντας νομιζεις οτι θα παρασυρεις ψυχες στην αμαθεια σου

   Κριμα ρε ΖΖΖΖΖ νομιζα οτι ειχα καποιον σοβαρο απεναντι μου

   Ως εδω ελπιζω αρκει να μην παραποιεις και ερμηνευεις οπως θες τα πραγματα

   Διαβαζε παντα το πρωτοτυπο χωρις τις ερμηνειες δεν ξερω ποιας εκκλησιας την Καινη Διαθηκη εχεις….μηπως των Γιαχωβαδων???

   Ενας απ'τα ιδια….εγω το εχω κβ'16 στην δικη μας και εσυ γραφεις 22:16…..εχουμε σιγουρα την ιδια η εχεις καμμια αλλη

   Αντε γεια
   Ενας απ'τα ιδια
 39. 0
  0
  ΕΛΥΛΗΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΘΕΟΥ ,ΕΛΛΑΣ ΓΑΡ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΕΙ ,ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΦΥΤΟΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΜΑ ΘΕΙΟΝ ΗΚΡΙΒΩΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΟΝ ΑΠΟΤΙΚΤΟΥΣΑ ΟΙΚΕΙΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠΙΣΤΙΜΗ
  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ.ΚΕΦ,12
  • 0
   0
   ΔΕΝ υπαρχει αυτο που γραφεις !
   ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΟΤΕ δεν αναφεροταν σαν υιος του θεου αλλα σαν υιος του ΑΝΘΡΩΠΟΥ
   (βεβαια ανθρωπος ηταν και το παρατσουκκλι του πανθέρα ενος ντοπιου ανταρτη-κλεφτη)
   —————————–
   Ιω. 12,15
   μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

   Ιω. 12,15
   Μη φοβάσαι, Ιερουσαλήμ, κόρη της Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται ταπεινός, γλυκύς, γεμάτος αγάπην δια σε, καθισμένος επάνω εις πουλάρι όνου.
   ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ κορη της ΣΙΩΝ
   Ζ
 40. 0
  0
  Εγω ειμαι αυτος που εγραψε το αρθρο. Να πω δυο ακομα λογια σχετικα με τα σχολια που διαβασα. Η παλαια διαθηκη ειναι ως επι το πλειστον κειμενο αλληγορικο. Διαβαστε το βιβλιο ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ του Α. Δελημπαση για να δειτε με αλλη οπτικη το θεμα. Ορθοδοξια ειναι να ζουμε ολοι μεταξυ μας με αγαπη και μεσα στην αγαπη του Θεου. Ειναι τροπος ζωης και οχι θρησκεια. Οι εβραιοι δεν εχουν καμια σχεση με αυτο και το μονο που κανουν ειναι να προσπαθουν να μην ζουμε σε αυτο. Μελετηστε το βιντεο και θα κατανοησετε πολλα, θα σας λυθουν αποριες. Ευχαριστω. Socratesnios
  • 0
   0
   με συγχωρεις αλλα μολις με επιβεβαιωνεις οτι κανετε ο καθενας σας μια προσωπικη αιρεση και υπερασπιζετε ενα ΔΟΓΜΑ !!
   ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ !
   Ζ
   • 0
    0
    αυτο παλι απο που το συμπαιρανες?αυτο καταλαβες απο αυτο που ειπε?ο,τι να ναι ειστε λεμε!
    • 0
     0
     παλαια διαθηκη = αληγορικο
     ΑΥΘΕΡΑΙΤΟ
     οι εβραοι δεν εχουν σχεση
     ΜΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
     ——————————
     ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ
     ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί