20:27 - 08/09/2014

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ! Παράξενο κείμενο, το οποίο βρίσκεται καλά φυλασσόμενο στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, στο Άγιον Όρος

Από το 1053 μ.Χ. γνωστές οι μετά χίλια έτη εξελίξεις!!!Τι λέει το κείμενο που βρέθηκε στη Μεμβράνη…

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Στην «Ε.Ω.» της Πέμπτης 29 Μαΐου 2014 δημοσιεύτηκε κείμενο του πολύ αξιόλογου κ. Γεωργίου Αθ. Μακρή, υπό τον γενικό τίτλο «Ο εκ πενίας Βασιλιάς με μεγάλη αποστολή!!!». Στο εν λόγω άρθρο του ο συγγραφέας αναφέρεται σε μια υπερπολύτιμη μελέτη, από το έτος 1972, του αειμνήστου αντισυνταγματάρχη ε.α. Κωνσταντίνου Τσαταλού («Τα αναμενόμενα κοσμοϊστορικά γεγονότα», καθώς και σε κείμενο που είχε βρεθεί γραμμένο επί μεμβράνης το 1053 μ.Χ. και αναφερόταν στα δραματικά μελλοντικά γεγονότα…

Το παράξενο αυτό κείμενο, το οποίο βρίσκεται καλά φυλασσόμενο στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, στο Άγιον Όρος, αναφέρει επακριβώς τα εξής:

«α. Μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος.

β. Ήττα της Γερμανίας, καταστροφή Ρωσίας και Αυστρίας.

γ. Ήττα Άγαρ υπό Ελλήνων.

δ. Ενίσχυσις Άγαρ υπό Δυτικών λαών και ήττα των Ελλήνων υπό Άγαρ.

ε. Σφαγή ορθοδόξων λαών.

στ. Και μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών.

ζ. Εισβολή ξένων στρατευμάτων εξ Αδριατικού Πελάγους. Ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης, ο Άδης έτοιμος.

η. Προς στιγμήν Μέγας Άγαρ.

θ. Νέος Ευρωπαϊκός Πόλεμος.

ι. Ένωσις ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας.

ια. Ήττα Γάλλων υπό Γερμανών.

ιβ. Επανάστασις των Ινδιών και χωρισμός αυτών από της Αγγλίας.

ιγ. Αγγλία εις μόνους Σάξωνας.

ιδ. Νίκη Ορθοδόξων λαών. Ήττα Άγαρ και γενική σφαγή Άγαρ υπό Ορθοδόξων λαών.

ιε. Ανησυχία κόσμου.

ιστ. Γενική απελπισία επί της γης.

ιζ. Μάχη επτά κρατών εις Κωνσταντινούπολι. Τρία ημερονύκτια σφαγή. Νίκη ενός μεγαλυτέρου κράτους κατά εξ κρατών.

ιη. Συμμαχία εξ κρατών κατά του εβδόμου κράτους και τρία ημερονύκτια σφαγή.

ιθ. Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου του Θεού και παράδοσις πόλεως τοις Έλλησι.

κ. Υπόκυψις Λατίνων εις την αλάνθαστον πίστιν Ορθοδόξων.

κα. Εξωθήσεται Ορθόδοξος Πίστις από Ανατολών μέχρι Δυσμών.

κβ. Φόβος και τρόμος βαρβάρων υπ’ αυτής.

κγ. Πτώσις του Πάπα και ανακήρυξις ενός Πατριάρχου δι’ όλην την Ευρώπην.

κδ. Εν πέντε και πεντήκοντα έτη το τέλος των θλίψεων, την δε εβδόμην ουκ έστι ταλαίπωρος, ουκ έστιν εξόριστος, επανερχόμενος εις τας αγκάλας της μητρός αγαλλομένης.

Ούτως έσται και ούτω γένοιτο. Αμήν, Αμήν, Αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, πρώτος και Έσχατος. Τέλος μία ποίμνη και εις ποιμήν, ο δε ποιμήν έσται εκ της αληθούς Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό γένοιτο. Αμήν.

Δούλος Χριστού Αληθινού Θεού».

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ελληνικοί αριθμοί-γράμματα άνωθεν (α, β, γ κτλ.) δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο κείμενο της μεμβράνης, αλλά τους σημειώσαμε εμείς προς διευκόλυνση του αναγνώστη].

Κατά πολλούς (σύμφωνα με ερμηνείες ερευνητικών κύκλων του παρασκηνίου) τα ως άνω περιγραφόμενα δραματικά γεγονότα αφορούν… τον αιώνα μας! Δηλ. την εκατονταετία που ξεκίνησε το 1914, με τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, και φτάνει έως τις ημέρες μας.

Ας κάνουμε λοιπόν μία προσπάθεια να εξηγήσουμε τα όσα αναφέρονται στο μυστηριώδες κείμενο που βρέθηκε στη μεμβράνη αυτή…

1. «Μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος» είναι βεβαίως ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918)!

2. Στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο η Γερμανία ηττήθηκε όντως, ενώ καταστράφηκε και η Ρωσία (εφόσον το 1917 επικράτησε ο κομμουνισμός υπό τον Λένιν), καθώς και η Αυστρία (διαλύθηκε η αυτοκρατορία της)…

3. «Άγαρ», δηλ. Αγαρηνοί δεν είναι παρά οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι που πράγματι ηττήθηκαν από την Ελλάδα στον Βαλκανικό πόλεμο, 1912-1913! Η Ελλάδα διεύρυνε τα σύνορά της με την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη κτλ.

4. Πιο μετά όμως, στη Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922, οι Δυτικοί (Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι κτλ.) ενίσχυσαν με πολλούς και διάφορους τρόπους τους Τούρκους και έτσι έγινε η Μικρασιατική τραγωδία…

5. Σε αυτή την περίοδο πραγματοποιήθηκε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Μικρασίας και της Ανατολικής Θράκης από τις ορδές του Κεμάλ Ατατούρκ…

6. «Μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών» δεν είναι παρά η επικράτηση του κομμουνισμού στην Ρωσία, που οδήγησε στην κατάργηση του χριστιανισμού στη χώρα αυτή και στην κήρυξη της αθεΐας.

7. Η προσπάθεια των Ιταλών να εισβάλλουν στην Ελλάδα το 1940 «εξ Αδριατικού πελάγους», που όμως έστειλε στον «Άδη» τους στρατιώτες του Μουσολίνι με τη δεινή ήττα τους στα βουνά της Αλβανίας!

8. Η κεμαλική περίοδος, όπου ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ μπόρεσε και ανασυγκρότησε την Τουρκία, κάνοντας μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς.

9. «Νέος Ευρωπαϊκός Πόλεμος» είναι ασφαλώς ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος…

10. Ένωση Ορθόδοξων λαών με την Γερμανία είχαμε στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, διότι με τους Γερμανούς συμμάχησαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά στην αρχή του πολέμου και η ίδια η Ρωσία, με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ.

11. Όντως στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο οι Γάλλοι ηττήθηκαν κατά κράτος από την Γερμανία του Χίτλερ!…

12. Λίγο μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο η Αγγλία αναγκάστηκε να παραχωρήσει αυτοδιάθεση στην Ινδία κι έτσι η χώρα αυτή έγινε ανεξάρτητη.

13. Και πράγματι, αμέσως μετά τον πόλεμο αυτό η άλλοτε φοβερή βρετανική αυτοκρατορία, η πιο μεγάλη παγκόσμια δύναμη, έχασε σιγά-σιγά όλες τις αποικίες της…

Τα παραπάνω 13 σημεία έχουν ήδη εκπληρωθεί… Αναμένεται τώρα η εκπλήρωση και των υπολοίπων.

Κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι πλησιάζει!

Εμείς έχουμε γράψει και αναφερθεί και άλλες φορές στο ότι η Κωνσταντινούπολη προορίζεται από το ίδιο το θεϊκό σχέδιο για επίκεντρο του πλανήτη. Και στο κείμενο της μεμβράνης αναφέρεται πράγματι ότι θα είναι το σημείο, όπου θα λάβει χώρα ο πλέον αιματηρός πόλεμος όλων των εποχών! Ο Αρμαγεδδών; Ή ο «γενικός πόλεμος» του Πατροκοσμά;… Ίδωμεν!

ΠΗΓΗ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (102)

 1. 0
  0
  δεν ξερω ,ειμαι και αγραμματος
  αυτο που ξερω ειναι οτι παρηγγειλα ολοκληρη παλετα καινουργη φλατζες κ θα τα κονομησω χοντρα
  χι χι χι
  • 0
   0
   Πριν τους αλλαξεις φλαντζες στειλτους για ρεκτιφιε σε'μενα,να βγαλω κι εγω κανα φραγκο!!!
   Πλαναρισμα κεφαλης,τορνος ,φρεζα,αμμοβολες μεχρι και καλυμπραρισμα θα τους κανω!!!
   ΝΙΚΟΣ(επισημος επισκευαστης ιπταμενων δισκων)
  • 0
   0
   …φλατζες..

   Για καλύτερη στεγανοποίηση και πρόσφυση βάλτες με ν.

   … ….
 2. 0
  0
  Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος


  O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ 1983-2013
  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ == EDWARD JOSEPH SNOWDEN == 666


  Ο αναμενόμενος ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ για εμας τους Χριστιανούς Ορθόδοξους ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ……..
  ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ το 1983 ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ 2013 , θα γίνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ το 2014 οπότε και θα κυριαρχήσει για 3,5 έτη ,οπως μας λένε η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ και ολοι οι ΑΓΙΟΙ μας και στην συνέχεια το Πασχα του 2018 θα καταργηθεί απο τον ΚΥΡΙΟ μας στην ΔΕΥΤΕΡΗ του ΠΑΡΟΥΣΙΑ.
  Tον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει ο μεγάλος διωγμός ολων οσων πιστεύουν στον ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ μας, για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ αναλογιζόμενοι ολες μας τις αμαρτίες, να ΚΛΑΨΟΥΜΕ για αυτές να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ερχόμενοι κοντά στον ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ μας ώστε να είμαστε ΑΣΦΑΛΕΙΣ στις ερχόμενες δυσκολίες καθως θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να μας ΠΛΑΝΗΣΟΥΝ ότι ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ-SNOWDEN είναι o ΣΩΤΗΡΑΣ της ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ και θέλει το καλό μας.
  Να προσέξουμε γιατι θα αλλαχθεί το σύστημα συναλλαγών ,θα γίνει αχρήματο με χρήση καρτων αλλα θα το προχωρήσουν παραπέρα ώστε οι συναλλαγές να γίνονται ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ και τοτε θα μας πουν «για την ευκολία σας να σας βάλουμε ένα chip στο χερι/μετωπο, δεν είναι τίποτα ,μην ανησυχείτε».
  ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ & ΜΕΤΩΠΟ ότι και αν μας πουν, ότι και αν μας τάξουν , καθως υστερα δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας.
  Όταν ακούσουμε ότι ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ – SNOWDEN είναι έτοιμος να αναλάβει ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ και ότι θα στεφθεί στον ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ στην Ιερουσαλημ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ όπως ο ΘΕΟΣ μας φωτίσει, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ καθως είναι θέμα ζωης και θανάτου.
  Όταν θα μάθουμε ότι ξεκίνησε να χτίζεται ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ τοτε θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε προμήθεια τροφίμων ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε οποτε ο ΘΕΟΣ κρίνει στα ερχόμενα 3,5 χρόνια (τελη 2014 – 2018) οπου ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΦΗ για να αγοράσει κάποιος.

  ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ  Διαβάστε περισσότερα: http://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr
  • 0
   0
   Αμαν ρε πατερ και συ παλι τα ιδια! Οι περισσοτεροι ειμαστε αθεοι εδω δεν το χεις καταλαβει; χεσε μας με τον σνοουντεν και τις μαλακιες του μαξιμου!
   • 0
    0
    Οι αθεοι πρέπει να αναλαμβάνουν και τις ατομικές τους ευθύνες….Μά ουτε αυτό κάνουν είτε στις εύκολες η στις δύσκολές στιγμές.Η συνεχόμενη ανευθυνότητα αυτή κανονικά δέν τους δίνει το δικαίωμα να έχουν γνώμη.Το μισό της ζωής αν μιλάς αυθαίρετα…τι δινατότητες έχεις για το άλλο μισό;
    • 0
     0
     ΠΟΙΕΣ είναι οι ατομικές ευθύνες που εσύ Δουλοπρόβατο σκυφτό νομίζεις ότι είσαι σε θέση να διακρίνεις και να κρίνεις κιόλας αν εφαρμόζονται?? Και κυρίως ΤΙ σε ενδιαφέρει εσένα αν ο καθένας εφαρμόζει και αναλαμβάνει τις ατομικές του ευθύνες;
     • 0
      0
      Εκτός του ότι δέν αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου εισαι και κυκλοθυμικός με μεγάλη έλλειψη αυτοκυριαρχίας και…. που σημαίνει οτι σ χεδόν τα μουνιά σε έβαλαν στο τσεπάκι τους.Ξέρεις μικρέ οτι εισαι πλέον γυναίκα…άλλο αν το παίζεις αντρακι με ζαρτιερες.Μούλοι πολύ κυκλοφορούν μα ολοι δέν ειμαι θα σου πούν.Το ερώτημά σου αν και κούτο θα σου απαντήσω αν στην κοινωνία των μερμυγκιών πουν δε με νοιάζει τι κάνει ο τάδε μέρμυξ ο ΄ταδε πρώτον θα εξωστρακιστεί και θα χαθει και δεύτερον αν ειχαν όλα αυτή την στάση δέν θα υπήρχε η κοινωνία τους αφου θα πέθαιναν όλα.Γυναικωτέ μικουλη πως έφτασες σε αυτό το χάλι..χαλάλι χαλαλι αφου γαμάς γράφτα όλα τα άλλα ,δέν θα την χρειαστεί εκει που εισαι κανείς την γνώμη σου
    • 0
     0
     ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΤΡΑΓΙΚΑ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ, ΔΕΙΛΟΙ, ΥΠΟΥΛΟΙ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ.

     Μόνο εσείς στους αιώνες των αιώνων, οι μισοί κρυβόσαστε στα λαγούμια (τις εκκλησίες σας) να σώσετε τον κώλο σας ή είστε αυτοί που ρουφιανεύεται και διαπραγματεύεστε με τον εχθρό πάλι για να σώσετε τον κώλο σας αλλά και για να επωφεληθείτε γενικώς.

     Δυστυχώς για σένα η ιστορία είναι γραμμένη, η παγκόσμια ιστορία. Το ότι εσύ δεν την έχεις διαβάσει γιατί σοβαρά και "ιστορικά" κείμενα θεωρείς τις κωλοφυλλάδες του δόγματος σου είναι δικό σου πρόβλημα και μάλιστα πολύ μεγάλο
   • 0
    0
    και Άθρησκοι επίσης ΔΕΝ είναι το ίδιο…….
   • 0
    0
    Φυσικά και το έχει καταλάβει. Για αυτό το κάνει.
    Αυτοί νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσίες στον Αφέντη τους (οι Δούλοι) όταν χώνονται σαν τσουτσούνες παντού και κάνουν κατήχηση και προσυλητισμό…..
    Αν εμείς τους βρίζουμε κιόλας ακόμα καλύτερα…..είναι πιο κοντά στον ….. παράδεισο γιατί "πάλεψαν" για τον Αφέντη ανάμεσα στους …. "άπιστους"….
    Αν τους δείρουμε κιόλας έχουν σίγουρο τον τίτλο του ….. οσιομάρτυρα!!!
    Αν τον σκοτώσεις την έβαψες!!! θα τον τρως στη μάπα κάθε χρόνο και θα τον γιορτάζεις κιόλας……

    Για αυτό μην ξανασχοληθείς….. αν τους γράψουμε όλοι και δεν τους απαντάει κανείς και δε τους δίνει κανείς σημασία να δεις που θα εξαφανιστούν από δω μέσα σιγά σιγά……
    • 0
     0
     ατσιδα εισαι βρε πως τα καταλαβες ολα αυτα?
     ελα μη μας το κανεις αυτοοοοο ασχολησου μαζι μας βασανισε μας……
  • 0
   0
   11:53 ολες οι εργασιες ρεκτιφιε που θα χρειαστεις και καλυμπρας δωρεαν απο μενα!!!Ελπιζω το παιδι με τις φλαντζες να σου κανει δωρο ενα σετ.
   ΝΙΚΟΣ
  • 0
   0
   Εαν εσυ περιμενεις να δεις τον αντιχριστο στην μορφη ΕΝΟΣ και μονο ανθρωπου,η αποψη μου ειναι πως,πλανασαι περα ως περα….
  • 0
   0
   Χριστιανικές σέκτες υπάρχουν όσες και του διαόλου τα ποδάρια.
   Κανένας προφήτης της ορθόδοξης Εκκλησίας δεν έχει μιλήσει ούτε για το όνομα του Αντιχρίστου ούτε για χρονολογίες.
   Το μόνο που καταφέρνεις είναι να παραπλανάς ακόμη περισσότερο τους ήδη πλανεμένους, στην περίπτωση που και εσύ δεν είσαι ένας από αυτούς…
   • 0
    0
    Ο μοναδικος κατα βάθος σκοπός του ανθρώπου είναι να μειώνει εως εξολοθρεύσεως τον κακό του εαυτό…Αν δέν το κάνεις θα δείς μιά μέρα το αποκορύφωμα του κακού….ο αντίχριστος πότε θα κάθεται στο θρόνο και πτε θα τον παιρνει και απ τ΄αυτια στα ενότερα με τους γκόμενους του.Οπως και ανκαταλαβαίνεις μιά βιτρίνα θα ειναι λόγω ανικανότητας….γι'αυτο δέν αναφέρθηκε,αναφέρθηκε όμως κατι πολύ χειρότερο.Με πιάνεις μπουλη;
    • 0
     0
     Ο Θεός έφτιαξε το σύμπαν καλόν λίαν. Επομένως δεν υπάρχει κακός εαυτός αλλά κακές πράξεις. Τις δυαλιστικές δοξασίες να πας να τις πουλήσεις εκεί που πιάνουν τόπο.
     Κατάλαβες Μπούλα?
     • Κατσικοπόδαρος 9 Σεπτεμβρίου 2014 @ 17:07
      0
      0
      Αλλο πάλι και τουτο…..δέν υπάρχει κακός εαυτός;;;;; χα χα χα..τι λεει το άτομο; καλή τύχη παιδί να εχεις
     • 0
      0
      Τι κουλο κι αυτο υπάρχουν κακές πράξεις δεν υπάρχει κακός εαυτός καλα εσύ σήμερα γεννηθηκες καλον λιαν
     • 0
      0
      Εφόσον πλασάρεσαι ως ''χριστιανός ορθόδοξος'' θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι η οντολογική υπόσταση του ανθρώπου είναι πλασμένη από αγαθό Θεό και άρα καλή λίαν.
      Οι κακές επιλογές του ανθρώπου δεν σημαίνει ότι ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ την οντολογική του υπόσταση σε έναν ''κακό εαυτό'' αλλά ότι ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ το πρόσωπό του, ως δημιούργημα και εικόνα του Θεού.

      Δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου που κάνει κακές επιλογές, ούτε φυσικά η οντολογία του είναι μια δυαλιστική μίξη από αντίθετες ποιότητες.

      Εσύ δε, που γεννήθηκες προχθές, ρίξε μια ματιά στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα κι όταν καταλάβεις τι σημαίνει το ''ουδείς εκών κακός'' τα ξαναλέμε
     • 0
      0
      Το θεωριτικό πεδίο ειναι μόνο για ανάγνωση οπου θα κατατοπίσει το δείγμα που θα τολμήσει να ζήσει στην πράξη.Ειναι ολοφάνερο πως φοβήθηκες να ζήσεις διαβάζοντας πιθανον και πουστροκαβαφη όπως κάνει κάθε μελετηρός νεανίας .Ναι μεν λένε ο Πλάτων τούτο αλλά και ο Ομηρος λέει άλλα….εξάλου το κακό εκείνη την εποχή δέν ήταν τόσο απλωμένο…..Ηταν μα τα δεδομένα του έχουν καταστραφή διότι αλλάζουν τον άνθρωπο αν τα δεί.Απέκτησε καναδύο εμπειρίες και μετά τα ξαναλέμε….Α δέν ξέρεις πως θα το κάνεις,το κακό,να ξεπεταχτεί απο έναν άλλο άνθρωπο ετσι ώστεα να ψυλιαστείς για αρχή πως κάτι συμβαίνει σάυτόν τον κόσμο τον περίεργο.Μετά όλα παίρνουν τον δρόμο τους και σου επιτεθει ακόμη και η μάν α σου.Θές να ζήσεις; η να ονειρεύεσαι ελευθερίες.
     • 0
      0
      To κόλλημα αλλά ακι η προκατάλειψη σου με το σε εισαγωγικά ''χριστιανός ορθόδοξος'' εχει χαβαλέ διότι προσωπικά μπουλη δέν ''πλασάρωμαι''ούτε δηλωσα κατι.Αν παρατηρησεις αφαιρώντας βέβαια την εμπάθεια που έχεις λές μέσα στο γραπτό σου για τους σκοπούς του κακού…αλλά επειδή σε έχει δεμένο δέν καταλαβαίνεις αυτά που λές.Καλή τύχη μικρε προπρομηθεα κράτα γερά τον άλυσο…και μιά συμβου λή ζησε τη λεπτομερεια το απειρο ειναι απλο μα και πολυπλοκο σε υπάρξεις
     • 0
      0
      ΤΡι ειναι αυτο που κρατά τους ανθρώπους τυφλούς κουφους και οπαδούς .Με μονη περιουσία τα δεσμα που θα τον τραβήξουν;
     • 0
      0
      Τα μμε οδήγησαν κόσμο σε αυτοκτονία και ασταμάτητα σε απόγνωση.Αλλάζει η δέν αλλάζει η φύση του ανθρώπου;
     • 0
      0
      αΠαντα κάτι θα σου ξεφεύγει ,μα κοίτα να μην ειναι πολυ αυτο.Λυπάμε μικρέ που δέν γίνεται να κουβεντιάσουμε διότι ειμαι αδαης και βοσκο.
     • 0
      0
      Τι άλλο να σου πω μπου λη…Γιατι διαβάζεις Πλάτωνα και χρησιμοποιείς τις εκφράσεις του όπως ΄δεν θα χρησιμοποιούσε ο ίδιος;Αλλο οι φράσεις άλλο το συνολικο νόημα.Ξεκίνα να κατανοήσει ς εφ ολου του περιεχομένου τα τρια γουρουνακια και ο ληκος και πές μετ α κριφτουλη
     • 0
      0
      Ζουμε ενα απο τα χειρότερα προστάδια του κακου το εκτ ο το υπνηλιο ….βλέπει ο ανθρωπος τι γίνεται(βλέπει;)και ουσιαστικά κουτσομπολεύει με διάφορες ανούσιες θεωρίες καταστρέφοντας κάθε νόημα μενοντας παγερα αδιάφορος και πορωμένος.Το στάδιο τούτο το κακό εξισώνεται με το καλό λέγοντας στον άνθρωπο πως ειναι το ίδιο και το αυτο πυθωντας τον πως έχει δικαίωμα ύπαρξης.Στο στάδιο με μεσω στένωσης οικο νομικης δυσπραγιας αντιμετωπίζει; πληθος νόμων οικο που ουσιαστικα βγηκαν γι α να καλειψουν κάθε διαφθορά και παρανομία…. ο άνθρωπος ειναι τόσο αποροφημένος απο αυτό το σοου που δέν βλέπει τη διαφορα μεταξυ του καλου απο το κακό πιστεύωντας και δηλώνωντας πως ειναι τι ιδιο …εναπωθέτοντας τις ελπίδες του στην δικαιωσύνη και στα νομικά προσωπα…τι;ΖΖουμε ανεπανάλυπτες στιγμές και μακάρι το τσικαμπούμ κι ολα γυρίζουν στο κεφάλι μου να φύγει και ο καθενας να δεί καθαρα…να οπως τοτε…στο ραγησμα
     • 0
      0
      Κάποιος που δεν ξέρει ούτε να γράφει ελληνικά και αγνοεί τόσο την έννοια του σημαίνοντος όσο και τη νοηματοδότηση του σημαινομένου, προδίδει τη δική του θεωρητική και πρακτική γνώση.

      Σου είπα να δεις τη φράση αυτή μέσα στο έργο του Πλάτωνα και όχι απομονωμένη.
      Μόνο από αυτό να καταλάβεις ότι δεν κατάλαβες γρι απ' όσα γράφω…

      Με τόσες ασυναρτησίες που λες, κράζει η ανικανότητά σου να διαβάσεις όχι ''πουστροκαβάφη'' βούρλο αλλά ούτε μια φράση απ' τον Πλάτωνα, που μου θες και ολόκληρο το έργο.
     • 0
      0
      Καλά τεκ νον κοιμήσου αλλοι θα το κάνουν παλι ως πότε όμως.Δεν ξαναγυρνώ να δώ διότι μόνο το κακό γυρνα και σε τραβά χωρίς καμμία προσπάθεια.
     • 0
      0
      ΜΠΑΣΤΑΡΔΕΜΕΝΕ
     • 0
      0
      Σου σι στηνω τα τρία γουρουνάκια ανεπιφυλακτα στα μέτρα σου παλι.Αστον Πλάτωνα Δεν ειναι για τα μούτρα σου τον μαγάριζεις
 3. 0
  0
  Αντε παλι με τις ιδιες μακακιες, για ονομα της μιριαμ της εβραιας, ε της παναγκιας ηθελα να πω.

  Θωμας
  • 0
   0
   Μία μέρα θα σου τα πάρουν όλα….Πρέπει να βρείς ένα και μοναδικό τρόπο να τα πάρεις πίσω
   • 0
    0
    Του τα πήραν ήδη αλλά θεωρεί ότι έχει περισσότερα από ότι έχει στην πραγματικότητα. Δεν αναφέρομαι μόνο στα υλικά αγαθά που στους περισσότερους από εμάς έχουν λιγοστέψει και θα γίνουν ακόμη λιγότερα.
    • 0
     0
     Ότι και να του πήραν το βέβαιο είναι ότι τον εγκέφαλο του τον έχει ακόμα μέσα στο κρανίο και μπορεί ακόμα να ….. σκέφτεται.

     Εσένα οι Εβραίοι θα σου δώσουν ποτέ πίσω τον εγκέφαλο που σου πήρανε από κλούβιο σου κεφάλι; ποιά είναι η συμφωνία σας;
     Αν τώρα νιώθεις το κεφάλι σου γεμάτο είναι επειδή σου αφήσανε μέσα τον εγκέφαλο αλλά είναι σε αχρηστία γιατί σου κάνανε λοβοτομή.
 4. 0
  0
  Αηηιιιντεεεεεε .ψωριαστηκατε παλι!
  χαλαλι σας τα σχολια .
  ξυπνηστε με μολις μας δωσουν την Κωνσταντινουπολι!
  θα κανω αγωνα να ονομασθει Αλεξανδρουπολι Αλεξανδρου του Μεγα.
  ο Αντωνακης παει να γραψει Ιστορια με την Αμφιπολι!
  αυτο δεν το γραψαν οι γραφες ομως….
  λοιπον συναντηση στον Βοσπωρο κοπελια!
  • 0
   0
   Εθνικε,εύγε!
  • 0
   0
   Δεν το γράψαν οι "γραφές" αυτό????
   Θα με τρελάνεις τώρα μεγάλε……………
   Ούτε οι προ-φυτείες το γράφουνε????

   Δεν μπορεί ….. για ψάξε, και αν δε βρεις καμία πέστο μας να σου φυτέψουμε εμείς μια ….. προ-φυτεία
 5. 0
  0
  14. Ναι στο δημοψηφισμα ανεξαρτησια Σκωτιας και Αγγλια στους Σαξωνες…σε ενα δεκαημερο
  Κ.Ε.
 6. 0
  0
  Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω την 24η ρήση:

  "Εν πέντε και πεντήκοντα έτη το τέλος των θλίψεων, την δε εβδόμην ουκ έστι ταλαίπωρος, ουκ έστιν εξόριστος, επανερχόμενος εις τας αγκάλας της μητρός αγαλλομένης."

  Μπορεί μήπως κανείς σας να μου την εξηγήσει;
  • 0
   0
   Εν 5 (αιωνες) και πεντηκοντα ετη δηλαδη 550
   1453+550=2003
   Απο το 2003-2013 ειναι η ΕΚΤΗ (δεκαετια)
   Η δε ΕΒΔΟΜΗ ειναι η αμεσως επομενη δηλαδη 2013-2023. Υποτιθεται πως ειναι η δεκαετια στην οποια θα γινουν αυτα που αναφερει.
   Σημιολογικα τωρα 29 Μαιου 2013 (μολις ξεκινησε δηλαδη η ΕΒΔΟΜΗ) ξεσπασαν τα επεισοδια στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.
  • 0
   0
   Αυτο το ειχε πει ο πατριάρχης όταν τον ρώτησε ο μωαμεθ όταν είχε την Κωνσταντινούπολη ,ποσά χρονιά θα την κρατήσουμε οι τούρκοι ; έγίνε η ερώτησή τον έβδομο χρονο κατοχής. Και του απάντησε 555 χρονια, δηλαδή 1453 + 7+555
   =2015
   • 0
    0
    έλα ρεεεεε!!!!!
    ήσουν και εσύ στο σουαρέ αυτό που οργανώθηκε ή στα είπανε αυτοί που ακούγανε από τα διπλανά τραπέζια?
  • 0
   0
   H θέση η δικια σας ποιά ειναι σε αυτόν τον κόσμο….Ως εκ τουτου ορισμένοι δέν δίνατε να γνωρίζουν και άλλοι να ξέρουν διότι μόνο κακό κάνουν στους εαυτούς και στους γυρω.Εσυ μάθε τούτο 5+7 .Πόια τα πέντε στάδια πτώσης του ανθρώπου και τι αν προστεθει ακόμα 1
 7. 0
  0
  Αντε παλι με τις ιδιες μακακιες, για ονομα της μιριαμ της εβραιας, ε της παναγκιας ηθελα να πω…ΚΙ ΟΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ…ΕΓΩ ΛΕΩ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΩΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑ ΘΕΟ …ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ,ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΜΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΛΗΝ ΕΜΑΣ …ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ…ΠΟΙΟΣ ΕΣΤΙ ΘΕΟΣ? ΚΡΙΜΑ…ΔΑΡΒΙΝΟΜΑΙΜΟΥΔΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ…ΣΕ ΝΕΦΕΛΙΜ…ΕΛΟΧΙΜ ΚΑΙ ΟΥΦΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ…ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ…ΟΤΙ ΣΚΕΦΤΕΙ ΤΟΥ ΛΟΛΟΣΤΕΦΑΝΗ…ΑΡΕ ΨΩΡΟΚΟΣΤΑΙΝΑ ΚΑΥΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΒΑΜΕΝΗ._
  • 0
   0
   Επειδή είσαι αδιάβαστος -φυσικά- μάθε τουλάχιστον αυτό για να μη γίνεσε και ρεζίλι:

   Ο Θεός (ο ένας, αυτός που δίνει ΖΩΗ), κατά την αρχαιότητα σε όλους τους πολιτισμούς του Κόσμου, έως και την εποχή του πορνοδιαστροφικού αιμομίκτη Κωνσταντίνου

   ήταν (και είναι) ο ΗΛΙΟΣ (Φοίβος Απόλλων για τους Έλληνες, Ρα για τους Αιγύπτιους, κ.ο.κ.)

   Ο Δίας προηγήθηκε και προετοίμασε το έδαφος για τη γέννησή του….. (μετά την Κρόνια εποχή)

   Μετά τη γέννησή του, όλοι και όλα πάνω στον πλανήτη (και οι κάτοικοι του Ολύμπου που κάποιοι ονομάζουν Θεούς), στο Σύμπαν, στο Γαλαξιακό μας σύστημα ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ από αυτόν.

   Απλό? Κατανοητό? νομίζω πως ναι…….

   αρκεί να κλειστείς για πάντα σε ένα απόλυτο σκοτάδι και να μην ξαναδείς/ξαναβγείς στον ΗΛΙΟ για να καταλάβεις -επιτέλους- ποιός είναι ο Θεός………(εκεί που θα κλειστείς κάνε καμιά προσευχή στον Εβραίο Θεό σου για να κάνεις το πείραμα και να δούμε αν θα σε σώσει …….)
   • 0
    0
    Κουτσοπόδαρε πάλι λειψανδρία έχεις και το λειψό σου το κεφάλι κρύβει οτι ούτε και ο δία θα σε σώσει με αυτά τα βλαμμένα επιχειρήματα.Τρελέ αλήθεια σκέφτηκες ποτέ οτι δέν βγάζεις χρήματα με αυτήν την προπαγάνδα που κάνεις
   • 0
    0
    Ο Δίας, ο ομοφυλόφιλος παιδεραστής του Γανυμήδη, ο αιμομίκτης με την αδερφή του Ήρα, την κόρη του Περσεφόνη, που βασάνισε τον προμηθευτή της φωτιάς στους ανθρώπους, που πολέμησε υπέρ των Τρώων και κατά των Ελλήνων.
    Αλίμονό μας άμα όλα ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ από την άσπιλη κι αμόλυντη αυτή θεότητα!
    Γι' αυτό σου λέω, σημασία δεν έχει πόσο έχεις διαβάσει αλλά τι.
    • 0
     0
     Γι' αυτό σου λέω, σημασία δεν έχει πόσο έχεις διαβάσει αλλά τι.
    • 0
     0
     Ρε, λες να ζήλεψε αυτόν ο Αβρααμ;;

     … ….
     • 0
      0
      ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος, άρα και επιρρεπής σε αδυναμίες- όχι σε ανωμαλίες όπως υπονοεί το κενό χιούμορ σου
      επίσης είναι ιστορική προσωπικότητα που έζησε αιώνες ΠΡΙΝ κατασκευαστεί ο μέγιστος των αρχαίων ελληνικών θεοτήτων που συγκεντρώνει όλες τις ανθρώπινες ανωμαλίες πάνω του.

      ε, καμιά φορά χρειάζεται και κάμποση παραπάνω μελέτη
     • 0
      0
      ΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΡΕ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΗ ..Ο ΑΒΡΑΑΑΑΜ ΜΜ .ΥΠΗΡΞΕ πριν!!!! ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ;;;; ΕΧΕΤΕ ΠΑΘΕΙ ΔΙΑΡΟΙΑ ΠΛΕΟΝ ….
     • 0
      0
      στην καλύτερη περίπτωση ο φοινικικός Δίας θα μπορούσε να ήταν σύγχρονος του Αβρααμ του 20ου αι. πΧτότε που εμφανίστηκαν κ οι Φοίνικες δλδ
      Αν εσύ γουστάρεις τον κρητικό Δία αρχαιότερο κι απο τον φοινικικό καμία αντίρρηση, ο καθένας ας κανει ο,τι θελει στο κρεβατι του
      εμένα πάντως όταν με πιάνει διάρροια μό' ρχεται με δύο ρ.
 8. 0
  0

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ …ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ !!
  ΟΙ …ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ " ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΡΑΣΙΝ " ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΘΕΝ "ΠΡΟΦΗΤΕΣ" ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ.

  ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Η " ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ". ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΕΓΑΛΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ. ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΕ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΟΦΗΣ….

  ΚΑΙ ΣΤΟ ..ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΥΧΝΑΖΟΥΝ ΥΠΟΠΤΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΛΙΤ, ΟΠΩΣ Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΣ!!! ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΕΚΕΙ ? ΣΥΧΝΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ, ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΛΙΤ, ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΜΕ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ ΩΣ ….ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ !

  ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΙΝΗΣΙΑ !!! ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΣΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!

  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΙΔΑΓΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΗ ΚΡΙΣΗ:

  ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΑ- ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΕΚΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ " ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ".

  ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΕΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΙΔΕΙΑ ! ΟΥΔΕΠΟΤΕ Ο ΚΑΘΕ Γ Α Π ΚΑΙ Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΕΞΟΥΣΙΑ !! ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΜΑΣ !!
  ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΆΙΔΕΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΤΙΠΟΤΑ – ΤΙΠΟΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ !! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ !

  ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ- ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ !

  ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΥΒΡΙΔΙΑΚΟΣ ΚΛΩΝΟΣ, ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ! ΟΧΙ ΠΟΤΕ !!
  ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΡΟΥΦΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ !!

  ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΗΣΑΙΣ, ΑΣ …ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ !! ΕΙΧΑΜΕ ΜΙΑ ΣΚΑΣΙΛΑ ……..
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  • 0
   0
   Η αποκαλυψη ειναι κλειδωμενος λογος και δεν απευθυνεται σε ελληνες

   Δεν εχει σχεση με το συμφωνω η διαφωνω εχει σχεση με το τι ειναι αληθεια

   φοβιζει η αποκαλυψη γιατι δεν ειναι κατανοητη…..

   και αεροπλανο αν εβλεπες προτη φορα θα τρομαζες….για να μπορεσεις να το απογειωσεις ουτε λογος…

   ποιος ειναι ο εβραιος θεος που μησει τους ελληνες δεν καταλαβαινω;;

   και το αγιο ορος πιανου θεου αγιοτητα εχει
   αλλουνου θεου;;

   ασε να ορκιζει τους ελληνες ο οδυσσεα

   δεν προστατεψαν την ελλαδα κορυφαιοι φιλοσοφοι και θυσιασαν τα μεγιστα ιδανικα για το θεικο σχεδιο και θα το κανουμε εμεις που μπροστα στη γνωση τους δεν ξερουμε ποσο κανει ενα και ενα;;

   γιατι και σε τι θα ορκιστεις αφου δεν πιστευεις;;

   Οι παπαδοραβινοι ειναι δουλοι αθλιοι απαρετητοι ομως για το σχεδιο

   επανασταση;;τι αυτες με τα οπλα και τους σκοτομους που φτωχοι σκοτωνουν φτωχους και πανυγηριζουν μετα γιατι εκαναν μια τρυπα στο νερο;;

   Λες να φορολογισουμε εβραιους τραπεζες κτλ….

   διλαδη να γινουμε εμεις σαν αυτους;;ποιο το οφελος;;

   Αν δεν θες να ανοικεις στους μαζανθρωπους να. τηρεις τα δελφικα παραγγελματα οι τις δεκα εντολες τα ιδια αποτελεσματα εχουν….

   και να ζεις τιμωντας τα ανθρωπινα ιδανικα….να ζεις σαν θεα αγαπωντας τα παντα γυρω σου χωρις να σου λειπει τιποτα απο οσα χρειαζεσαι…
   • 0
    0
    Εσύ να ορκίζεσε στο Μπαρμπα Μπεν….. άσε μας ρε φίλε ας πούμε….

    ο ένας νομίζει ότι ο θεός είναι ένα γκομενάκι ξανθό με γαλανά μάτια και κορμί γεμάτο μυς (εικονίσματα ιησού και καλά…..)

    ο άλλος νομίζει ότι είναι ένας γεράκος χαμογελαστός με γένια, όχι παιδιά αυτός είναι ο Άγιος Βασίλης έχουμε πει, μην τα μπερδεύετε… !!

    κι ο άλλος ο από πάνω μου που του απαντάω ψάχνει να βρει για ποιόν Εβραίο του λέμε……
    και υποστηρίζει κιόλας ότι όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι πάθανε παραλλήρημα από τη χαρά τους για τη νέα θρησκεία και μάλιστα την υποστήριξαν θυσιαζόμενοι στο …… "θεϊκό σχέδιο" …. ΠΟΙΑΝΟΥ ήταν το σχέδιο?
    Ποιός είχε την ιδέα να ΚΑΤΑΣΦΑΓΙΑΣΤΟΥΝ οι Έλληνες φιλόσοφοι που ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ??

    • 0
     0
     Ο Πρωταγόρας διώχθηκε απ' την Αθήνα και τα βιβλία του κάηκαν. Ο Αναξαγόρας φυλακίστηκε για ασέβεια και κατόπιν σε εξορία-άλλοι λένε ότι θανατώθηκε. Ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε για ασέβεια, και διέφυγε από την Αθήνα. Τον Ηράκλειτο τον δίωξαν και τον έδωσαν στα σκυλιά να τον φάνε. Ο Πυθαγόρας δικάστηκε για αθεϊα, η σχολή του και οι πυθαγόρειοι αφέθηκαν στην πυρά…και ας μην ξεχάσουμε την γνωστή σε όλους δίκη του Σωκράτη και το κώνειο της δημοκρατίας των σοφών Αθηναίων κατόχων της αλήθειας.
     Ας αναρωτηθούμε για ακόμα μία φορά λοιπόν: Ποιός είχε την ιδέα να ΚΑΤΑΣΦΑΓΙΑΣΤΟΥΝ οι Έλληνες φιλόσοφοι που ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ??
  • 0
   0
   ένας ανύπαρκτος θεός με εθνικότητα που μισεί, οι εβραίοι που για κάποιο λόγο δε δέχτηκαν ποτέ αυτόν τον ανύπαρκτο ομοεθνή τους θεό και η επανάσταση το μεγαλύτερο υποκινούμενο ιστορικό ψέμα
   σαν κάτι να λείπει…μήπως η παιδεία, η γλώσσα, η ιστορία?
  • 0
   0
   ΟΠΟΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΕΒΡΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΜΟΥ…ΕΙΤΑ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ …ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ…ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ
   • 0
    0
    ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΜΟΥ που επινοησε τον ιουδαιοχριστιανισμο…
   • 0
    0
    αρα φαντασου με ποσους τετοιους εχουμε να κανουμε εδω μεσα αν κρινεις απο τα σχολια..
   • 0
    0
    Γιατί ρε Γιάννη επιτίθεσαι;;(αν σε ενοχλεί το ρε αγνοησέ το)
    Ποιά είναι τα ιερά βιβλία της πίστης μας;
    Η παλαιά διαθήκη που μεταφέρει ιουδαϊκό πολιτισμό και παραδόσεις τι θέση έχει στην Αγία Γραφή;Δεν υπήρχε ελληνικός πολιτισμός και υιοθετήσαμε τον ιουδαϊκό;
    Δεν μίλησαν οι Ελληνες φιλόσοφοι για ηθική κι εντυπωσιαστήκαμε με τις 10 εντολές;;
    Θα συμφωνήσω πως ο Χριστός δεν ήταν Εβραίος όλη όμως η υπόλοιπη κατασκευή είναι ένα κακέκτυπο του Ελληνισμού μέσα από ιουδαϊκά μάτια.

    … ….

    Υ.Γ. Τί γιόρταζαν οι Ελληνες κατά τα ηλιοστάσια;;
 9. 0
  0
  1:13 καταλαβες ολα τα υπολοιπα και δεν καταλαβες μονο το τελευταιο;;;

  Υπογραφει τα παραπανω ενας και λεει ο δουλος του θεου….

  ενας παππας στα σχολια μας εχει πριξει με τον πανηλιθιο τον σνοουντεν….

  ενας αλλος παρακατω δεν γνωριζει και δεν εχει αντιλυφθει οτι ο Κυριος Ιησους Χριστος ειναι ο Θεος που ενσαρκωθηκε για την σωτηρια μας….

  αποψη μου ειναι οτι αν γεννηθικε καποιος το 1983 αυτος εινααι ελληνας στο γεννος ειναι γεννημενος στη βορεια ελλαδα….και μονο ο αντιχρηστος δεν ειναι…..

  αλλα αυτο ειναι αποψη μου….

  εν ειδα οτι ουδεν ειδα…..

  διοτι σε αλλη περιπτωση αν ελεγα οτι βλεπω αφου δεν βλεπω η αμαρτια βαση του λογου παραμενει….
  • 0
   0
   αν περιμένετε από τη γενιά της δεκαετίας του 80….. σωθήκατε! προφανώς δεν κυκλοφορείτε έξω και δεν έχετε επαφή με την κοινωνία……..

   μόνο στους γεννημένους από το 2004- 2005 και μετά να ελπίζετε! Μόνο
 10. 0
  0
  εγω δεν ξέρω ημερομηνίες.αλλα οταν τα δούμε να γίνωντε τότε θα δούμε που θα πάμε για παρηγορια…ααα? Ξέχασα που θα πάμε στην ισχηρή προσοπικότιτά μας!!…
 11. 0
  0
  Μην μπερδεύεστε, ο Γενικός Πολεμος είναι ο 3ος ΠΠ και ο Αρμαγεδδών είναι ο πόλεμος του Πολέμαρχου που θα κάνει εναντίον του Αντιχρίστου και των Νεφελίμ. (των ρυπαρών γενών)
 12. 0
  0
  Πιστεύω εις ένα θεό αυτοδημιουργητο που μια μέρα βαρέθηκε να ειναι μόνος κ έφτιαξε την πλάση…
  Πως ο κόσμος πιστεύει τέτοιες μαλακιες δεν θα μπορέσω ποτε να το καταλάβω αλλα κ απο την άλλη ο καθένας μας κάνει οτι μπορεί κ όσο του κόβει.
  Αμήν
  • 0
   0
   πες μας τη δικη σου θεωρια που σου κοβει.
  • 0
   0
   Ακη βουπ πές μας εσύ που σου κόβει την εκδοχή η τη γνώμη σου για το πως έγινε η πλάση.
  • 0
   0
   Χρονια έρευνας κριτικής ακεψης κ μελέτης δεν λέγονται σε δυο παραγράφους ούτε σε ένα μη ανοιχτό μυαλο.
   Όσο μπορεί ο καθένας κάνει φιλαράκι κ οτι γουστάρει πιστεύει… Εγώ ξύπνησα κ η ψυχή μου ειναι ελεύθερη… Η δική σου όμως περιορίζεται σε παραμέτρους καθορισμένες απο μια θρησκεία βαμμένη στο αίμα κ στο ψέμα. Καλή σωτηρία κ cu in hell
   • 0
    0
    Οτι πεις τσίφ….
   • 0
    0
    Πάντως ακη πρέπει να έχει η πλάση σχέση με τη λάση ναι ντε τη σκυλιτσα.Σταμπιλάρησε κάπου γιατι τη μία δηλώνεις αθεος αφου προσβάλεις και την άλλη λές οτι εισαι ελεύθερος πράγμα που δέν έχει πετύχει κανείς; το ακεψη τι ειναι ; ετσι ονομάζεις την σκέψη σου που φυσικά την τοποθετείς σε πολύ μεγάλο υψος αφήνωντας την πλέμπα να κοιτά τα ψύγματα χρυσου που αφήνεις στο περασμά σου….Μ αρέσει η σταθερότητα σου πάντως και ειδικά η υπεροπτική γρ αφή σου
   • 0
    0
    Το cu in hell η ψθ ιν ηελλ ;;;με το κάφκαλο τίγκα στην φούντα δέν νομίζω φιλαράκο να ξέρεις ούτε μία λέξη
   • 0
    0
    Πιστεύω βουπ πως είσαι ο νταστεν…εσυ τι λές γιαυτρο;
   • 0
    0
    Ελα βακη πέστο πως κάνεις και αστρικά ταξίδια
   • 0
    0
    έλα ρε ξύπνιε, χαλάρωσε λιγάκι, άραξε γιατί είσαι σε υπερένταση
 13. 0
  0
  Αν δεν γινει η περιβοητη αποκαλυψη θα γινει εδω το ελα να δεις
 14. 0
  0

  παμε απο την αρχη παλι
  ξεχασανε τις ιδιοτητες τους ορισμενοι
  ας τους θυμισουμε λοιπον και ας τους αναζητησουμε

  παπαδαρια…θεουσες…καντηλαναυτες…κωδωνοκρουστες…καλογεροι…γερονταδες…και λοιποι σιτιζομενοι απο τον ιερον δισκον…και στοκκοι του κατηχητικου

  ΣΑΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ με τις προφΥτειες και τις προΟρισεις και τα λογια των λιβανιστηριων σας…

  Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΞΕ κανοντας τα κβαντικο αλμα στον χωροχρονο ωστε να σας αφησει πισω στην Νεμεση της Ιστοριας

  Προκληση η επιθετικοτητα των δικων σας δημιουργηματων που ονομαζονται Τζιχαντηστες/Ισλαμιστες γιαυτο πριν σας κοψουν τα κεφαλια βρεστε τροπο να αντιμετωπισετε αυτο που ερχεται και το ονομαζετε ως θεια δικη

  Οπως κοβατε και εσεις κεφαλια των ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ και των ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ τον αιωνα του μεσανατολιτικου παραμυθιου του Σαουλ/Παυλου για να εδραιωσετε την παρουσια σας τα ιδια θα παθετε απο τα δημιουργηματα σας

  Οι προφΥτειες σας και η λιβανιστες πατατες σας …των γερονταδων …των καλογερων…των …των…δεν εχουν καμμια επιρροη πανω στο ενεργοποιημενο πλεον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ των ΕΛΛΗΝΩΝ και των ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ξερει να αγωνιζεται και να υπερασπιζεται τις αρχες και τις ποιοτητες που στηριζουν την υπαρξη του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

  Και γιαυτο παρτε το ειδηση οτι δεν μπορουν να επηρεασουν οι διαφορες παπαδαριστικες μπαρουφες οταν πλεον το μεσανατολιτικο παραμυθακι σας βρισκεται σε …καταστολη και αναστολη λειτουργιων…και σε εξαρση η αμφισβητηση των θεικων αποτελεσματων του.

  Τιποτα δεν βγηκε αληθινο εαν δεν μπορουσατε να επηρεασετε την κρισιμη μαζα και κρισιμη ωρα του γεγονοτος λογω της ισχυς σας

  Τωρα τιποτις δεν θα βγει αληθινο διοτι ουτε την ισχυ εχετε πλεον ουτε το σθενος του πιστου αρνισιου ποιμνιου για να σας ακολουθησει….

  Κατσε τε λοιπον στα ανακτορα σας και απολαυστε την ωραια θεα δωρεαν και επιδοτουμενη …προσοχη απο τα εμφραγματα καρδιας απο την στρογγυλοποιηση των στομαχιων σας…και απο τον διαβητη παγκρεατος …

  (εξυπακουεται….αποτελεσματα απο την υπερ- βολικη νηστεια)

  μαγαπη σολους και σολες εσας!.

  μαγωνιστικους χαιρετισμους σολους και σολες εμας!.
 15. 0
  0
  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ BABA VANGA ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΥ!!!
  ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
 16. 0
  0
  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ BABA VANGA ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΥ!!!
  ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
 17. 0
  0
  tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 18. 0
  0
  6.05

  ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΙΟΥΝΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΤΩΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΩΝ
  """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΔΕΝ ΔΙΩΧΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΗΚΑΝ
  ΑΛΛΑ ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΙΚΕΛΙΑ

  ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΔΕΝ ΔΙΩΧΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΕΤΑΞΑΝ ΣΤΑ ΣΚΥΛΙΑ
  ΑΛΚΑ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΥΔΟΠΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΚΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
  ΜΕ ΤΟ "ΘΕΡΜΟ" ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ "ΥΓΡΟ"

  ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΒΡΑΙΚΗΣ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΟΥ
  ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΝΑΣ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΣΟΥ ΒΡΩΜΕΡΟΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΩΡΑΣ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

  ζητω συγνωμη για την αθετιση της συμπεριφορας μου που ποτε δεν χρεισιμοποιω ιστορικα δεδομενα για να υπερασπισω τις αποψεις μου
  οπως κανουν αλλοι αξιοτιμοι και σεβαστοι σχολιαστες και ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ
  αλλα εαν αφηνα να πετλρασει αυτη η προβοκατορικη συμπεριφορα
  θα ηταν προδοσια για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ των αναγνωστων του

  ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΠΕΤΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΩΣΤΗΜΕΝΟΥ …-ΙΣΜΟΥ ΣΑΣ
  ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΕ !!ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ …ΨΕΥΤΗ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΗ.
  • 0
   0
   Μπλάκ τι λές ποιός να ειναι αυτός που εχει κάνει τον κόσμο να δια φωνε ι
  • 0
   0
   Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων για Πρωταγόρα: εἰδέναι, ἥ τ' ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου." διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματος ἐξεβλήθη πρὸς Ἀθηναίων· καὶ τὰ βιβλία αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν τῇ ἀγορᾷ, ὑπὸ κήρυκι ἀναλεξάμενοι παρ' ἑκάστου τῶν κεκτημένων.

   Στο ίδιο για Αναγόρα:Περὶ δὲ τῆς δίκης αὐτοῦ διάφορα λέγεται. Σωτίων μὲν γάρ φησίν ἐν τῇ Διαδοχῇ τῶν φιλοσόφων ὑπὸ Κλέωνος αὐτὸν ἀσεβείας κριθῆναι, διότι τὸν ἥλιον μύδρον ἔλεγε διάπυρον· ἀπολογησαμένου δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ Περικλέους τοῦ μαθητοῦ, πέντε ταλάντοις ζημιωθῆναι καὶ φυγαδευθῆναι. Σάτυρος δ' ἐν τοῖς Βίοις ὑπὸ Θουκυδίδου φησὶν εἰσαχθῆναι τὴν δίκην, ἀντιπολιτευομένου τῷ Περικλεῖ· καὶ οὐ μόνον ἀσεβείας ἀλλὰ καὶ μηδισμοῦ· καὶ ἀπόντα καταδικασθῆναι θανάτῳ.

   Στο ίδιο για Ηράκλειτο: Ἕρμιππος δέ φησι λέγειν αὐτὸν τοῖς ἰατροῖς εἴ τις δύναται ἔντερα κεινώσας ὑγρὸν ἐξερᾶσαι· ἀπειπόντων δέ, θεῖναι αὑτὸν εἰς τὸν ἥλιον καὶ κελεύειν τοὺς παῖδας βολίτοις καταπλάττειν

   Διαφορετικές εκδοχές για θάνατο Ηρακλείτου από Έρμιππο και Νεάνθη Κυζικηνό, πράγματι από ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ (αρχιαγράμματε) με διαφορετικό τέλος. Η ίδια όμως πηγή μας πληροφορεί ότι ο Ηράκλειτος εγκατέλειψε τῇ πονηρᾷ πολιτείᾳ τὴν πόλιν, της Εφέσου που εξεδίωξε ἑταῖρον Ἑρμόδωρον, και μισανθρωπήσας πήρε τα βουνά και πόας σιτούμενος καὶ βοτάνας αρρώστησε.


   Ο σκοταδισμός και τα ψέματά μου, αναγνωρίζουν και παραδέχονται τα λάθη τους.

   Ο δικός σου?

   Ούτε λόγος για τους υπόλοιπους πόσο μάλλον για τον Σωκράτη…

   Τώρα αντί να ξεκατινιάζεσαι με το μίσος σου απέναντι στην πίστη μου, όπως κάνει κάθε πεπαιδευμένος άνθρωπος του είδους σου, μπορείς να χτυπιέσαι όσο θέλεις πάνω στις μαρτυρίες.

  • 0
   0
   ΚΟΓΞ

   ΟΜ

   ΠΑΞ

   ΦΑΕΘΩΝ

   αν κατανοείς τι σημαίνει…

   εις την γλώσσα των Πατέρων μας…
   • 0
    0
    ΚΥΝΟ ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ΩΝΑΑΑΑΑΑΑΑ…..

    ΚΟΥΑΞ

    ΚΟΥΑΞ

    ΟΥΣΤ ΟΥΣΤ

    ΞΟΥΤ

    ΞΟΥΤ

    αν κατανοεις την γλωσσα

    της Αληθειας (κουρασατε πλεον …ολη η κλικκα σας)

    ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΑΛΟΒΙΤΗ ΣΤΑΣΗ

    ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΓΕΣ

    ΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ

    Δ Υ Ν Α Τ Α

    ……..

 19. 0
  0
  Τι φωτισμένος άνθρωπος(!) από το1053 αναφέρει γεγονότα μόνο του 20ου αιώνα!!

  Αλήθεια το 1053 υπήρχαν Ελληνες;; (υπήρχαν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονταν Ελληνες;)Την Πόλη πότε την χάνουμε και μας τη δίνει άγγελος κυρίου;
  Ποιοι είναι οι ορθόδοξοι λαοί το 1053;

  Το άρθρο για τα μπάζα (είναι και παλιό http://xaraseuaggelia.blogspot.gr/2011/06/1053.html)
  τα σχόλια διασκεδαστικά…

  … ….
  • 0
   0
   όχι βρε
   το 1821 ξαναφύτρωσαν οι Έλληνες μετά από 19 αιώνες, επειδή κάποιοι τουρκόσποροι ιουδαιοχριστιανολάτρες αυτοπροσδιορίστηκαν ως τέτοιοι, στο νεοσύστατο τότε εξαρτημένο ανθελληνικό ευρωπαϊκό τσιφλίκι
 20. 0
  0
  proto sxolio mpenoyne edo mesa pola diabolika skoypidia masonika poy tolmane kai pianoyne sto stoma toys thn PANAGIA se ena deyterolepto re skoypidia mporh nasas liosh sas afhnei omos diabolia mpas kai metanohsete pame parakato tromokraths o ioannhs ths apokalychs;fidi diaboliko amfhsbhths thn apokalych;eine ergo toy ueoy dhladh alanuasto epanastates toy koloy o megas kolokotronhs th eipe yper ptisteos kai patridos o ueos ebale thn ypografh toy giana eyleuerouh h ellada th htane o papaflesas;prodoths ;diabaste koloskila posoi papades despotades klirikoi marthrhsan gia thn patrida na uhmhso ton xrisostomo sthn smyrnh;milas gia agio oros;panta bgazh agioys arximalaka kai stekese skoypidi ston karolo;xristianoi oruodoxoi eimaste malaka kai oxi aueoi oyte skatoebreoi san esena .oi ebreoi stayrosane ton xristo kai oloys toys profhtes toy malaka toso agaph mas eixane……kolomasonoi aueoi apatrides
 21. 0
  0
  diabolike mplakah kai to alo to pornidio h agkeliki kai o xazouomas anuropakia ths plakas kai ths mpatsas asxetoi agramatoi poy mperdeyoyne thn boyrtsa me thn poytsa sas sfajane oi xristianoi;bre karagkiozh posoys ekatomiria martyres exei o xristianismos;pos ghnete aytoi oi anyparktoi na yparxoyne panta meta apo tosoys diogmoys;oi profhteies tsompanhdes bgenoyne panta oles ma panta giath eine logia ueoy elhnarades toy koloy panta ayth h xora htane ORUODOXH OI paterades mas kai oi papoydes mas eixane panta prostath ton xristo kai thn panagia xoris aytoys sbhnei h ellada…….yposhmhosh malaka diabolike masone mplakah oi tzixatistes ua sfajoyne kai esena elhnara toy koloy………
 22. 0
  0
  yparxei mia diafora ths boylgaras bagka kai toy paisioy ton paisio ton enhmerone ta melontika san agios poy htane h ueia xarh dhladh o ueos thn bagka pos elege ta melontika;meso daimonon ta opoia daimonia panta ceydonte o ueos pote karagkiozakia o paylos kia oi apostoloi poy xiliades kanane elhnes xristianoys toys kanane me thn bia;afoy pante kontra ston ueo eiste ueomaxoi ua yposteite ths dikaies synepeies [diabase kanena biblio asxete na dhs pos ua paroyme thn polh agkelos fonazei paysate pyr kai stamataei o polemos sthn polh kai meta exoyme thn emfanhsh toy basilea ek ueoy anasthmenoy] o snooynten den eine o antixristos planemene,o antixristos ua emfanhsth san prigkipas eirhnhs kai ua stamathsh ton pagkosmio polemo giana eruh exoyme akoma pola gegonota na ghnoyne
 23. 0
  0
  Προς διαχειριστη: ελεος…
 24. 0
  0
  ακουσον ακουσον και μετα λεμε γιατι δεν παει μπροστα αυτο το μπουρδελο..καθεστε και τσακωνεστε για το αν υπαρχει θεος η δεν υπαρχει για το ποιος ειναι περισσοτερο θρησκος η οχι..και τι σας νοιαζει αν υπαρχει η οχι θελετε να το παιξετε καλοι ανθρωποι και να πατε στον παραδεισο?δεν διαφερετε και πολλοι απο τους φιλους σας τους μουσουλμανους που τοσο πολυ βριζετε και καταριεστε..και αυτοι οτι κανουν το κανουν για να περνανε καλα στην αλλη ζωη..ε μα θα πει καποιος αυτοι σκοτωνουν μικρα παιδια δεν ειναι ανθρωποι του θεου εμεις δεν κανουμε τετοια..και ομως θα εκανες αν σε μεγαλωνανε και εδω ετσι οπως μεγαλωνουν αυτοι εκει..σιγουρα δεν τους δικαιολογω για οτι κανουν αλλα αναλογισου και εσυ τι θα επρεπε να ειχες κανει και δεν το εχεις κανει
 25. 0
  0
  SAS SIXENOMAI OLOUS!
 26. 0
  0
  ΤΕΛΙΚΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ!!!!!!!!!!!!
  ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΛΟΙ!!!!!!!!!!!
  ΝΑ ΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΑΣ ΠΟΡΕΥΘΟΥΜΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ!!!!ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΑΣ!!!!
  ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑ!!!!
  ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΕΣΕΝΑ!!!!!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί